Vecka 2010-7

Hej!
Till en början vill jag tacka för Ert förtroende och Era röster i provvalet! Det känns riktigt bra med det stödet från Er i dessa tider!

I motsats till denna vecka 8 (lugn p g a många sportlovslediga) var förra veckan intensiv:

 

Måndag 15/2
Budgetberedning från 8:30 till 15:00. Avstämning ekonomin 2009 (+18 mkr, varav 9 mkr reavinst. Inte dåligt under omständigheterna (23 mkr lägre skatteintäkt än budgeterat). Det goda resultatet beror både på externa faktorer (bl a sänkta arbetsgivaravgifter, lägre sjukskrivningstal) och på hårt arbete till följd av politiska beslut). Sedan träff med vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden på förmiddagen samt bildningsnämnden på eftermiddagen. Genomgång av 2009 års resultat samt diskussion kring mål och servicedeklarationer inför budget 2011. I anslutning en timmes mail och samtal innan demo av Båstad kommuns nya hemsida. På kvällen möte med arbetsgruppen för vårt kommande moderata valprogram.

 

Tisdag 16/2
Budgetberedning från 8:30 och samma dragning som igår fast med kultur- och fritidsnämnden respektive kommunstyrelsen. I anslutning diskussion kring kvalitetsnätverkets siffror för 2009, där Båstad nu ingår som en av 80 svenska kommuner med gemensamma nyckeltal till jämförelse.  

Onsdag 17/2
Kommunstyrelsens arbetsutskott från 8:30 till strax före 17:00. Många spännande ärenden (flera detaljplaner för antagande, ensamkommande flyktingbarn och EPC - frågor som kommer upp på vårt moderata gruppmöte på måndag kväll) och relativt god stämning. Gick hyfsat bra (även om jag i vissa frågor är nervös inför kommunstyrelsen...). I anslutning till flygplatsen och flyg till Sthlm. Skippade moderata middagen på kvällen för jag zappade genom kanalerna på hotellrummet och råkade komma till DR1 när den dokumentären om transvestiterna började, som delvis är inspelad i Båstad (såg mig själv "springa" High Heel Race och inser att jag INTE ska göra det någon mer gång... ).

 

Torsdag 18/2
Gruppmöte med moderaterna inför torsdagens beredningar och fredagens styrelsemöte. Politikerinformation för alla partier med redovisning av den enkät som Göteborgs universitet genomfört med kommunpolitiker (11 000 av 14 000 svarat). Efter lunch kort möte med programberedningen (vår slutrapport går upp till fredagens styrelsemöte). Vid 16-tiden ner till Mynttorget och träff mellan moderata SKL-styrelseledamöter och riksdagsledamöter (bl a information om utredningen om skatteutjämningssystemet). I anslutning middagsmingel. Relativt tidig kväll.

 

Fredag 19/2
Moderat gruppmöte och Alliansgruppmöte inför styrelsemötet. I anslutning till styrelsemötet flyg hem. Handlade, tvättade och storstädade för att säkerställa en så ledig helg som möjligt.

 

Lördag 20/2 och söndag 21/2
Mycket snö... Lugn helg med bl a middag hos grannen och vissa förberedelser inför nästa vecka (som exempelvis inläsning inför kommande besök inom äldreomsorgen i det moderata projektet Välkommen till verkligheten).

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-6

Hej!

 

Måndag 8/2
Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 17/2. Till Grevie och återbesök hos den privata förskolan Backabusarna i moderaternas projekt Välkommen till verkligheten (VKV). Ett härligt positivt gäng med intressanta utvecklingsplaner. Förra veckans veckobrev. Avstämning med kommunchef och chefen för administrationen inför möte på eftermiddagen. Genomgång av sista justeringar av programberedningens slutrapport om välfärdens långsiktiga finansiering. Möte med representanter från Grevie GIK. På kvällen möte med M3-gruppen (moderata kommunstyrelseledamöter och gruppledare i nämnderna). Bl a avstämning av aktuella frågor.

 

Tisdag 9/2
Diverse kontorsjobb. Styrgruppsmöte folkhälsoprojekt Preven3. Efter lunch ytterligare återbesök VKV, denna gång till förskoleavdelning på Montessori i Grevie. Även här en positiv anda. Mail och samtal.

 

Onsdag 10/2
Möte med förhandlingsdelegation om Årets medarbetare. Avstämning med praktikant ang. marknadsföringsplan. Diverse samtal ang. ärenden som kommer upp vid kommande ksau. På eftermiddagen avstämning med fastighetschef och vd Båstadhem ang. svar till inkommen interpellation. Genomgång mötesanteckningar Båstadhem. På kvällen möte med ordförande stiftelsen Norrvikens trädgårdar.

 

Torsdag 11/2
Företagsbesök Banverket och Skanska/Vinci vid tunnelbygget. Intressant att få uppdaterad information om projektet men även kontaktytan mot Skanska/Vinci. Lunch med ordförande vård- och omsorgsnämnden. Deltagande vid KPR (kommunala pensionärsrådet). Avstämning med samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef ang. svar på (annan) inkommen interpellation.

 

Fredag 12/2
Läsning av handlingar till budgetberedning och delar av ksau-handlingar. På eftermiddagen avresa till Mielno i Polen tillsammans med kommunchef samt vd, ordförande och vice ordförande Båstad Turism. Sen ankomst kl 23:00 så inte mycket mer den dagen. Vi var inbjudna av Mielno med anledning av deras vinterbadfestival som ligger till grund för ett EU-projekt som Båstad deltar i. Huvudsyftet är att vidga säsongen som sommarort och locka till sig besökare även under vintern. Ur vårt perspektiv är ett annat syfte att lära oss av polackerna som är oerhört skickliga att få pengar från EU (Mielno har ca 5 000 invånare och tre personer på kommunen som jobbar enbart med detta - med bevisat goda resultat).

 

Lördag 13/2 - söndag 14/2
Promenad i Mielno och iakttagande av hur olika grupper badade på stranden (bland isstycken...). Lunch med Mielnos vänorter från Tyskland och Polen som också var på plats. På eftermiddagen invigning av "valrosstatyn" (symbol för vinterbadarna) med pompa och ståt. Inbjudan till borgmästaren för ett glas vin. På kvällen stor folklig fest på flera ställen, vi deltog vid huvudfestligheten i en gymnastiksal. Mat, dans och underhållning för ca 1 000 personer. Sen lördagkväll p g a disco på hotellet... På söndagen var själva vinterbadarfestivalen (och Guiness-rekordslagning) vid 12:00 i anslutning till en parad genom byn. Hemresa. Hemma vid 19-tiden och hann - nödvändigt! - med en maskin tvätt...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-5

Hej!
Vintern vill inte ge sig - visserligen ljust med snö men vad det ska bli skönt när våren kommer! För man är bortskämd med att det rent praktiska ska fungera, typ framkomliga vägar. Å andra sidan kanske det är nyttigt att känna på naturens krafter?

 

Måndag 1/2
Tidig morgon med flyg till Stockholm (dock med vissa tekniska problem). Arbete i programberedningen på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) med att försöka få ihop slutrapporten om välfärdens långsiktiga finansiering. På kvällen avstämningsmöte med M-FP.

 

Tisdag 2/2
Diverse samtal och mail. Några möten (parkeringsplatser i Torekov, intressent exploatering). Intervju NST. Förra veckans veckobrev. Avstämning kommunchef och förberedelser inför demokratiberedningens möte som sedan var på eftermiddagen.

 

Onsdag 3/2
Möte med Båstadhem. P g a viss oro angående snöfall fortsatte jag förberedelserna inför kvällens kommunfullmäktige hemifrån. Svar insändare till Lokaltidningen. På kvällen kommunfullmäktige, relativt långt med interpellationsdebatter och frågan om den framtida politiska organisationen. Vissa problem att komma hem sen (på småvägarna. Vanligtvis välplogade men p g a vind lite jobbigt - och vid den tiden är det svårt att ringa hjälp)...

 

Torsdag 4/2
Företagsbesök Wiwa. Spännande satsning med de nya hotellrummen i Hovs Hallar. Diverse samtal och mail på kontoret. Avstämningslunch med FP. På eftermiddagen förberedelser inför Skåne Nordväst-möte på fredagen, diskussion kring ändringarna från måndagens möte (SKL-rapporten). Läsning av en del handlingar. Samtal med Svenskt Näringslivs representant ang. senaste enkäten. Avstämning tjänsteman ang. demokratiberedningen. På kvällen sköts det s k M3-mötet (moderata ledamöter i kommunstyrelsen samt gruppledarna i nämnderna) upp till måndag.

 

Fredag 5/2
Till Landskrona och möte med Skåne Nordväst (bl a antagande av gemensam framtidsplan som kommer att informeras om lokalt, information om vad som händer ang. flygplats, Campus Helsingborg och Leaderprojekt). Tillbaka till kontoret efter lunch. Diverse samtal, bl a med Moderat i Tomelilla. (Vissa ändringar sker men man går alltså inte tillbaka till en traditionell nämndsorganisation). Information från chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Lördag 6/2 - söndag 7/2
Relativt intensiv helg, trots att inga handlingar till kommunstyrelse eller arbetsutskott att läsa. Bl a artikel till M-kontakt och insändarsvar direkt till NST. Förberedelser inför första återbesöket i det moderata projektet Välkommen till verkligheten. Fördjupning i Tomelillas kommande politiska organisation (egentligen rätt ointressant men har blivit en "snackis" p g a ryktet att de ska beslutat gå tillbaka). Födelsedagsuppvaktning av moderat ordförande i fastighetsbolaget Butab. Och så sista (hoppas jag) läsningen av utkastet till slutrapport vad gäller välfärdens långsiktiga finansiering.

 

Och så är nästa vecka redan igång!

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-4

Hej!
Snön har - åter - börjat yra utanför fönstret. Samtidigt är jag mest störd över att jag, för första gången sedan jag fick dem för ett år sedan, har glömt mina läsglasögon hemma idag. Inte så kul att bli rejält påmind om kroppens förfall med tilltagande ålder...

 

Måndag 25/1
Besvarade tre interpellationer som kommer upp i kommunfullmäktige 3/2 (tillgänglighet förtroendevalda, IFO-verksamheten samt Viktoriaparken). Kort avstämning med kommunchefen. Justering av kommunstyrelseprotokollet. Lite samtal och mail samt förberedelser inför kvällen. Möte med potentiella exploatörer från Stora Hult. Möte med demokratiberedningen (påbörjan av diskussioner kring en del detaljer). På kvällen "konstituerande möte" med den moderata grupp som ska jobba med valprogrammet.

 

Tisdag 26/1
Flyg till Stockholm och deltagande vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) framtidsdag för chefer. Ingick i en paneldebatt tillsammans med SKL:s vd och chefsekonom angående kommuner och landstings framtida åtaganden samt finansiering av dessa. Fick möjligheten att höra de intressanta föredragshållarna före respektive efter och före var en läkare från Göteborg som talade om kulturens betydelse för hälsa (imponerande!). Efter oss kom medförfattaren till boken "Är svensken människa?" (som dessutom är Båstadinvånare, han bor nästan granne med mig). Också mycket spännande resonemang kring hur svensken är indiviualist, inte kollektivist, som vi kanske tror efter alla år med (S)-styre...

 

Onsdag 27/1
Första genomgång av nominerade till Årets medarbetare 2009. I anslutning genomgång av frågor och fastigheter inför EPC-projektet (Energy Performance Contracting, se tidigare veckobrev). Efter lunch avstämningsmöte med Båstadhem (kommunstyrelsens presidium och kommunchef, ordförande, vice samt vd från Båstadhem). Genomgång av aktuella frågor, t ex kommande lägenheter i Båstad och Förslöv, hur läget ser ut vad gäller  gemensam fastighetsförvaltning. I anslutning beslöt jag att ta mig hem p g a snöstormen. Det lyckades med viss möda, dock inte för min bil som jag fick ställa hos grannen för att sedan gå sista stycket hem.

 

Torsdag 28/1
Företagsbesök hos Koola Anna. Spännande Båstadbaserat företag som säljer kläder för kvinnor i åldern 20-40 år som säljs i främst Skandinavien och Tyskland. Möte med polisen. Möte med ordförande i bildningsnämnden (om vad som åstadkommits under 2009). Möte med en företagare som sysslar med många olika saker. Samtal och mail samt skrivande av förra veckobrevet.

 

Fredag 29/1
Möte med ordföranden i byalaget Ranarp samt Stora Hult och rundfart med visning av diverse spännande projekt som är på gång på sydvästkusten. Diverse kontorsjobb med samtal och mail. På eftermiddagen möte med fastighetsförvaltare (främst kommersiella fastigheter) om diverse eventuella möjligheter i Båstad framöver.

 

Lördag 30/1 och söndag 31/1
Lugn helg igen (apropå ålder så är det faktiskt något jag menar enbart positivt...!). Tvätt och annat praktiskt. På söndagen en del mail, läsning av senaste utkastet av slutrapport i SKL:s programberedning för välfärdsfinansiering (sista "mangling" under måndagen, rapporten ska lämnas till styrelsen i februari).

 

Nu ser jag att snöandet blir värre och värre... Har ett möte kvar, med demokratiberedningen. Hoppas det går att ta sig hem sen...

 

Hälsningar

Anette


hits