Veckobrev 2008-47

Hej!

Denna sega förkylning ger sig inte. Sitter nu och hostar när jag skriver detta (24/11...).


Måndag 17/11

Fortfarande krasslig så stannade hemma över dagen. Hade ett möte som jag senarelade. Klarade en del mail och telefonat, samt förberedelser inför kvällen. Då hade vi vårt moderata måndagsmöte på temat "träffa kommunalrådet". Drog en uppdaterad version av de presentationer jag brukar köra mot sommargäster/nyinflyttade inför en tapper skara. Bra diskussion!


Tisdag 18/11

Förkylningen släpper inte så jag stannade hemma denna dag också. (Missade några interna möten som dock hanterades utan mig: ordförandeträff och kommunstyrelsens presidium med förvaltningscheferna.) På kvällen hade näringslivsbolaget sitt stormöte i Grevieparken. Ca 50 personer kom och bakgrunden till bolaget förklarades samt syftet med bolaget och fördelarna med att vara medlem.


Onsdag 19/11

Budgetberedning och kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Många informationspunkter, bl a om reningsverket Hedhuset och översvämningsområden i kommunen. Lunch på Lindab med deras nya koncernchef samt Human Resources-chef  tillsammans med kommunchefen. Ksau fortsatte. Jag avvek 15:30 för flyg till Sthlm. Moderat möte på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med statsministerns statssekreterare.


Torsdag 20/11

Moderat gruppmöte på SKL på förmiddagen. Uppringd av Lindabs personalchef och förvarnad om nyheten om varsel som gick ut på morgonen. (Ännu inte varsel på Bjäre men även personer hos oss kommer, tyvärr, att drabbas. För varje enskild individ är det en väldigt tråkig tid. Vi hoppas dock alla att Lindab i stort ska klara sig bra - det är den avlägset största privata arbetsgivaren i kommunen och även därför väldigt betydelsefull). Programberedningen för Välfärdsfinansieringen åkte till Canadas residens på Lidingö och åt lunch (ambassadören har tagit ett personligt intresse i vår grupp och ville följa upp vår resa till Canada i september). På eftermiddagen möte med programberedningen.


Fredag 21/11

Gruppmöten inför styrelsemötet i SKL, först med moderaterna och sen med alliansen. Efter mötet lunch och sedan till flygplatsen. Tyvärr har det "vanliga" planet slutat gå så två timmars väntetid på Bromma, sen försening och eftersom det nya planet är ett miljöplan behöver det 10 min längre flygtid... Så jag missade min tid hos frisören, uppskjutet till nästa fredag...


Lördag 22/11

Städning och tvätt. På kvällen opera från Metropolitan opera i New York på biografen Scala i Båstad! En härlig upplevelse! En, för mig dittills okänd, opera "Faust´s damnation" som var fantastisk - och hela grejen är en underbar  erfarenhet. Högklassig opera utan "nackdelarna" (ur mitt perspektiv...: man behöver inte klä upp sig eller få ont i händerna av att applådera)! Och möjlighet med mat från Grodlår och timjan med ett glas vin i pausen - perfekt upplägg!


Söndag 23/11

Hade av någon anledning inte fått hem handlingarna inför kommande kommunfullmäktige så söndagen var lugn. Lång promenad i solen med hunden. Och sedan invigning av Förslövs IF:s nya klubbhus. Det är verkligen fint - och ett bra exempel på vad man kan få till stånd med eget engagemang. Ett skolexempel på sådant som nog kommer att bli allt vanligare i takt med kommunens ekonomis utveckling.


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-46

Hej!


Fick en (bra) fråga efter förra veckobrevet angående öppna nämndssammanträden en gång per år. Jag ska kolla upp det. Vet att, förutom kommunstyrelsen, så har bildningsnämnden öppna möten medan socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens möten som regel inte är det (det hänger ihop med myndighetsutövandet). Återkommer när jag vet mer!

Måndag 10/11

Körde mina vinterdäck till däckfirman i V Karup. Blev övertygad om att låta sätta på odubbade vinterdäck. Vi får se hur det går - är lite skeptisk - men det är bra för miljön så det är bara att försöka. Träffade revisionens vice ordförande. Framtagande av handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott 19/12. Påbörjade justering av förra veckans kommunstyrelseprotokoll (ovanligt besvärligt). Rotary-lunch. Avstämningsmöte med kommunchefen. Studiebesök av två av valkretsens tre moderata riksdagsledamöter (Margareta Pålsson och Hans Wallmark). Bildningsnämndens och socialnämndens respektive ordförande hade hjälpt mig att arrangera ett riktigt bra program: Förslövs högstadium och kulturskola, Almgårdens äldreboende och, till sist, en kortvisit på Kunskapscentrum i Båstad. På kvällen trevlig och intressant EU-träff med en av moderaternas toppkandidater (enligt provvalsresultatet) till EU-valet Hans Wallmark i Förslöv.


Tisdag 11/11

Fortsatt justering av kommunstyrelseprotokoll. Möte med Båstads representant i NSR:s styrelse, kommunchefen och kommunstyrelsens presidium angående kommande beslut om investering respektive samarbete med Öresundskraft (vi får även besök av NSR:s vd och en tjänsteman från Helsingborgs stad vid nästa kommunstyrelse den 3/12). På eftermiddagen möte med en lokal förening. Fick gå tidigt, hämtade hunden och körde hem honom. Styrelsemöte i näringslivsbolaget från kl 17:15 till ca kl 20.00.


Onsdag 12/11

Styrgruppsmöte med Laholms kommun på reningsanläggningen Hedhuset. (Vi kommer framåt något steg och backar något. Vi har insett att fokus ligger på 30 år - tidigare diskuterades även en deletapp på 15 år. Inte så lätt att uppskatta hur många invånare vi kommer vara 2038 - och hur många verksamheter som kommer finnas - i den del av kommunen vars avlopp går till Laholm... Arbetet fortsätter). Efter lunch däckbyte. På eftermiddagen träffade kommunstyrelsens och socialnämndens presidier den person som är utvaskad att bli ny vård- och omsorgschef (ersätter socialchef med den nya organisationen som föreslås där Individ- och Familjeomsorg flyttas till bildningsnämnden).


Torsdag 13/11

På förmiddagen möte med en representant från en stor tjänsteleverantör. Givande diskussion kring konkurrensutsättning respektive entreprenadutsättning av olika kommunala verksamheter. (Vi kanske borde arrangera en Upphandlingsdag - likt den Boendedag vi hade för 1,5 år sedan - och bjuda in juridisk kompetens, kommuner som redan driver en stor del av sina verksamheter i alternativ regi samt en del möjliga leverantörer för att träffa oss politiker men även kommunens tjänstemän. Så att alla förstår att nu menar vi allvar och, samtidigt, att det inte är något farligt.) Avstämning med näringslivsbolagets vd. Efter lunch intervjuades jag av Laholms kommun kring deras varumärke. I övrigt föreberedelser inför kvällens möte: räddningstjänsten. M-bp-fp ledamöter i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd träffade räddningschefer och representanter från de tre stationerna för att få information om de alternativ som finns för framtidens organisation samt vilka konsekvenser de får. Vi politiker satt kvar och diskuterade men insåg att vi behöver ta en runda inom respektive parti innan vi kan gå vidare.


Fredag 14/11

Jag hade känt mig krasslig torsdag kväll men natten till fredag bröt det ut - inget allvarligt men en ordentlig förkylning. Så tyvärr fick jag ringa återbud till en moderat medlem och engagerad kommuninvånare samt deltagande i moderaternas s k Skåneforu(m) - där kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter träffas några gånger per år för informationsutbyte. Skulle dock till apoteket och tog mig en sväng inom kommunhuset (för att hämta ksau-handlingarna) och träffade där samhällsbyggnadsnämndens ordförande, och kort även förvaltningschefen, för avstämning efter gårdagen.


Lördag 15/11 - söndag 16/11

Ingen städning, tvätt och liknande! Fortfarande krasslig men en del mail och även handlingar till ksau (bl a antagande av detaljplan verksamhetsområde Vistorp och organisationsutredning socialförvaltningen), budgetberedning och styrelsen SKL (bl a yttrande om nytt lagförslag vad gäller LSS). På söndag styrelsemöte vägföreningen.


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-45

Hej!

Det känns som om dessa kommer allt senare - i början skrev jag dem på fredagen, sen helgen och numera på måndagen veckan efter... Men innehållet blir ju detsamma...


Måndag 3/11

Hela dagen diverse kontorsarbete (försöker främst få ihop diverse möten och förberedelser för besök av riksdagsledamöter 10/11, men även mail och telefonsamtal samt förberedelser inför kvällen). Rotary-lunch. På kvällen moderat gruppmöte med fokus på kommunstyrelselistan (bl a med följdbeslut att inte höja skatten)  men även genomgång av nämnder och styrelser.


Tisdag 4/11

På förmiddagen träff med investeringsansvarige för att diskutera eventuell revidering av investeringsbudgeten inför 2009. På eftermiddagen avstämning med kommunchef och kommunstyrelsens presidium (bl a information om att synpunktshantering kommer igång från 1/1 2009, rekryteringsprocessen av ny socialchef, hur det går med resursfördelningssystemet och hur vi ska hantera avgifterna som kommer upp vid onsdagens kommunstyrelse). Därefter m-bp-möte inför kommunstyrelsen (fp kunde inte delta, inte heller på onsdagen).


Onsdag 5/11

Kommunstyrelse (se egen punkt i bloggen).


Torsdag 6/11

Möte med integrationssamordnare (vi klarar i år vårt avtal om att ta emot 20 invandrare. Man arbetar med ett projekt med föreningarna i kommunen samt har lyckats med att få praktikplatser och liknande. Vi får en skriftlig rapport efter årsskiftet). Nytt möte angående investeringsbudgeten. Möte med Torekovs byaråd angående påbörjade trafiksäkerhetsåtgärder.


Fredag 7/11

Kort sväng inom kontoret innan avfärd till moderaternas skånekonferens i Åhus. Denna gång med fyra deltagare från Båstad. Det var en väldigt bra konferens. Som första punkt resonerade Nackas och Vellinges respektive kommunalråd om framgångsfaktorer för genomförandet av moderat politik i en kommun (vikten av valfrihetspolitik och långsiktighet. Bort från äskanden - där fokus på elände genererar mer pengar... Känns det igen?). Sen berättade regionstyrelsens ordförande om vad som är på gång i regionen 2009 (bl a Vårdval Skåne från 1/5, hembesök från 1/2). Gruppledaren i riksdagen berättade om hur partiledningen resonerar (bl a fortsatt arbetslinje, att välfärdssatsningar är på gång, strategi inför 2010). Projektledaren för ett projekt som går ut på att besöka verksamheter inom välfärden berättade vad det innebär. Ordförande i Skåne vårdproduktionsberedning (beställarorganisationen för regionens egna verksamheter) berättade om fokus på tillgänglighet vilket innebär utveckling av närsjukhusen och det fortsatta förnyelsearbetet med att dra ner på centrala kostnader. Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden fördjupade sig bl a i mer detaljer kring Hälsoval Skåne. Middag på kvällen.


Lördag 8/11

Migrationsminister Tobias Billström redovisade halvtidsresultat samt vad som händer framöver inom området (t ex  arbetskraftsinvandring). Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson berättade om de två propositioner som kommit de senaste månaderna inom hennes område samt vad de innebär. Hon är även nordisk samordningsminister och berättade om vad som händer på det området (intressant för oss i Skåne är att man bl a fokuserar på gränsproblematiken). Eftersom vi Båstadbor nyligen hörde Gunnar Hökmark i Båstad "skolkade" vi eftermiddagens EU-program och åkte hem efter lunch.


Söndag 9/11

Opolitisk dag! Hunden fick upp mig tidigt så att jag hann stryka-städa-putsa skor innan kl 11:00 på förmiddagen...


Hälsningar

Anette


Diverse i anslutning till onsdagens kommunstyrelse

Det är svårt att uppskatta hur lång tid möten tar. Tänker exempelvis  på onsdagens kommunstyrelse. Vi är 13 ledamöter och har öppna möten (ovanligt i kommunsverige), vilket gör att vi ibland har press och åhörare som sitter med. Det påverkar naturligtvis debattviljan hos ledamöterna - den brukar annars, om frågan går vidare till kommunfullmäktige, inte vara så stor eftersom debatten sker där. En annan faktor som påverkar tiden är kvaliteten på handlingarna. Vilket blev tydligt i onsdags: Handlingarna till avgifterna hade inkommit sent och hade inte behandlats i arbetsutskottet först. Det resulterade i längre mötestid - eller blev återremitterat - vilket inte är positivt.

Temamässigt var det dock ett intressant möte - vilket antagligen inte kommer att återspeglas i media eftersom det inte var så många kontroversiella frågor. Informationspunkterna om bildningsnämndens verksamheter och hur arbetet med Enkelt Avhjälpta Hinder (till 2010) fortlöper, både gällande kommunens egna fastigheter men även privatägt. Kvartal 3-rapporten och kommunstyrelsens internbudget 2009 är andra intressanta allmänpolitiska dokument. Det är via budgeten de politiska besluten får genomslag - och genom budgetuppföljningen som kontrollen sker - och då är det inte bara i form av ekonomi utan även verksamheternas måluppfyllelse. (Därför konstigt att inte mer av allmänhetens - och därmed politikernas? - fokus ligger på detta.) Vi fick en dragning om den kommande byggnationen av 24 äldreboendeplatser i Östra Karup - en stor investering på ca 53 mkr. Två detaljplaner antogs (fyra bostäder i centrala Båstad samt 20 bostäder i Kattvik). Beslut om att skateparken får tillgång till en av två centrala markbitar samt lite annat smått och gott.  


Veckobrev 2008-44

Hej!

Härlig vecka för alla med höstlov - men även för oss andra! För när det inte är fullbokat med möten så får man tid att fixa annat. I mitt fall har jag bland annat rensat skrivbord och mailbox (gick från 97% av brevlådan till 37% genom att arkivera bifogade filer...)! Och njutit av en några obokade kvällar!


Måndag 27/10

Dagordningen för nästa veckas kommunstyrelsehandlingar. Förberedelse inför kvällens mbf-möte. Rotarylunch. Förra veckans veckobrev samt del av ovanstående nämnda rensning. Kvällens möte handlade om samarbetet inom m-bp-fp samt om delvis uppdaterad information inför beslut om eventuell skattehöjning (beslut tas vid ordinarie gruppmöte den 3/11). 


Tisdag 28/10

Intervju med en facktidning om välfärdens långsiktiga finansiering (hänger ihop med mitt ordförandeskap i programberedningen). Justering av protokoll från förra veckans arbetsutskott. Fortsatt rensning samt förberedelse för vigsel på torsdag.


Onsdag 29/10

Träff med representanter från Båstads ridklubb i Hemmeslöv. (Diskussioner bl a kring taxor.) Möte med representanter från Torekov ang. bensinmacken (arbete pågår med att försöka ta över macken i lokal regi). Efter lunch plangrupp (bl a spännande idéer kring framtida utbyggnad av Grevie kyrkby). Sen diskussion inom m-bp-fp angående styrningen av våra bolag.


Torsdag 30/10

Företagsbesök hos Stig-Bertils. Vigsel. Diverse samtal och mail. Fortsatt rensning - men hann även med att läsa kommunstyrelsehandlingarna (tror det är första gången på 2,5 år som jag inte läser dem på helgen).


Fredag 31/10

Direkt till Ängelholm för möte med deras kommunstyrelses arbetsutskott samt alliansdelen av presidiet i regionstyrelsen (tema: Ängelholms sjukhus. Vi fick reda på vad som kommer att hända samt varför. En del rykten kunde också dementeras). Direkt från Ängelholm till Helsingborg för ägarmöte NSR (processen efter att inriktningsdokumentet nu antagits av kommunfullmäktige i alla sex kommuner - förberedelser för upphandling samt ändring av ägardirektiv. Dessutom diskussion kring upplägg av investering i kraftvärmeanläggning på Filborna). På kvällen middag (och övernattning) hos mig: mina kollegor från Ängelholm och Örkelljunga.


Lördag 1/11 - söndag 2/11

Lugnt! Hade tillfälle att njuta av höstvädret!


Hälsningar

Anette


hits