Vecka 2009-47

Hej!
Mörkt och grått - men snart första advent med ljus i alla fönster. Det är något att se fram emot!

 

Måndag 16/11
Bra frukostmöte på Företagsbyn med Företagarnas vd. Verkligen fart på henne och hon drog en hel del folk. Avstämning angående en del intressanta planer. Mail och veckobrev. Rotary-lunch med Företagarnas vd. Diverse mail. Avstämning med FP inför onsdagens kommunstyrelse.

 

Tisdag 17/11
Tåg till Göteborg (både dit och hem gick tågen i tid och jag fick plats i tysta kupén, d v s det fungerade ovanligt bra!) och Politikerdagarna där. Deltagande vid ett seminarium tillsammans med en socialdemokratisk f d finansminister och två tjänstemän från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om välfärdens framtida finansiering (spelades in av SVT24, vet dock inte när det sänds). Lyssnade efter lunch på Svenska Dagbladets Europa-korrespondent innan återresa.

 

Onsdag 18/11
Kommunstyrelsens arbetsutskott från 8:30 till ca 15:30. Intressanta beslutspunkter bl a EPC (Energy Performance Contracting, det projekt jag beskrivit i de senaste veckobreven om inventering av och investering i våra fastigheter för att dels energioptimera men även för att förbättra arbetsmiljön. I Båstads fall krävs rätt omfattande investeringar men samtidigt får vi också stora besparingar som täcker kapitalkostnaden. Frågan ska vidare till kommunfullmäktige), principbeslut om ändrad politisk organisation från 2011 och beredning av Bildningsnämndens ärende som är på väg till kommunfullmäktige ang. förnyat avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar. Fika och eftersnack med samtliga ledamöter, bl a kring ledamöter i styrelsen Stiftelsen Norrvikens trädgårdar. Privat middag på kvällen.

 

Torsdag 19/11
Genomgång mötesanteckningar från avstämningsmötet med Båstadhem föregående vecka. Förköpsärenden. Kick-off för de fyra arkitektfirmor som tävlar om utformningen av Nya Hemmeslöv. Samtal med SKL ang. ensamkommande barn. Avstämning med kommunchefen. På kvällen moderat möte där den egna arbetsgruppen förde fram synpunkter till  demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation. En riktigt bra diskussion följde. Det känns angeläget att arbetet för ledamöterna i kommunfullmäktige vitaliseras och att kommunfullmäktige rent faktiskt får mer makt. Förslaget innebär samtidigt tydligare rollfördelning samt bättre förutsättningar för styrning.

 

Fredag 20/11
Bilen på verkstad. Kontorsarbete med insändarsvar till insändare om Båstadhem med förankringsprocess (NST på söndagen). Synpunktssvar med förarbete från bl a BIN-ordföranden. Justering av kommunstyrelsens protokoll. Förberedelser inför Skåne Nordväst kommande fredag. Diverse mail och samtal. På eftermiddagen hem relativt tidigt vilket var tur då en huvudsäkring hade gått (visste inte ens att det fanns något sådant...). På kvällen upptäckte jag Skype - ett fantastiskt sätt att umgås via videokonferens i princip gratis med personer som bor långt bort.

 

Lördag 21/11 - söndag 22/11
Bjäre Kraft hade bjudit in till ishockey, så ett gäng från Båstad och Ängelholm hade en trevlig eftermiddag/tidig kväll på lördagen. Synd att Rögle förlorade men det var ändå kul att se Foppa live! Söndag med det vanliga (städning, tvätt) men lite avkoppling emellanåt.  


Hälsningar
Anette


Vecka 2009-46

Hej!
Otroligt vad tiden går fort - även denna mörkaste höstmånad som snart är slut...

 

Måndag 9/11
Genomgång av handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott 18/11. Möte med Kammarmusikföreningen och Musik i Syd (inte angående internbudgetfrågor utan av mer praktisk natur). Lite kontorsjobb innan Rotary. På eftermiddagen förberedelser till kvällens möte och svar till brev från lärarfacken. På kvällen möte med moderata fullmäktigegruppen (diskussion om vad som händer samt lite strategifrågor).

 

Tisdag 10/11
En del samtal och mail innan möte med det företag som vunnit upphandlingen i vårt s k EPC-projekt (Energy Performance Contracting. Beslut kommer upp i nästa kommunfullmäktige men kort handlar det om att samtliga våra kommunala fastigheter inventerats och förslag finns nu för uppgradering för att sänka energiförbrukningen, d v s både minska driftskostnader och optimera arbetsmiljön. Höga investeringskostnader men relativt korta återbetalningstider och själva projektet innebär att entreprenören garanterar 90% av den besparing de angivit. Bra för oss och bra för miljön.). Även lunch med dem. På eftermiddagen avstämningsmöte med Båstadhem, första gången med nye ordföranden. Det känns riktigt bra. I anslutning justering av kommunstyrelseprotokoll, en del underskrifter och allmänt kontorsjobb.

 

Onsdag 11/11
Till Stockholm. Lunch och eftermiddag på Vasateatern inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ordförandedag. Bl a intressant dragning av finansministern (han är fenomenal), vice statsminister och en konsult som inspirerade oss i kreativitet. Direkt vidare till SKL och moderatmöte med kulturministern och kulturutskottet från riksdagen. Middag.

 

Torsdag 12/11
Moderat gruppmöte med genomgång av styrelsens och beredningarnas dragningslistor. I anslutning började direkt min programberedning, vi går igenom detaljerna i senaste versionen av slutrapporten som ska vara klar i februari. Lunch med bl a tidigare (S) finansminister. Han är vår huvudgäst på politikerdagen i Göteborg kommande tisdag. Programberedning till sena eftermiddagen. Kort paus innan möte med Alliansen i styrelsen samt ordföranden i beredningarna. I anslutning middag med avtackning av KD-ledamot.

 

Fredag 13/11
Moderat gruppmöte, sen Alliansmöte om styrelsefrågorna. I anslutning styrelsemöte. Hemresa. Inom verkstad ang. bilen. Hemma hyfsad tid. Till grannen på middag.

 

Lördag 14/11 - söndag 15/11
Lugn och skön lördag. Full fart på söndag, läste handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott, diverse mail internt och externt samt förberedelser inför veckan som kommer. Därutöver tvätt, skoputsning och annat smått och gott som får en att känna sig effektiv...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2009-45

Hej!

 

Måndag 2/11
Diverse mail och samtal. Förra veckans veckobrev, även till bloggen. Träff med FP inför onsdagens kommunstyrelsemöte. Träff med FP och BP för att se om vi kunde enas kring kommunstyrelsens internbudget. Det kunde vi inte. Rotary-möte. Föreläsning på aktuellt tema, spioner (!). Förberedelse Demokratiberedning. På kvällen moderat gruppmöte.

 

Tisdag 3/11
Träff med kommunstyrelsens presidium, LRF och föreningen Den Goda Jorden ang. kommunens planering av åkermarken. Lite mail och samtal innan färd till Helsingborg och eftermiddag med Framtidsforum på temat ungdomar. Framtidsforum består av representanter från näringslivet, akademin och kommunerna i de tio nordvästskånska kommunerna. Hur blir Skåne Nordväst attraktivt för unga människor att bo och leva i? Bl a samtal med ungdomar om aktuella frågor. På kvällen bollande ang. yrkande i kommunstyrelsen.

 

Onsdag 4/11
Budgetberedning med kvartal 3-rapporten (prognos 3,1 mkr för 2009. Tyvärr sämre än kvartal 2, men signaler från förvaltningschefer om att vissa siffror ser bättre ut nu än i slutet av september. P g a balanskravet dras reavinster på 8,5 mkr bort från resultatet). Genomgång med förvaltningscheferna. Diskussion och planering inför budgetprocessen 2011. Efter lunch kommunstyrelse. Information från NSR om de olika utredningar de haft på gång vad gäller återvinningsgård i kommunen i allmänhet och Svenstad i synnerhet. Även ang. EPC-projektet (Energy Performance Contracting, det projekt som inventerar och ser över energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Beslutsförslag till nästa kommunstyrelse). I övrigt diverse avgifter (går vidare till kommunfullmäktige), hävande av optionsavtalet i Citadellet, internbudgeten (uppmaning till Bjärepartiet att lämna uppdraget som vice ordförande), antagande detaljplan för första etappen Hasselbacken (ca 10 villatomter), positiva till förfrågan om skateboardramp vid Petersberg.

 

Torsdag 5/11
Inställt företagsbesök p g a missförstånd. Istället förberedelse inför möte på fredag ang. evenemangsområdet. Insändarsvar till NST och avstämning kring den (se NST 8/11). Diverse samtal och mail. Kommentarer till pressmeddelande från kommunstyrelsen. Startade Facebook-sida för Båstadmoderaterna. På kvällen uppdatering och rensning av Båstadmoderaternas hemsida (jag har kvar inloggningen sedan jag var webbansvarig för tre år sedan). Akut att hitta någon som tar över webbansvaret.

 

Fredag 6/11
Diverse samtal och mail. Möte ang. utbyggnad av 4G i kommunen (gäller främst dataöverföring. Fick information om att Telia prioriterar utbyggnad i storstäderna och turistkommunerna, bl a Båstad). Efter lunch fortsatt kontorsarbete innan möte ang. evenemangsområde och planering inför sommaren 2010.

 

Lördag 7/11
Ingenting som har med politik att göra - bl a långpromenad i novembersolen.

 

Söndag 8/11
Mail från insändaravsändare om att han är nöjd med svaret i tidningen och att han funderar på att engagera sig. Både vår kretsordförande och jag hade nu fått mail - kretsordförande ringde upp och jag svarade via mail. I övrigt en del förberedelser inför torsdagens programberedning, bollning av ny insändare och diverse mail (bl a till Saab angående min extremt oljeslukande bil, där jag har tröttnat på att de skyller på än det ena, än det andra, som kostar mycket men inte hjälper).

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2009-44

Hej!
Lite dramatik i veckans kommunfullmäktige men i övrigt lite lugnare än föregående veckor, åtminstone slutet av veckan...

 

Måndag 26/10
Framtagande av ärendelista till kommunstyrelsen 4/11. Möte och urval av fyra av 51 inkomna bidrag från arkitektkontor i tävlingen om gestaltningen av Nya Hemmeslöv. Lunch med M3-gruppen (moderata kommunstyrelseledamöter och gruppledare i nämnder). Uppdatering av vad som är på gång samt namn som diskuteras ang. Båstadhem. Möte med FP och huvudkandidat till ordförandeposten Båstadhem. Vad gäller tankar kring vice ordförande finns en intressant koppling med tanke på att vi i budgeten beslutade att spara 1 mkr på gemensam fastighetsförvaltning mellan kommunen - Båstadhem - Butab). På kvällen extra möte med fullmäktigegruppen. Inga beslut fattades men information om vad som hänt sen senaste mötet 12/10 och diskussion om hur vi ska gå vidare.

 

Tisdag 27/10
Diverse telefonsamtal. Information till fullmäktigegruppen. Skrivning av förra veckobrevet. Började förberedelserna inför onsdagens kommunfullmäktige. Lunch med Moomsteatern ang. förslag till arbetsmarknadsprojekt. Möte med NSVA (det VA-bolag vi har tillsammans fem kommuner i nordvästra Skåne som har gått i drift 1 september) ang. ett inkommet avtalsförslag. Möte med FP inför kommunfullmäktige.

 

Onsdag 28/10
Hela dagen förberedelser inför kvällens extra kommunstyrelsemöte och kommunfullmäktige. Många samtal och skrivning av manus. Framtagande av alternativa dagordningar, beroende på hur M-mötet innan kommunfullmäktige utföll. Extra kommunstyrelsemöte. Möte med fullmäktigegruppen där vi enhälligt beslutade att gå med på förslaget att FP tar över ordförandeposten i Båstadhem, personen som nomineras och att vi nominerar vår nuvarande ordförande i Butab som vice ordförande. Vad gäller vice ordförande i Butab bra förslag från FP. Fullmäktigemötet gick relativt smidigt under rådande omständigheter. Det blev endast votering i frågan om entledigande av ordförande i Båstadhem och där blev siffrorna 15 ja, 5 nej och 15 som avstod.

 

Torsdag 29/10
Intervju i Radio Kristianstad med entledigade ordförande och mig med anledning av beslutet. Tyvärr urartade det mer i ett personangrepp mot mig. En del samtal efteråt. Satt hemma under dagen.

 

Fredag 30/10
Satt hemifrån även denna dag och försökte komma ikapp en del, inte minst vad gäller Moderaterna. En del mail och samtal.

 

Lördag 31/10 - söndag 1/11
En del samtal, inläsning av handlingar till kommunstyrelsen. I övrigt rätt lugnt - behövdes efter de senaste veckorna - samt strykning, skoputsning och lite annat pyssel.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2009-43

Hej!
Nu är det många bollar i luften samtidigt!

 

Måndag 19/10
Mail och samtal på förmiddagen (bl a inom M-FP och med andra partier ang. det läge vi befinner oss i och de alternativ vi har). Intervju med Lokaltidningen angående Bjärepartiets avhopp. Förberedelser inför morgondagens information från Demokratiberedningen samt inför hur vi praktiskt går till väga med den fråga vi vet att vi kan väcka: Entledigande av bolagsordförande resp. vice ordförande. En del partisamtal inför kvällens extra möte med nomineringskommittén för regionlistan. Till Klippan med övriga två i kommittén.

 

Tisdag 20/10
Ordförandeträff men enbart BIN-ordförande hade möjlighet att närvara (allmän avstämning samt internbudgetdiskussion). Lite mail. Lunch med M3-gruppen (moderater i kommunstyrelsen och gruppledare i nämnderna). Uppdatering om vad som är på gång. Avstämning med S. Avstämning med kommunchefen och genomgång av ärendena till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Avstämning med FP inför ksau. På kvällen information om Demokratiberedningen till alla förtroendevalda. Bl a med kommunfullmäktiges ordförande från Götene som berättade om hur det praktiskt går för dem som införde den nya politiska organisationen efter förra valet. I anslutning avstämning mellan M-Fp och C respektive Kd angående den nyuppkomna politiska situationen. C och Kd bedömer inte att de vill samarbeta i en koalition året innan valet men de ser gärna att de får mer information och är beredda att diskutera enskilda sakfrågor och agera för kommunens bästa. M-FP eftersnack efteråt var vi nöjda med det beskedet.

 

Onsdag 21/10
Ksau från 8:30 - ca 17:00. En hel del information (bl a pandemi och EPC, Energy Performance Contracting, bägge kommer även på kommunstyrelsen). I övrigt bl a taxor och avgifter, internbudget, pensionsbestämmelser, skateboardramp vid Petersberg och antagande detaljplan etapp 1 Hasselbacken. På kvällen till skolan i Förslöv och en kväll som M-Fp i BIN arrangerat på temat hur är det att vara ungdom. En intressant kväll med redovisning av drogvaneundersökningen, polisen informerade och paneldebatt med publiken (föräldrar, ungdomar och verksamheter).

 

Torsdag 22/10
En del mail och samtal. Avstämning med Båstadhems vd. Möte med planchef och kommunstyrelsens presidium angående urval av fyra av de 51 inkomna tävlingsbidragen till Nya Hemmeslöv. Till företagsbyn med anledning av 2-års jubiléet, information och gemensam lunch. Verkligen lyckat därute! Till Ängelholm och BRÅ-utbildning på polishuset. Däremellan intervju i radio (Kultur- och Fritidsnämndens internbudget) och med NST (vice ordförande i Båstadhems avhopp). Intressant eftermiddag och tidig kväll, inte minst om polisens aktiviteter i området Kulla-Bjäre (diskussion i kommungrupper om prioritering av verksamheter. I Båstads kommun framför allt villainbrott, synliga poliser (inte minst i samband med ungdomar), informationstillfällen och att vi vill ha samma uppmärksamhet vid oprioriterade brott som i andra kommuner), spaningsverksamhet mot droger, medling med ungdomar samt hur förundersökningar går till).

 

Fredag 23/10
Till Bjuv för möte med styrelsen i Skåne Nordväst. Bl a yttrande om Nationell plan för transportsystem, utvärdering Näringslivets hus och diskussion kring Framtidsplanen (ett utkast av en plan arbetas fram av två M- och två S-representanter för hur vi i de tio kommunerna kan enas om framtidens samarbete). Tillbaka i Båstad strax efter lunch. Lite mail innan möte med FP (bollade namn till posterna Båstadhem). Möte med BIN-ordförande och FP-ledamot om internbudgeten med kommunchef. Intern maildebatt. Strax efter kl 21 insåg jag att jag behövde förbereda mig till lördagens nomineringsstämma (som en av åtta kandidater till riksdagen har jag sex minuter för presentation inför stämman). Tog ett tag, inte minst eftersom sen inte skrivaren fungerade så jag fick skriva av det för hand.

 

Lördag 24/10
Upp normal tid och ner till Malmö. Rätt nervöst inför presentationen men skönt efteråt, då inte mer kan göras. Trevligt att träffa moderater från hela Skåne. Vid omröstning kom jag på femte plats (efter fjärdeplatsen i provvalet). Samma position som jag hade på listan till valet 2006 (vilket resulterade i en andra ersättarplats) och relativt naturligt med tanke på de två toppnamnen (Meta Pålsson och Hans Wallmark) och vår valkrets geografi (från Båstad via Kristianstad till Simrishamn). Var kvar och såg att Jerker Swanstein blev invald på "ledig" fjärdeplats på regionlistan (efter att Ann-Charlotte Hammar Johnsson hamnat högt på riksdagslistan och därför avstod från sin plats), sen hem via Väla där jag köpte toner till min skrivare som därmed fungerar igen.

 

Söndag 25/10
En massa tvätt med allt som hör till, städning av huset (var några veckor sen - men känns svårt att motivera sig när det inte ligger drivor av hundhår någonstans...) och rensning av löv i stuprännorna. Däremellan ner till Båstad för att vara med vid prisutdelningen av kulturpriset till Kalle Eriksson.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2009-42

Hej!
För ovanlighetens skull en del flärd och glamor - brukar annars inte vara mycket av den varan i den politiska vardagen...

 

Måndag 12/10
Möte angående bygdegården i Förslöv (kommunen har sagt upp hyresavtalet p g a att biblioteket flyttar in i skolan. Kommunen har dock ett visst moraliskt ansvar att vara behjälplig att hitta ny hyresgäst). Framtagande av handlingar till kommunstyrelsens arbetsskott 21/10. Skrev ett öppet brev till polisen som bollades med min kollega i Örkelljunga. Veckobrev och blogg. Diverse mail och samtal. Möte med tjänstemän ang. EPC-projektet (där vi inventerar och investerar i kommunens fastigheter för att drastiskt minska energikostnaderna, bra för både miljö och plånbok). En del diskussioner angående vad som händer nu rent praktiskt när Bp har lämnat majoriteten. Justering kommunstyrelseprotokoll. På kvällen möte med moderata gruppen om samarbetet. I anslutning möte med Fp och planering inför veckan.

 

Tisdag 13/10
Till flygplatsen och flyg mot Stockholm. Under dagen träff med jurist på SKL ang. möjligheter till omval i nämnder och kommunstyrelse (mycket begränsade. Vi har utmaningen nu att Bp lämnar samarbetet men inte de uppdrag de fått i det sammanhanget...). Förträff med en del Bjäre-bor och sedan glamorös prisutdelning av Birgit Nilsson-priset på Kungliga operan. I anslutning bussning till stadshuset och fördrink i Gyllene salen inför middag i Blå salen (tjusigt!). Många Bjäre-bor inbjudna. Och jag hade tur med min bordsplacering (till stor del från V Karup: Släkt till Birgit Nilsson och därmed, faktiskt, även till mig) och hade en mycket trevlig kväll. Mycket god mat (kantarellsoppa, hjort, glass - fast självklart annorlunda beskrivet) och goda viner (dock inte från Spanien, som det tydligen stått i DN-artikeln). Tillbaka till hotellet strax efter midnatt.

 

Onsdag 14/10
Efter frukost till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och styrelseberedning ang. prioriterade frågor inför 2010. Möte med ny C-ledamot i programberedningen och genomgång av rapportutkast. Satt på hotellrummet och läste handlingar till styrelsen och till programberedningen, delvis vissa mail och samtal (som gick att hantera via mobilen). Kl 18 möte med moderata SKL-gruppen. Moderata gruppledaren i riksdagen informerade om alllt möjligt, bl a lite skvaller från bakom kulisserna. Middag. En del filande på insändare till NST, bollning mellan mig och andra inom M och Fp. Lämnade SKL strax efter kl 22.

 

Torsdag 15/10
Moderat gruppmöte. Läste handlingar till programberedningen istället för allmän politisk information. Efter lunch möte med programberedningen för välfärdsfinansiering. Genomgång av senaste utkast till slutrapport samt två underlagsrapporter (bl a en intressant om kommunala avgifter). Ledig kväll. Hittade en del känt folk i baren (...) och åt en hamburgare med några av dem efter ett par glas vin. Sedan tidig kväll efter lite läsning.

 

Fredag 16/10
Gruppmöte med moderater och sedan med Alliansen innan styrelsemötet på SKL. Efter lunch flyg hem. Har haft lite strul med bilen så hämtade den i Ängelholm (ej åtgärdad men genomgången). På kvällen privat födelsedagsuppvaktning i Ängelholm.

 

Lördag 17/10 - söndag 18/10
Som vanligt lite tvätt och annat praktiskt. I övrigt dryga 400 sidor handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott att plöja igenom. En hel del mail och några samtal i aktuella politiska frågor. Skrivning och bollning inom M och Fp av insändarsvar.

 

Hälsningar

Anette


hits