Veckobrev 2009-11

Hej!
Såg just att jag missat en vecka... så här kommer den!


Måndag 9/3

Genomgång handlingar till nästa veckas kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontorstid med avbrott för intervju med Sveriges Radio angående kommande Birgit Nilsson-museum. Rotary-lunch. Missade föredraget för besök på Förslövs IF:s nya klubbhus. Senare förberedelse inför kvällen. På kvällen till Margretetorp för träff med Ängelholms och Båstads näringsliv. Satt med i panelen. Bra diskussion, visserligen kanske lite mindre om framtiden och mer fokus på sjukhus och nutid - vilket ju också kan behövas. Förbi Förslövs bygdegård och finalen av moderata årsmöten (informationspunkterna).


Tisdag 10/3

Plötsligt ledig förmiddag ("utbjuden" från möte med Skåne Nordvästs BRÅ...). Avstämning med planchef angående överklagande av länsstyrelsens hävande av detaljplan del av Boarp 1:20 (=Kattvik). Skrev första sidan till årsredovisningen. Efter lunch avstämningsmöte med kommunstyrelsens presidium och kommunchefen. Avstämning med ordförande i vård- och omsorgsnämnden. I anslutning möte med demokratiberedningen.


Onsdag 11/3

Planerat obokad förmiddag. La lite tid på att kontrollera ksau-handlingarna inför kopiering (väldigt många ärenden denna gång). Skrev ett brev till pensionärsrådet (upptäckt en del faktafel i protokollet som delgivits kommunstyrelsen). En del samtal inför valberedningsmöte med moderaterna i Skåne (jag deltar som M-kvinne-representant). Lunch med en företagare i kommunen. Möte i arbetsgruppen m-bp-fp och tjänstemän inför fredagens möte ang. Trollbäcken. Skrev ihop anteckningarna därifrån innan jag begav mig till Malmö vid 17-tiden för möte med valberedningen (Skåneförbundet har sin stämma i Klippan 18/4).


Torsdag 12/3

Företagsbesök hos Lindströms i V Karup. (Besöken hos dessa mindre, originalbjäreföretagen är väldigt roliga och givande - jag tror för bägge parter). Förberedelser för möte nästa vecka. Genomgång text för överklagande av länsstyrelsens beslut. Genomgång av nominerade till årets medarbetare. Läste delar av ksau-handlingarna. Hem för ombyte inför kvällens VårFirmaFest (arrangerad av näringslivsbolaget, BNAB, och Företagarna). Trevlig tillställning på Hotel Skansen med ca 100 deltagare, god mat, intressant föreläsning (av Ullareds vd om Ullared), spännande underhållning (som involverade eld...) och prisutdelning av Årets Företag och Årets Företagare.


Fredag 13/3

Möte med Apelrydskolans nya styrelseordförande (härligt energisk kvinna som jag tror vi kommer märka av mer framöver!). Diverse valberedningssamtal (m-kvinnor Skåne samt Kommuninvest). Avstämning kommunchefen. Avstämning ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Möte med m-bp-fp angående framförallt Trollbäcken men även ekonomi och andra aktuella frågor.


Lördag 14/3 - söndag 15/3

Ksau-handlingar, handlingar till budgetberedningen (årsredovisning 2008) och valberedningssamtal m-kvinnorna i Skåne. Och dags för städning och tvätt m m. Även förberedelser inför den middag jag har bjudit moderata kommunstyrelseledamöter till på måndag (!). Tanken slog mig att jag skulle klippa mer min lavendelrabatt (enda trädgårdsarbete jag gör, bortsett från ogräs på stensättningen...) - men det stannade vid en tanke. Ägnade istället lite tid bl a åt tidningsläsning och att hitta boende till sommarens semestervecka - fått tips om hemsida där man kan hyra privata hus/lägenheter. Ju mer jag funderar på det, desto bättre tycker jag det upplägget är!


Så var det snart dags för en ny arbetsvecka!


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2009-12

Hej!


Måndag 16/3

Intensiv förmiddag - kallelse till extra kommunstyrelse 25/3, samtal och mail samt förberedelser inför veckans möten (bl a genomgång årsredovisningen inför onsdagens budgetberedning). Intervju med Sydnytt om ev. överklagande av Länsstyrelsens hävande av detaljplanen i Kattvik. Rotary-lunch med gäst (rektor Apelrydskolan). Efter lunch möte om Trollbäcken. Avstämning med samhällsbyggnadsnämndens ordförande, kommunchef och t f miljöchef. På kvällen middag hos mig med kommunstyrelsens moderata ledamöter - avstämning i halvtid, så att säga.


Tisdag 17/3

Lite trött... Ordförandeträff. I anslutning avstämning m-bp-fp inför onsdagens kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte (ksau). Vid 11:00 till Helsingborg och det första mötet med Framtidsforum (från början var detta ett Helsingborg-projekt men från årsskiftet i år deltar samtliga kommuner i Skåne Nordväst). Flera representanter från kommunen och från näringslivet i Båstad.


Onsdag 18/3

Budgetberedning med genomgång av årsredovisningen 2008. I anslutning ksau - många ärenden idag. På eftermiddagen till flygplatsen för flygning till Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Möte med Alliansens politiker och statssekreterare i samordningskontoret. I anslutning gemensam middag.


Torsdag 19/3

Gruppmöte moderater med genomgång av alla beredningars ärenden under eftermiddagens möten. Politikerinformation för alla partier med en ekonom från Riksgälden ang. finanskrisen. I anslutning lunchmöte med den arbetsgrupp som arbetar med förslaget om att kommunerna bör få möjligheten att kunna ta ut gatuavgift i detaljplanelagt område. Direkt efter möte med programberedningen för välfärdsfinansieringen. På kvällen inget jobbrelaterat utan träff med gammal kollega från NCC-tiden.


Fredag 20/3

Moderata gruppmötet lite senare (8:30 istället för 8:00) p g a att ordföranden var med i frukost-tv. Alliansmöte innan styrelsemötet började. Jag stack kl 11:00 för flyg till Ängelholm. Sen begav jag mig till Kastrup för flygning till Zürich och besök av brorsan med familj som bor i en ort ca 15 söder om sta´n. Första gången jag hälsade på dem...(de har bott i/runt Schweiz i tre olika omgångar så det är riktigt dåligt!)


Lördag 21/3 - söndag 22/3

Zürich med omnejd!


Hälsningar

Anette


Studieresa

Det har blivit lite uppmärksamhet kring studieresan till Seattle och San Fransisco som styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting gör - inget fel i det, det är ingenting "hemligt". Principen motsvarar riksdagens utskottsresa, d v s genomförs en gång per mandatperiod. Planeringstid har varit ca ett år för resan.

Studieresan i september genomfördes med programberedningen för välfärdsfinansiering. Den hade också ca ett års framförhållning och vid den tidpunkten var det inte beslutat att styrelsen över huvudtaget skulle resa. De flesta av oss som sitter i programberedningen (=en temporär beredning) sitter även med i styrelsen (det var lite tanken när programberedningen tillsattes - att vi skulle nyttja torsdag eftermiddag som vi i styrelsen ändå var där - mellan gruppmöte och styrelsemötet på fredag förmiddag).

När frågan om studieresa för styrelsen kom upp funderade jag kort på om jag skulle avstå, just därför att jag var iväg i september. Samtidigt är en studieresa en möjlighet att lära sig något: och temat miljö och infrastruktur i Californien är mycket intressant (även ur Båstad-perspektiv i och med våra planer för ekologiskt byggande i Hemmeslöv). Och inte minst är det en bra möjlighet att även lära känna övriga ledamöter i styrelsen - landstings- och kommunpolitiker från alla partier och hela landet, något man också har nytta av som politiker i en mindre kommun. Dessa två faktorer bidrog till att jag beslutade att åka med.

Veckobrev 2009-10

Hej!

En lugnare vecka jämfört med den förra - förutom avslutningen - och som dessutom bjudit på lite vårlikt väder vilket gör livet lättare...


Måndag 2/3

Kontorsjobb en stor del av dagen - däremellan bl a bilbesiktning. Diverse samtal om eventuell RixFM-konsert i sommar, avstämning näringslivsbolaget och lite annat. Försökte komma ikapp med mailen. På kvällen gruppmöte med ovanligt få moderata deltagare - flera "stammisar" deltog på Brysselresan.


Tisdag 3/3

Fortsatt mailhantering. Förmöte med tjänstemän inför mötet med den arbetsgrupp inom m-bp-fp som ska se över Trollbäcken (genomgång historik och tidigare fattade beslut). Efter lunch skrev jag ihop anteckningarna från förmötet. Avstämning med bp och fp inför kommunstyrelsen på onsdagen samt övriga frågor som kommit upp. Kort hem för ombyte. Årligt möte med industrigruppens styrelse med en timme information (bl a avstämning ekonomin i företag och kommun samt planläget). Sedan middag på företagsbyn.


Onsdag 4/3

Årlig arbetsutskottskonferens med genomgång av den nya befolkningsprognosen (kommer upp till kommunfullmäktige för beslut i mars), information om bokslut 2008 och ekonomiska läget 2009-2010 (inte så upplyftande), två alternativ vad gäller resursfördelningssystemet samt avrapportering från ledningsgruppens arbete med - intressant - omvärldsanalys. På eftermiddagen kommunstyrelse (bl a beslut/förslag till beslut om kommunstyrelsens del av årsredovisningen, löneväxlingspaket med miljöbilar, parkeringsskiva samt återupptagande av detaljplanearbete Kvarteret Idyllen). Färdiga i hyfsad tid, så gemensam fika. Lite samtal och mail, läste med glädje om golftävlingen The Princess som offentliggjorts under eftermiddagen.


Torsdag 5/3

Direkt till Torekov Hotel för att med st f tekniske chefen prata med arrangören av golftävlingen. Inom kontoret och förberedde presentation till fredagen. En del samtal. Lunch på Eneman och samtal med dem som driver företagsbyn. Möte med polisen, bl a skrev vi på vårt samverkansavtal. Även diskussioner kring utökat samarbete som gagnar våra företag och kommuninvånare samt andra aktuella frågor. Inom After Work som för första gången arrangerades av BNAB (näringslivsbolaget) ute på företagsbyn. Trevligt, med en mix av företagen ute i gamla Eljo-området, andra företagare, kommunfolk och grannar - och gott!


Fredag 6/3

Direkt till Hotel Skansen där Kommunförbundet Skåne arrangerade en kommunledningskonferens (efter lobbyarbete av kommunchefen). Fokus på regionala frågor (sjukvård, infrastruktur) men som värdkommun fick vi en möjlighet att presentera lite om Båstad. Chefen för framstegsförvaltningen berättade om våra utbildningssatsningar och jag informerade bl a om det som händer i sommar - sommaren 2009 ser ut att bli fylld av aktiviteter, trots konjunkturen. På eftermiddagen en del medial uppmärksamhet kring länsstyrelsens upphävande av detaljplanen i Kattvik. Verkligen synd! Vi får fundera på hur vi ska hantera det - men samtidigt försämrades förutsättningarna för Norrvikens Trädgårdar med det beslutet.


Lördag 7/3 - söndag 8/3

Ingen politiskt relaterad aktivitet, inga handlingar - och det som ligger i pipeline (som text till årsredovisning och förberedelse till nästa veckas aktiviteter) får helt enkelt vänta till nästa vecka! SKÖNT!


Trevlig helg!


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2009-09

Hej!

Kanske tur att inte alla årets veckor är lika intensiva...


Måndag 23/2

Framtagande av handlingar till kommunstyrelsen. Möte med polis, räddningstjänst, tekniska kontoret, Pepes bodega m fl om avstämning inför sommarens aktiviteter. Avstämning via telefonmöte efter föregående torsdags intervjuer till Kommuninvests styrelse. Rotary-lunch med besök på det nya kallbadhuset (häftigt! Framåt maj kanske vattentemperaturen har nått "min" nivå...?). I anslutning till Helsingborg för ägarsamråd NSR. På kvällen m-bp-fp möte med genomgång inför onsdagens kommunfullmäktige (räddningstjänstens organisation) och den ekonomiska situationen.


Tisdag 24/2

Förberedde presentation till kvällen (uppdatering från Torekov). Justerade protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott. Diverse samtal och mail. Prisutdelning Torekov Hotel med anslutande lunch med vinnarna (studerande vid Alnarp som skissat på ett intressant förslag till förbättrad entré). Genomgång utkast till beslutslogg som kommer finnas med i kommunstyrelsen framöver, för att bättre följa upp att beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige genomförs. På kvällen informationsmöte för allmänheten i Förslöv angående beslutet om ändrard organisation vid räddningstjänsten. Mycket folk och bra diskussion.


Onsdag 25/2

Satt hela dagen och förberedde manus och pratade upplägg inför kvällens kommunfullmäktige. Kvällen gick som den gick, principen minoritetsåterremiss har jag mycket svårt att se syftet med i detta fall: mer fakta och underlag kan man knappast ha till ett beslut. Ett beslut som egentligen är en ren internbudgetfråga skjuts upp,  vilket drabbar samhällsbyggnadsnämnden, eftersom besparingen verkställs senare än planerat (vi hade redan dragit ut på tiden i och med att vi prioriterade att hinna med mötena med allmänheten).


Torsdag 26/2

Företagsbesök i Boarp med flera av företagen på området. I anslutning avstämningsmöte med kommunchefen. Efter lunch möte med BRÅ Båstad. Intressant information från polisen - totalt sett minskad brottslighet i kommunen (har kanske inte framkommit i media!?) men bekymmer med villainbrott. Genomgång protokoll demokratiberedning, annons och kallelse till kommande gruppmöte M1 på måndag. På kvällen information till de drabbade av sommarens översvämning i Förslöv.


Fredag 27/2

Telefonmöte i valberedningen Kommuninvest - färdiga för detta år... Veckobrev (vecka 8 och 9). Möte med ordförande i SBN, bygglovschefen och kommunchefen om avstämning av några kommande ärenden. Lunch med fp-representanter. Samtal med diverse moderatkvinnor i min roll som valberedning för MQ Skåne. Förberedelser inför morgondagens möte med Halmstad-moderaterna. På kvällen besiktning av Bjäre krafts nya kontor i Ängelholm med anslutande middag.


Lördag 28/2

Tidig morgon på Hotel Skansen. En timmes träff med Halmstad-moderaterna och en dragning och diskussion om framtidens finansiering av välfärden (apropå mitt ordförandeskap i SKL:s programberedning). Såg Drottningen och jag på bio Scala.


Söndag 1/3

Kommunstyrelse-handlingar - i övrigt ingenting politiskt, utan en "luthersk" dag med städning, tvätt, skoputsning och annat praktiskt som måste fixas!


Ha en trevlig vecka!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2009-08

Hej!

Ligger några dagar efter - snart är det dags för nästa veckobrev...! Denna vecka (9) har varit lite väl intensiv - vilket i och för sig är kul att skriva om...


Måndag 16/2

Förmiddagen på kontoret med diverse förberedelser och kallelser. Skrev förra veckobrevet och la ut årets veckobrev på bloggen. Träff med två personer ang. spännande nyhet (som blir offentlig nästa vecka) innan Rotary-lunchen. På eftermiddagen inställt möte med Märta Måås, i stället fortsatt kontorsjobb. På kvällen kretsstyrelsemöte.


Tisdag 17/2

Ordförandeträff med mindre antal deltagare än vanligt (till följd av sportlov). Men vi hade en del att gå igenom BIN-ordförande, min vice ordförande och jag, så denna gång var det inte till nackdel. Justering budgetberedningsprotokoll. Avstämning med min vice ordförande efter hans två månaders sjukskrivning. Möte m-bp-fp inför onsdagens kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte.


Onsdag 18/2

Möte med kommunstyrelsens arbetsutskott till ca 15:00 (ärenden som kommer upp på kommunstyrelsen, och därmed gruppmötet, nästa vecka. Inga stora politiska frågor, tror jag, men en del "roliga" ärenden). Till flygplatsen för avresa till Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). På kvällen moderat möte med statsministerns statssekreterare med lite bakgrund om Saab, förhandlingarna om energiuppgörelsen och om statens ekonomi (som, liksom kommunernas, tyvärr också drastiskt försämrats). Middag med moderata gruppen och Högerpressen som haft årsmöte i SKL:s lokaler.


Torsdag 19/2

Gruppmöte moderaterna. Jag avvek 9:30 för möte med valberedningen Kommuninvest (intervju med bolagets ordförande och två kandidater till styrelsen). Lunchmöte på SKL med grupp som ser över möjligheten att ta ut gatuavgifter i detaljplanelagt område (något som SKL jobbat för länge). På eftermiddagen möte med programberedningen för välfärdsfinansieringen, där vi utförligt gick igenom den kalkyl som beskriver själva finansieringsproblemet i framtiden. På kvällen var det tänkt att vi skulle ha en gemensam aktivitet (som blev inställd p g a avanmälningar), så vi "som blev över" i beredningen satte oss i baren...


Fredag 20/2

Gruppmöte moderaterna, gruppmöte Allians-partierna och i anslutning styrelsemöte i SKL. Efter lunch, och viss väntetid på Bromma, flyg hem.


Lördag 21/2 - söndag 22/2

Inget politiskt i helgen - tiden gick bl a till en körning till Sturup och biobesök Scala.


Trevlig helg!

Hälsningar

Anette


hits