Vecka 2010-20

Hej!

 

Måndag 17/5
Tidig morgon och lite budgetsammanställning samt läsning av handling inför sista mötet med juryn Nya Hemmeslöv. I princip klara under förmiddagen. Övriga juryledamöter fortsatt fila lite formuleringar efter lunch medan jag diskuterade budget 2011 med FP under eftermiddagen, även investeringsramar framtagna. Avstämning med cheferna för ekonomi respektive administrationen angående budget. På kvällen slutmangling med M-FP, för att sedan ha gruppmöte med Moderaterna för genomgång och beslut. Bra diskussioner under mötet.

 

Tisdag 18/5
Fortsatt filande på budgeten samt ytterligare avstämning med chefen för administrationen. Möte kommunstyrelsens arbetsutskott med delar av styrelsen Stiftelsen Norrvikens trädgårdar och genomgång av de alternativ de nu har. Efter lunch demokratiberedning. Direkt i anslutning avstämningsmöte med kommunstyrelsens presidium och kommunchef, samt förhandlingsdelegation. 
 

Onsdag 19/5
Heldagsmöte som började med budget- och bokslutsberedning efter tidig morgon och slutjustering av budgetdokument. Först genomgång av kvartal 1 rapporten (ser relativt bra ut. Dock inte aktuella siffror eftersom kommunfullmäktige beviljat vissa tilläggsanslag), sedan presenterade M-FP sitt budgetförslag. SPI biföll, övriga partier avstod från att delta i beslut. I anslutning kommunstyrelsens arbetsutskott med diger dagordning. Bl a resursfördelningssystem och hur vi går vidare med EPC - intressanta punkter som kommer upp på kommunstyrelsen 2/6 (och därmed på vårt gruppmöte den 31/5). Kl 17 var vi inte klara, och jag behövde åka.  Flyg till Stockholm. Kom till M-gruppmöte på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, till slutminuterna av justitieministerns information. I anslutning middag.

 

Torsdag 20/5
Gruppmöte med M-gruppen på SKL och genomgång av ärenden i styrelsen och samtliga beredningar. Sedan allmän politikerinformation - mest intressant denna gång var en dragning av SAS-koncernchef om hur läget är inom SAS och inom flygbranschen. Efter lunch hade jag ingen programberedning - vi är ju (nästan) klara nu i och med att rapporten är inlämnad. Så jag gick upp till Medborgarplatsen och kollade in skate- och bmx-banan som finns där, snackade med en del killar och tog foton. Sedan begav jag mig på stan för inköp av klänning till mottagningen inför kronprinsessbröllopet den 18/6. Möte med samrådskansliet inställt, så ledig kväll och middag med M-kollega.

 

Fredag 21/5
Gruppmöte med Moderaterna, sedan Alliansen. Styrelsemöte, bl a med jämställdhetsutbildning. Riktigt intressant, vi fick en genomgång av vad som hänt de senaste åren och information om mycket som är på gång i olika kommuner. Efter lunch flyg tillbaka, sprang på en Bjäreföretagare, så bra tillfälle för avstämning. Till kommunhuset för demokratiberedningsmöte. Avstämning med kommunchefen innan hemåt.

 

Lördag 22/5 - söndag 23/5
Inga handlingar att läsa! Lördag delvis i solen och sedan deltagande i "förinvigningen" av Birgit Nilsson-muséet. Imponerande litet museum, även om det inte är helt färdigt, och en helt fantastisk konsert. Passade på att köpa den nya boken om Birgit Nilssons barndom. I övrigt bl a uppvaktning av 50-åring (som bl a inkluderade premiärbesök för min del på kallbadhuset - härligt!) och en hel del mail samt veckobrevsskrivande.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-19

Hej!
Även om vecka 19 var kort fick jag inte till det förra veckan... Men här kommer den!

 

Måndag 10/5
Genomgång av handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott med sekreterare, kommunchef och vice ordförande. I anslutning diskussion kring budget med FP. Rotarylunch. Romantisk vigsel i kallbadhuset. Förberedelser inför kvällen. Kl. 17 extra kommunstyrelse gällande yttrande angående S överklagande av exploateringsavtalet Trollbäcken. Tyvärr blev beslutet att kommunen inte yttrar sig, vilket vi från M-FP ansåg självklart. I anslutning budgetmöte M-FP. Läget bedömdes inte som lika svårt som de senaste åren, dessutom bättre underlag än vi haft tidigare tack vare vår nya budgetprocess.

 

Tisdag 11/5
(Efterlängtad) dag på kontoret. Avstämningsmöte med lokal företagare. Avstämningsmöte med tekniska chefen angående budget. Protokoll demokratiberedningen och justering kommunstyrelseprotokoll. Förberedelser (kvällen samt onsdag). På kvällen till Helsingborg med hela kommunstyrelsepresidiet och kommunfullmäktiges ordförande för Lindabs stämmomiddag.

 

Onsdag 12/5
Möte med politiker och näringsliv i Ängelholm. I anslutning direkt vidare till Helsingborg för första årsstämma med fem nordvästskånska kommuners gemensamma VA-bolag, NSVA. Efter lunch tillbaka till kontoret och försökte beta av en del av den långa listan med inkomna samtal. Lite sen till möte med arbetsgruppen som arbetar för Grevieparkens framtid. I anslutning avstämning budget 2011 med FP.

 

Torsdag 13/5 - söndag 16/5
Försökte koppla av lite. Gick hyfsat till söndag - inga problem att sysselsätta sig med tvätt, strykning och annat smått och gott - då det blev en halvdags läsning av handlingar till budgetberedning och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kom även igång med lite fysisk aktivitet, har varit för dåligt med det denna långa vinter...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-18

Hej!
Här kommer information om det som hände förra veckan. Denna veckas veckobrev (som kommer nästa vecka) blir kortare! För Er som inte läser hela vill jag redan här passa på att önska en riktigt trevlig Kristi Himmelfärdshelg!

 

Måndag 3/5
Extra kommunstyrelsens arbetsutskott direkt kl 8:00 som ersatte det av S-BP-C begärda extra kommunstyrelsemötet. Information från kommunjuristen och beslut att kalla till extra kommunstyrelse den 10/5 för att besluta om ett tills dess av juristen framtaget yttrande (ang. överklagandet av exploateringsavtalet Trollbäcken). Till NST med Benkt Ragnarsson för att skriva lyckönskningar till kronprinsessan och hennes blivande make. Tillbaka och budgetberedning. Genomgång av underlaget från ekonomikontoret och diskussion kring årets vidare upplägg. (M-FP lägger fram ett förslag till budget 2011 den 19/5). Avstämning kommunchef. Diverse mail och förra veckans veckobrev. Möte med demokratiberedningen. På kvällen informationsmöte för samtliga förtroendevalda där de inskickade bidragen till arkitekttävlingen Nya Hemmeslöv presenterades. Konstigt nog inte så många (förutom moderater) närvarande.

 

Tisdag 4/5
Planeringsmöte med kommunchef och -jurist ang. yttrandet. Information till Moderata gruppen. Bollade insändarsvar. Förberedde presskonferens. Justerade protokoll från måndagen. Efter lunch presskonferens på initiativ av Svenskt Näringsliv - vi har stigit 55 positioner (näst bästa "raketen" i Skåne!), dock är vi självklart inte nöjda med position 134 av 290 kommuner. Mycket har genomförts, t ex företagslots, näringslivsbolag, ny näringslivspolicy, företagsbesök, principbeslut om Lagen om Valfrihetssystem m m, m m. Vi har mycket på gång, men ytterligare kan göras! Men bra uppslutning från näringslivsbolaget och kommunen, från media var det Lokaltidningen och NST som närvarade. I anslutning förberedande budgetsamtal med FP.


Onsdag 5/5
Den största delen av dagen förberedelser inför kvällens kommunfullmäktige. Däremellan ett möte med ordförande i Regionala Tillväxtnämnden och nya Trafikverkets nya chef för södra Sverige. Diskussion kring Inre kustvägen och nya stationen. Kort avstämning med kommunchef och en del mail. Förmöte med Moderata gruppen inför kvällens fullmäktigemöte. Låååång kväll, som sedan inte ens blev avslutad... Egentligen borde det varit ett trevligt möte - genomgång av årsredovisningen 2009 som ju var oerhört positivt, bl a med ett resultat på 18 mkr (ca 9 mkr efter reavinst).

 

Torsdag 6/5
En del kontorsjobb. Jurymöte Nya Hemmeslöv (näst sista! vi närmar oss!) en stor del av dagen. I anslutning förberedelse av presentation till fredag förmiddag. Direkt till Apelrydsskolan och styrelsemöte.

 

Fredag 7/5
Direkt till Helsingborg och förmiddag med kommunledningskonferens (arrangerat av Kommunförbundet Skåne). Intressant information, bl a från utvecklingen av Helsingborg. Jag drog en presentation om rapporten Välfärdens långsiktiga finansiering. Efter lunch tillbaka till Båstad. Konstaterade att jag låg mellan 55-60 timmar denna vecka så jag handlade, tankade och bangade ett möte med bildningsnämndens ordförande... Gick istället en långpromenad och var helt chockad över att jag knappt kom runt (det som senast i höstas var den "vanliga rundan"...).

 

Lördag 8/5 - söndag 9/5
Försökte hålla mig ifrån allt som har med kommunen och politiken att göra. Lyckades nästan - men inte riktigt...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-17

Hej!
Nu är det inte längre någon tvekan om att sommaren är på väg! Härligt med fågelkvitter och spirande grönska. Tycker personligen det är lite synd att man (jag) inte är ute så mycket som man (jag) borde vara... Tyvärr.

 

Måndag 26/4
Interpellationssvar till Bjärepartiet, dels ang. personalsituationen på miljöavdelningen men även ang. höga energipriser. Utskick till berörda för insamling av synpunkter. Information från revisionen ang. kommande kritik mot kommunstyrelsen vad gäller Citadellet. Justering av kommunstyrelseprotokollet. Bad om förtydligande gällande begäran om extra kommunstyrelsemöte från S, C, BP. Lunch i Förslöv för att sedan göra mitt sista återbesök inom ramen av det Moderata projektet Välkommen till verkligheten (1 500 besök har gjorts inom offentliga verksamheter över hela landet, som sedan följts upp av återbesök för att rapportera vad Moderaterna gjort av de inkomna synpunkterna): vårdcentralen i Förslöv. Därefter till Helsingborg och ägarmöte NSVA (det nya bolaget inom VA-verksamheten som fem nordväst skånska kommuner är delägare i). På kvällen gratifikationsmiddag "25-åringar" (d v s anställningstid) och utnämning av Årets medarbetare. En trevlig tillställning, i år ute på G Swenson i Torekov.

 

Tisdag 27/4
Besök hos företagare i Förslöv. I anslutning avstämning med kommunjurist och kommunchef om hur vi ska hantera begäran om extra kommunstyrelsemöte - som nu fått ett förtydligande. Årligt besök av representanter från Beredningen för Tillväxt och Hälsa (Region Skåne). Möte med kommuninvånare ang. båtplats i Torekov.  

Onsdag 28/4
Inlämning av interpellationssvaren till kommunfullmäktigehandlingarna. Studiebesök med tjänstemän hos kommuninvånare. Lunch med valprogramsgruppen. På eftermiddagen avstämning kommunchef och -jurist, i anslutning samtal S- och C-representant som accepterar att det inte går att upphäva beslutet om detaljplan Trollbäcken, därför istället kallelse till ett extra kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) på måndag för att alla ksau-ledamöter ska få information. Diverse samtal. Sen eftermiddag med buss till Ängelholm - och hämtning av nya (miljö-)bilen.

 

Torsdag 29/4
Stor artikel i NST om Åkes problem med tillgången till internet från äldreboende. Gick med i facebookgruppen "Låt Åke surfa igen!" det är ju självklart att de äldre på våra äldreboenden behöver tillgång till internet (på samma sätt som t ex telefon). Lika självklart är det att de får betala för tjänsten. Positivt att frågan nu kommer upp, det löstes för Åke under dagen - men allmänna riktlinjer behöver fram. Företagsbesök Holdon - riktigt häftiga klamrar exporteras från Företagsbyn. Passade även på att titta in hos Fairnet som bl a säljer ett speciellt ångstrykjärn. Inställt möte i Helsingborg på eftermiddagen bidrog till att jag försökte komma ikapp vad gäller svar på mail och diverse samtal. Tyvärr lyckades jag inte riktigt. Förra veckans veckobrev skrevs också. På kvällen ledigt tack vare ett annat inställt möte.

 

Fredag 30/4
Avstämningsmöte inför demokratiberedningen. Lite mail och samtal innan M3-lunch (ledamöter i kommunstyrelsen samt gruppledarna i nämnderna). Avstämning av aktuella frågor. Sedan hem efter handling. Var faktiskt riktigt mör efter denna veckan...

 

Lördag 1/5 - söndag 2/5
Tog det relativt lugnt men helgen passerade ändå snabbt... Tvätt, storstrykning, ogräs i lavendelrabatten, handlingar till styrelsen Apelrydskolan, budgetberedningen och kommunfullmäktige lästes, diverse mail och renskrivning om inkomna synpunkter under samtalskampanjen.

 

Hälsningar
Anette


hits