Veckobrev 2008-43

Hej!


Här kommer lite information om vad som hände förra veckan. Det var mer än de stora rubrikerna i tidningen...


Måndag 20/10

Började veckan på reningsverket i Hedhuset. Tillsammans med Laholms kommun fortsätter arbetet med förberedelser för kommande utbyggnad. Rotary-lunch. Påbörjade förberedelser till onsdagens kommunfullmäktige. På kvällen möte med fullmäktigeledamöter och -ersättare där vi diskuterade för och emot en skattehöjning (mest emot...). Beslut på moderata gruppmötet M1 den 3/11. Middag med mina adepter.


Tisdag 21/10

Ordförandeträff. I anslutning möte med bp- och fp-ledamöter inför onsdagens arbetsutskott. Däremellan intervju med TV4 Halland och NST ang. miljöchefens uppsägning. (Vi har diskuterat samhällsbyggnadsnämndens internbudget inom mbf vid några tillfällen - men då har fokus legat på räddningstjänsten. Räddningstjänsten ska spara 1 mkr mot miljöavdelningens 300 tkr. Därutöver kom ett förslag om att undersöka om att eventuellt dra 100 tkr till från miljöavdelningen - eftersom planerade avgiftshöjningar och verksamhetsflytt av djurskyddet till Länsstyrelsen  i princip innebar att 300 tkr inte motsvarade någon besparing alls). Efter lunch intervju med Sydnytt. I anslutning mail och telefonsamtal utöver förberedelser inför kommunfullmäktige.


Onsdag 22/10

Budgetberedning med kvartal 3-rapporten (underskott 14,2 mkr. Bättre än -19,5 mkr som vi hade vid halvårsbokslutet men fortfarande inte bra!). Kommunstyrelsens arbetsutskott (bl a exploateringsavtal och detaljplan för del av Boarp 1:20, d v s de 20 hus som planeras i Kattvik och som delvis ska hjälpa till att finansiera Norrvikens trädgårdar. Information bl a om hamnen och om folkhälsoarbetet i samarbete med Ängelholm). På kvällen kommunfullmäktige med exploateringsavtal och detaljplan Norrvikens trädgårdar. Skönt att detaljplanen är antagen!


Torsdag 23/10

Möte med företag som planerar att bygga bl a seniorlägenheter i Trollebäcken. Diverse samtal och mail. God och trevlig lunch hos ett moderatpar. Förberedelser inför paneldebatt på företagsbyn fredag.


Fredag 24/10

Möte med ekonomichefen om ekonomin 2009. Ut till Båstad Företagsby för 1-års jubileum. Deltog i paneldebatt tillsammans med bl a vd:n för näringslivsbolaget och Sparbanken Gripens koncernchef. Var sen kvar vid eftermiddagens intressanta information från både företagsbyn och Ideon i Lund. Det är fantastiskt vad mycket som hänt där ute på ett år - de är nu 26 företag på plats.


Lördag 25/10 - söndag 26/10

En helg utan handlingar att läsa! Aktiv lördag dock inte i samband med politiska uppdrag (städning, tvätt och gardinbyte) och totalt passiv söndag i ösregnet...


Hälsningar

Anette


"Dagen efter"

Så är då detaljplanen för Norrvikens trädgårdar klubbad i kommunfullmäktige! Det var det sista av de stora ärendena som i början av året planerades komma upp under året. Det känns jätteskönt att de har gått enligt plan (golfbanan i Påarp, översiktsplan och fördjupad översiktsplan respektive detaljplan NT) - och hade det inte varit för allt annat som är på gång (jag tänker främst på ekonomin) så hade det nästan varit lite jullovskänsla... :-)

Samtidigt blir det svårare med ekonomin, man får daglig information i media om hur det utvecklas i olika skånska kommuner - och inte är det särskilt uppmuntrande. Det är skattehöjningar, avstående från planerade skattesänkningar, ändrade budgetramar och besparingar. Senaste datum för en eventuell skattehöjning är 1 december, vilket i vårt fall betyder kommunfullmäktige 26/11 (vid det mötet kommer även eventuella avgiftshöjningar upp som inte följer index samt informeras om nämnder och kommunstyrelsens internbudget). Innan 26/11 får vi definitivt besked om invånarantalet vid brytpunkten 1 november (kommer från SCB runt den 15/11). Varje invånare är, tack vare utjämningssystemet, "värd" ca 40 000 kr i skatteintäkter (man får kompensation för kostnader beroende på åldersgrupp - barn, ungdomar och pensionärer - men det kommer ett år senare och är beroende av utvecklingen även i alla andra svenska kommuner).

Idag kom äntligen en positiva första-sida på Dagens Industri (efter ett antal dagar/veckor med KRIS-fokus) - det tas tacksamt emot. Att dollarn går upp är positivt för vår exportindustri. Att råvarupriserna sjunker likaså. (Tyvärr faller där mina ryska PPM-fonder ännu mer... Skönt att det är långt till pensionen!) Räntesänkningen kan bidra till ökad konsumtion. Frågan är om det får någon effekt eller om de negativa faktorerna fortfarande överväger... Vi får se!

Veckobrev 2008-42

Hej!

Veckan har genomsyrats av diskussioner kring ekonomin, aktuellt efter förra torsdagens besked om sänkta skatteintäktsprognoser. I Båstads fall beräknas vi få 8,5 mkr mindre intäkter (sammantaget skatteintäkt och utjämningssystem) än när vi tog våra ramar i juni. Vårt prognosticerade resultat på 10 mkr är därmed nästan ianspråktaget (trots att det var större än det varit de senaste åren)! Eftersom vi tyvärr knappt har ökat vårt invånarantal under 2008 så tillkommer en negativ avvikelse. Mer om det vid nästa gruppmöte den 3/11. En grannkommun ändrar sina budgetramar, en annan höjer skatten. Två andra kommuner drar tillbaka planerade skattesänkningar - detta är bara något av det jag snappat upp i veckan. Vi vill ju ogärna höja skatten. Debatten kommer att fortsätta - beslut fattas senast i kommunfullmäktige 26/11.


Måndag 13/10

Ärendelistan till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 22/10. Möte inom m-bp-fp med samhällsbyggnadsnämnden angående internbudgeten, sedan fortsatt möte om kommunstyrelsens egen internbudget som kommer upp för beslut i ommunstyrelsen 5/11. Efter en arbetslunch avstämning med vd:n på näringslivsbolaget. Hämtade hunden som fick sitta i bilen i Torekov där vi denna gång hade styrelsemöte med näringslivsbolaget.


Tisdag 14/10

P g a sjukdom missade ordföranden i Bildningsnämnden och jag två skolor när vi genomförde verksamhetsbesök för ett år sedan. Så på förmiddagen var det dags: Torekov och V Karup. Spännande att komma ut och se verksamheterna, träffa barn och personal och få återkoppling (respektive försvara sina beslut)! Det är två fina verksamheter vi besökte, tyvärr lite glest med barn. Att våra skolor är bra bekräftades inte minst av att vi hamnar på en 14 plats (av 290 kommuner) när Lärarförbundet denna dag publicerade sin mätning. Visserligen en försämring jämfört med 2007 men vi har också genomfört en del förändringar - som vi står för och som inte alltid älskas av fackförbundet (vilket vi har varit medvetna om). Biblioteket i Torekov kommer att bli jättebra när det öppnar nästa vecka. En bra satsning att samla alla verksamheter på en plats (skola, förskola och bibliotek). Efter lunch förhandlingsdelegation. Mail och telefonsamtal. På kvällen ett ovanligt lång Torekovs byaråd. Mest fokus på räddningstjänsten (räddningschefen var där men även personal från Förslöv och Torekov) men även andra frågor (t ex diverse samarbetsfrågor, planer för stranden, kommande trädfällningar).


Onsdag 15/10

Mail och telefonsamtal. Framtagande av utkast debattsvar angående Ängelholms sjukhus. På eftermiddagen flyg till Stockholm. Information från moderaternas riksdagsfolk vad som är på gång inom skolvärlden och med utbildningsfrågor. Bollade debattsvaret med regionpolitiker innan det skickades iväg.


Torsdag 16/10

Gruppmöte moderaterna (samtliga beredningars och styrelsens ärendelistor gås igenom) och politikerinformation (nya skolinspektionens generaldirektör berättade om sin verksamhet). På eftermiddagen programberedning Välfärdsfinansiering. På kvällen satt jag på rummet och läste styrelsehandlingarna (som jag egentligen tänkt läsa förra helgen...)


Fredag 17/10

Gruppmöte först med moderaterna, sen med Alliansen. Styrelsemöte (Bl a yttrande om integrationsdepartementets betänkande om Egenansvar gällande flyktinger och socialdepartementets betänkande om Värdigt liv i äldreomsorgen).  Information bl a om utredning om Producentansvar (återvinningsgårdarna...). Efter lunch flyg hem. På eftermiddagen möte med bp och fp. Bland annat diskussion kring ekonomin och samarbetet (bägge två är levande frågor. Vad gäller ekonomin måste vi stämma av i respektive parti men vi diskuterade de alternativ vi har och vilka konsekvenser de får).


Lördag 18/10 - söndag 19/10

Diverse mail och förberedelser inför den kommande veckan. Läste handlingarna till ksau. I övrigt hundpromenader och annat mysigt (det regnade inte hela helgen...).


Trevlig fortsatt helg!

Hälsningar

Anette


Varför blogga?

Ja, det kan man fråga sig dessa dagar. Det är ingenting man måste göra som politiker och bloggen är inte heller officiell på något sätt. Den är lite mer personlig och samtidigt ger den en möjlighet till interaktivitet med kommuninvånare och andra intresserade läsare - som Ni kan se förekommer det kommentarer lite då och då.


Som förtroendevald känner jag att jag vill vara öppen och personlig. Det är så mycket mer man är med om, och så mycket mer man tycker, än det som framkommer i media och i diverse kommunala protokoll. Detta är mitt sätt att försöka förmedla upplevelsen av min, till största del, politiska vardag till dem som är intresserade. (Observera att ingen tvingas att läsa den, det är helt frivilligt.)


Att det sedan finns läsare som är välvilligt inställda och sådan som är mindre välvilligt inställda är jag medveten om. Men, som jag ser det, överväger ändå de positiva effekterna över de negativa. Jag är en "periodare" när det gäller bloggen. Ändå har jag en liten men trogen skara läsare, vilket jag tycker är helt fantastiskt!


Jag kunde inte föreställa mig vad det innebar att vara politiker när jag tog detta uppdrag. Därför hade jag själv uppskattat att ha tillgång till en sådan här blogg från tidigare politiker - även om den självklart har sina brister - för att förbereda mig lite... Det är orsaken till att jag lägger ut de (reviderade) veckobrev jag sedan i somras skriver till mina partikamrater.


Annat i helgen (inte ekonomi)

Det har varit en "luthersk" helg: städning, tvätt, strykning och skoputsning. Har t o m våttorkat klinkergolvet i hall och arbetsrum och det händer verkligen inte ofta (är inte direkt huslig av mig). Kan se fram emot att sova i nytvättade och utomhustorkade lakan i natt, det Ni! (Hade tänkt läsa handlingarna till styrelsen i SKL men de får vänta - behöver inte ha läst dem förrän på torsdag...)

Utöver ovanstående har jag plöjt igenom majoriteten av två veckors tidningar/tidskrifter. Det är otroligt vad mycket man får skickat till sig, mer eller mindre utan att be om det! Mataffärens tidning, diverse bilagor från Dagens Industri, en gratistidning Shortcut, den reklamfinansierade Lokaltidningen, facktidning, min arbetsgivares tidning (jag är ju, som bekant, tjänstledig) Kretsloopen (NSR:s tidning som denna gång kom separat och inte i reklamutskick! Första gången jag läste den...) och en del jobbrelaterade som Riksdag och Departement samt Dagens Samhälle.

Det finns flera artiklar jag har klippt ut (en ovana. Dessa staplas i högar - sedan, när högarna vuxit, sorteras de in i hängmappar...). En av artiklarna (Dagens Samhälle # 31) handlar om en nyutkommen bok om kommunpolitiker ("I mänslig makt - om politikens vardag" av Claes-Göran Kellander och Margit Silberstein). I den konstateras att "det blir allt mer legitimt att misstänkliggöra förtroendevalda både som personer och deras avsikter. Jag [C-G K] hittar många sarkastiska formuleringar i rena nyhetstexter. Intrycket är att kommunpolitiker kritiseras på ett mer föraktfullt sätt än tidigare.  [...] Bloggar och nya medier ska vi inte tala om. Man blir lite mörkrädd." Tänkvärt. Jag blir mer och mer orolig för framtiden för det svenska politiska systemet. Har nämnt det tidigare men det tål att upprepas. Vem ger sig in i detta? Är det de mest lämpliga - eller de som tål mest skit? De flesta har goda avsikter till en början, utan tvekan, men vilka står ut? Sen avslutas artikeln med "Jag [C-G K] har föreslagit [förläggaren] en uppföljning: Tio skitstövlar i kommunpolitiken" - där blir man verkligen nyfiken! Den boken vill man ju läsa...!

Jag har en läsare som enbart läser min blogg p g a boktips. Hon har blivit besviken den sista tiden. Har under sommaren tagit igen svenska deckare i pocket - ingen nämnd och ingen glömd. Ska vid senare tillfälle fundera på om det finns några guldkorn, kommer inte på något nu. Men: för tillfället läser jag en kul bok som jag köpte när jag passerade flygplatsen i Frankfurt för några veckor sen: "Mieses Karma" ("Taskigt karma" , min egen översättning) är en udda bok om en mindre sympatisk kvinnlig kändis som dör och som återföds som myra - och som, genom goda gärningar, får kämpa sig upp, från liv till liv, till Nirvana.... Med sig på sina äventyr får hon även Casanova, som hade fastnat i 120 liv som myra...)  Den är helt sjuk på ett kul sätt.


Veckobrev 2008-41

Hej!

Har börjat lägga ut veckobreven på min blogg också [som Ni ser här] - dock utan namn (p g a personuppgiftslagen, PUL) och utan internt "skvaller" (i den mån jag har med något sådant) eller annan intern information.


Måndag 6/10

Direkt till församlingshemmet i Förslöv. Svenska kyrkan arrangerade ett s k Framtidsseminarium med ca 90 deltagare från församlingarna i Båstads och Ängelholms kommuner. Under förmiddagen deltog bl a min kollega i Ängelholm, förre ärkebiskopen och jag. (Presenterade lite grann om Båstads kommuns utveckling, styrkor/svagheter/möjligheter/hot framöver samt möjlighet till framtida samarbete med kyrkan). Efter lunch flyg till Sthlm för s k kommuninternat (moderaterna arrangerar sådana för kommunstyrelseordförande resp. oppositionsråd en gång per termin. Detta var mitt första deltagande på 2,5 år). Hamnade brevid en av kommunens superentreprenörer på flyget och passade på att följa med honom och göra ett studiebesök på hans Stockholmskontor, där flera nordvästskånska företag finns samlade. På kommuninternatet informerade justitieministern om brottsförebyggande arbete och socialförsäkringsministern om sjukförsäkringar. Pratade en del med Västerviks kommunstyrelseordförande vid middagen. Intressant: de kör två-års budgetar.


Tisdag 7/10

Fortsatt kommuninternat till lunch. Ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade om olika frågor som är på gång (bl a om kommande diskussion om självstyret. I själva verket är en del reformer på gång där vi lämnar över makt från kommuner och landsting till medborgarna. Exempel: LOV, lagen om valfrihetssystem, möjligt efter beslut i kommunen från 1/1 2009.) Sedan kom statsministerns statssekreterare och informerade lite om att vårda en allians samt regeringsarbetet inifrån. Moderaternas kommunikationschef berättade vad som händer inför valen 2009 och 2010. Flög hem från Bromma 16:20.


Onsdag 8/10

Direkt till Helsingborg för Näringslivsdagarna i Skåne Nordväst. Bra program i år! Båstad är närvarande, inte minst genom att en av våra superentreprenörer (samma som på flyget i måndags) var en av programpunkterna (om att hårt arbete och engagemang ger utveckling). Även kommunstyrelsens ordförande i Haparanda var inspirerande. Han berättade om hur det fungerar med samarbetet Haparanda-Torneå (Det fungerar bra. Exempel: Torneå är finska mästare i bandy och var en av orterna som skulle ha match när Finland arrangerade bandy-VM. Det visade sig sen vara ett problem - Torneå har ingen bandyplan: deras matcher spelas i Haparanda - en annan kommun i ett annat land... Jag kom osökt in på ett aktuellt tema hos oss...) En känd Gotlandsentreprenör berättade om uppstarten av flygbolag (bl a Kullaflyg) och i en paneldebatt kom förslaget upp att vi ska döpa om regionen "Skåne Nordväst" till "Helsingborgsregionen". (Vad tycker Ni? Jag ser för- och nackdelar. Däremot kan jag tänka mig att de större kommunerna Landskrona och Ängelholm har större problem med det än vi.) Lämnade efter lunch och tillbringade eftermiddagen på kontoret. Hem efter protokolljustering.
 
Torsdag 9/10

Förmiddagen på kontoret. Efter lunch del två av Näringslivsdagarna på Företagsbyn (var och en av de tio kommunerna hade eget program). Vd i näringslivsbolaget presenterade sig. Även Svenskt Näringslivs lokale representant var där samt en person från Företagsbyn. Intressant diskussion. Efter mötets slut satt jag ett tag med de två (näringslivsbolaget och Svenskt Näringsliv) och diskuterade en text om Båstad till en trycksak som Svenskt Näringsliv ska ge ut. På kvällen lyssnade jag - med många av Er - på moderate EU-parlamentarikern GH på snabbvisit i Båstad. Nyttigt med tillbakablick om orsak till EU och intressant med inside-information från parlament och partigrupp EPP, där han är vice-ordförande. Efter mötet skrev jag ihop texten till Svenskt Näringsliv.


Fredag 10/10

Till Växjö för seminarium som arrangerades av SKL (närmare bestämt den programberedning jag är ordförande för) och Regionförbundet Södra Småland (de höll tidigare hus på Tylösand - det var bättre förr...). På vägen dit informerades jag om förseningen av tunneln till 2015 (trist men inte oväntat). Temat var Välfärdens långsiktiga finansiering. Efter dragning om "välfärdsmysteriet" (att folk tror att man la ut mer pengar på mer välfärdstjänster förr: i själva verket har det aldrig lagts ut så mycket på välfärdstjänster som idag!) och det vägval vi har framför oss (hur kan välfärdssystemet reformeras?), paneldebatt mellan äldreminister (kd) och f d sjukvårdsminister (s). I anslutning allmän diskussion. Hemma vid 17:30. Under dagen hade jag kontakt med kommunens ekonomichef angående effekten av den reviderade skatteintäktsprognosen (tyvärr inte positivt. Vi får ca 3 mkr mindre år 2009 än den reviderade prognosen i augusti förutspådde, och även mindre skatteintäkter 2008, vilket påverkar vårt redan negativa resultat ännu mer negativt. Så i kombination med att inte nå upp till +100 kommuninvånare 1/11, och trots minskad arbetsgivaravgift som ger ett plus på ca 3,2 mkr, så ser det ekonomiska läget väldigt dystert ut. Vi kommer att behöva diskutera detta). Lite mail och telefonsamtal på kvällen.


Lördag 11/10 - söndag 12/10

Städ-tvätt-stryk-skoputshelg samt handlingar till SKL-styrelsen.


Fortsatt trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Det ekonomiska läget

Igår kom en reviderad prognos av skattintäkterna för 2008 och 2009 från SKL. Tyvärr har läget försämrats jämfört med augustiprognosen, som jag skrev om i onsdags. För Båstads del innebär det -8,5 mkr mindre 2009 än vad vi kände till när vi tog budgetramarna i juni. Då hade vi ett budgeterat resultat på 10 mkr - väsentligt mer än de runt 4 mkr vi har legat på de senaste åren, vilket är positivt. Men därutöver förutsätter budgeten att invånarantalet till den 1 november i år ökar med 100 personer jämfört med förra året. Vi är tyvärr långt därifrån nu. Och dessutom påverkar 2008 års prognosticerade negativa resultat  även kommande år (nästa vecka får vi kvartal 3-rapporten som förhoppningsvis inte är lika illa som halvårsrapporten). Som "grädde på moset" (i negativ bemärkelse) skrivs även skatteintäkterna för 2008 ner, vilket ju inte förbättrar vår prognos. (Inte förrän i december 2008 fastställs 2007 års skatteintäkter - det betyder att vi länge enbart lever med prognoser.)

Med andra ord har vi en allvarlig ekonomisk situation som vi måste hantera.


Kan inte heller låta bli att kommentera ännu en av de saker man hör. Fördomen att alla politiker enbart agerar som om de röstmaximerar. Det är klart att det finns populister. Men jag vill hävda att många politiker inte tänker så - och till denna skara räknar jag mig själv. Jag ser det som att man som politiker fått ett förtroende under fyra år. Då gäller det att förvalta detta förtroende och att agera som man anser det är bäst för kommunens invånare under den tiden. Och att det är det man åstadkommer under mandatperioden som ligger till grund för den nya bedömningen väljaren gör vid kommande val - inte populistiska utspel. Jag tror att väljarna är smarta och genomskådar sådant.


Konjunkturläge och lite annat

Det är lite oroligt just nu (finanskris, konjunkturläge). Blev uppringd av SVT som ställde lite frågor om hur kommunen påverkas. Stämde av med ekonomichefen innan jag svarade. Båstad har inga placeringar i riskpapper, så där är det lugnt. Att räntan går ner kan påverka positivt. Men på längre sikt är det självklart negativt om konjunkturen går ner och arbetslösheten stiger. Dels minskar skatteintäkterna (den senaste skatteintäktsprognosen från augusti visar redan på minskade intäkter -5,2 mkr för 2009. Det är mycket pengar för oss! Och det var innan de senaste veckornas utveckling) och dels kan försörjningsstödet komma att öka.

En annan sak som oroar mig är att nu när vi - äntligen! - är på väg att få möjlighet till bostadsbyggande av stora mått i kommunen (detaljplaner för 860 bostadsenheter över hela kommunen antas under 2008 och 2009 - det är lika mycket som i Hemmeslövsområdet som är tänkt att utvecklas under 5-15 år! ) så kanske det blir helstopp inom byggandet. Vi får verkligen hoppas att så inte är fallet!

Har förstått att man kan ta meningar från min blogg och sedan förvränga dem till något "kul" på sin hemsida. För att tala klarspråk: Att Båstad hamnar högt i en del näringslivsrankningar är självklart företagarnas förtjänst! Det säger sig självt! Ingen har påstått något annat - vi har väldigt duktiga företagare i kommunen! Som kommun ska vi arbeta för att skapa goda förutsättningar för företagande - men själva företagandet är inte vår uppgift. Den fråga man kan ställa sig i Båstads fall är: I de rankningar som går på hårda fakta hamnar Båstad högt (d v s företagen går bra, respektive de faktorer man kan mäta - skattenivå, bredbandsuppkoppling och liknande - likaså). I den rankningen som till stor del består av företagares uppfattningar om olika saker så hamnar vi sämre. Hur kan det komma sig!?

Syrran har fått mig att gå med i facebook. Faktiskt kul - har hittat några gamla kompisar (även om det till viss del - om man bortser från politiker - mer verkar vara något för ungdomar... Eller har jag fel/är för sent ute!?).

Interpellationssvar till c 2008-09-24

Denna interpellation kom in till kommunen i juni 2008 och fick stor uppmärksamhet i tidningen. Tyvärr har inte mitt svar lyckats åstadkomma samma uppmärksamhet... Därför lägger jag här ut mitt svar, som även framfördes i kommunfullmäktiges septembermöte.

Kommunfullmäktige i Båstad


Båstads kommuns nuvarande situation


Svar på interpellation från Anders Gunnarsson och Kurt Nilsson (c)


En interpellation får enligt kommunallagen ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige, samt ska avse ämnen som hör till fullmäktiges kompetensområde, ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. Det är tveksamt om denna interpellation uppfyller denna definition - men samtidigt ser jag en möjlighet i att bemöta de påståenden som görs.


Påstående: "Centerpartiet har medverkat i Båstads kommunledning sedan kommunen bildades och under denna tiden har kommunen utvecklats med ökande befolkningsutveckling, ökande näringslivsutveckling samt god ekonomi och hushållning."


Svar: Befolkningen ökade stadigt i kommunen mellan 1968 - 1992, dels beroende på den allmänna konjunkturen men även p g a att nya arbetsplatser skapades i växande industrier inom kommunen. Runt 1992 avstannade den utvecklingen. År 2002 var vi på 1992 års nivå, och år 2007 ungefär på 1997 års nivå. År 2006 innebar ett trendbrott med en ökning på 126 personer. Även 2007 ökade vi med 72 personer.


Vad gäller ekonomin har jag sett siffror sedan 1991. Och om man följer gällande redovisningsregler så har Båstads kommun under åren 1991 - 2007 gjort negativa resultat åtta år (1991, 1993-1998 samt 2003). Samtliga dessa år satt centern vid makten (i motsats till moderaterna, kan nämnas i parantes).


Påstående: "När Sverige går på högvarv, stat och övriga kommuner samlar i ladorna, då knäar Båstad. På många områden konstaterar vi på stället marsch och inom flera områden vikande effektivitet och sämre ekonomi. "


Svar
: Andra kommuner har samlat i ladorna under 2000-talet. Under denna tiden valde vi i Båstad - fram till budget 2007 moderater, centern och folkpartiet - att istället satsa på verksamheterna. Till nedanstående satsningar i verksamheterna (år 2002, 2003, 2006, 2007 och 2008) kommer kompensationer för inflation och lönehöjningar.
 

[Kommentar: Här finns en tabell med budgetramarna 2002-2009 - som jag av någon anledning inte klarar av att klistra in... ]
* Delvis ändrade verksamhetsområden p g a omorganisation


Det är klart att man idag kan diskutera om det var rätt - det är lätt att vara efterklok och döma med facit i hand - men när besluten fattades ansåg vi, och uppenbarligen också centern, att det vara rätt beslut. Samtidigt ser vi att vi får väldigt goda resultat i våra verksamheter, både i olika rankningar (kommer tillbaka till dem nedan) men även i den medborgarundersökning som genomförs av Statistiska Centralbyrån och där vi har förbättrat resultaten genomgående jämfört med 2006. 


Idag har vi problem med ekonomin inom främst socialförvaltningen. Men där satsar vi nu resurser på att ta reda på varför det är så och på att säkerställa att vi dels arbetar med rätt saker och att vi dels gör det på rätt sätt. För att klara framtida utmaningar är det väsentligt att vi ser över våra verksamheter. Inom kommun- och landstingssektorerna kommer vi generellt inte att klara framtiden om vi inte arbetar på rätt sätt.
 

Därutöver inleddes 2008 arbetet med servicedeklarationer, eftersom det är viktigt att vi specificerar vårt kommunala uppdrag. Förväntningarna från våra kommuninvånare behöver stämma överens med det vi levererar - annars klarar vi aldrig att leva upp till förväntningarna i framtiden.
 

Påstående: "Befolkningsutvecklingen stagnerar"


Svar: Stämmer inte. Se ovan.


Påstående: "Inom näringslivet finns stort minskat förtroende för kommunledningen."


Svar: Här har vi ett problem genom att näringslivet upplever att kommunens politikers attityder till företagande är dåliga vilket ger låga betyg i Svenskt Näringslivs rankning. Jag blev bestört när jag hörde detta och jag har därför försökt ta reda på vad som menades - för att kunna åtgärda eventuella brister och missförstånd. De svar jag fick förvånade mig först, men sen insåg jag att de är självklara. Vad som menas med "politiker" är inte enbart majoriteten. Det betyder att även oppositionen spelar roll vad gäller upplevelsen för företagarna. Inte minst utspel i den långa debatten om Påarps golfbana har haft en stor effekt på näringsidkarnas upplevelse. Därför är centerns påstående fel: Det är inte kommunledningen man har minskat förtroende för, det är kommunpolitikerna - vilket även inkluderar centern.


Som kommunledning tar vi detta på största allvar och vi arbetar hårt för att förtjäna ett ökat förtroende från näringslivet. I budgetdokumentet 2009 antog vi ett övergripande mål om att år 2011 ska Båstads kommun vara en av de 50 bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs rankning. Men det kommer inte att bättra sig avsevärt om vi inte alla känner ansvar för denna fråga. Vi alla förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder är ambassadörer för kommunen inom alla områden.
 

Påstående: "Ekonomi och budgetplanering har aldrig varit sämre än under åren 2007, 2008 och 2009"

Svar: Ekonomin för år 2007 gick +5,7 mkr. År 2008 ser däremot bekymmersamt ut i dagsläge. Att det är en utveckling som delas av andra kommuner gör det inte bättre. Vi arbetar hårt på att få kontroll över ekonomin, speciellt eftersom den påverkar de kommande åren. Inte minst är den reviderade budgeten för 2008 ett försök att komma till rätta med ekonomin.

Vad gäller budgetprocessen har vi det senaste året arbetat med att ta fram en ny budgetprocess. Detta har gjorts i budget- och bokslutsberedningen, där även centern är representerat, i full enighet. Kritiken är därför förvånande.

Påstående: "Över huvudtaget har Båstads kommun aldrig haft ett sämre läge än det som gäller nu."


Svar
: Vi tog en del politiska beslut i början och mitten av 2000-talet som påverkar vår ekonomi nu, se ovan. Samtidigt finns det en hel del faktorer som talar mot centerns påstående: Vi tar ordentliga tag i vår ekonomiska situation. Vi ser över vårt kommunala uppdrag. Vi ser över vår organisation, inte minst inför den kommande mandatperioden, när vi har möjligheter att göra större förändringar. Och vi har väldigt bra verksamheter: Vi har engagerad personal och hamnar högt i olika mätningar (återkommer till rankningar nedan). Detta är viktigt för att vara en attraktiv kommun som människor vill bo i, både bo kvar men även flytta till.
 

Därutöver arbetar vi hårt för att förbättra förutsättningarna för ett gott boende i kommunen: Vi arbetar med Skånetrafiken för pågatågstationer i Förslöv och Grevie och förbättrad kollektivtrafik. Vi arbetar med Vägverket och Banverket för förbättringar av vägar och stationer. Vi arbetar med landsbygdsutveckling genom att aktivt ingå i pilotprojekt och förstudie om Leaderprojekt. Vår planavdelning förbereder detaljplaner för bostäder i form av lägenheter och villatomter för ca 860 boendeenheter att antas under 2008-2009 - över hela kommunen. Vi har ett gott samarbete med våra grannkommuner, både Laholm och i Skåne Nordväst, som fortsätter att utvecklas. Genom det senare får vi inte minst möjligheten att påverka remissvar som får större tyngd än om de enbart kommer från Båstads kommun.
 

Att sedan Båstad ligger mitt i en stark arbetsmarknadsregion Helsingborg - Halmstad med väldigt goda kommunikationer (tåg, vägar, flyg) bidrar ju också positivt till Båstads utveckling. Förutsättningarna för tåget kommer att förbättras dramatiskt i och med tunnelns öppnande och kapaciteten ökar från fyra tåg i timmen till 24 tåg i timmen,. Vår vackra natur gör oss attraktiva för delar av den starka inflyttning som väntas i Öresundsregionen framöver. Här sticker vi ut hakan med kommunens nya vision ("Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen") - framtagen i Framtidsgruppen med representation från politiker och tjänstemän.
 

Påstående: "Att ordförande och ledamöter lämnar sina poster inom nämnderna är ett tecken på att klimatet i kommunledningen inte är det rätta."

Svar: Det är naturligt att det händer en del under en mandatperiod. Människors liv förändras. I samtliga fall utom ett har en förändrad arbetssituation eller familjesituation lett till att man inte har haft någon annan möjlighet än att lämna sin post. Exempelvis arbetar två personer i Danmark. Att vår yngste förtroendevalde skulle röra på sig kan vi ju bara uppmuntra - vi behåller honom som ledamot i kommunfullmäktige så länge det är möjligt men för att kunna bibehålla ett nämndsuppdrag under dagtid så behöver man ha möjlighet att komma till möten.

Över huvudtaget är vi glada för en diskussion om fritidspolitikers villkor. Ska det finnas en möjlighet för personer med en anställning i ett vanligt företag att engagera sig politiskt? Svaret är självklart ja! Då behöver vi arbeta för att villkoren för dessa ska stämma - det ska gå att få ihop arbete, familjeliv och engagemang i politiken. Eftersom det inte alltid gör det, eller att villkoren förändras, kommer vi att ha ett ständigt in- och utflöde av förtroendevalde. Det är inte negativt. Jag är därför förvånad även över detta påstående från centern.
 

Påstående: "För en bra utveckling och inflyttning är förutsättningen att bostäder och kommunala tomter kan erbjudas till intresserade. För denna utveckling har samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen en nyckelroll, större än någon annan nämnd eller styrelse."


Svar: Visst är bostäder och kommunala tomter viktiga för utvecklingen och inflyttningen. Det är ingen tvekan. Vi arbetar hårt för detta - översiktsplanen antas förhoppningsvis denna kväll [interpellationen läses upp på kommunfullmäktige 2008-09-24], detaljplaner för ca 860 bostäder, både lägenheter och villor i privat och kommunal regi, förbereds för antagande under 2008 och 2009. Vi har även tagit ett offensivt övergripande mål i budgeten 2009 om att vi ska ha tillgång till byggklara tomter i alla sex tätorter 2014.
 

Självklart har samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen en viktig roll att spela här, liksom kommunstyrelsen med planavdelningen (planer), tekniska kontoret (markköp, vatten,  avlopp och andra markarbeten) och kommunledningskontoret (exploateringsavtal), samt Båstadhem.


Påstående: "Detta motverkas effektivt genom kaos inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning med lång handläggning för bygglov samt att tomter inom tätorterna inte har planlagts i tillräcklig omfattning. Kommunala tomter ska i första hand planeras inom Ö Karup, Grevie, Förslöv, V Karup och Hov, därför är också kommunalt markinnehav i dessa orter av hög prioritet."


Svar: Den första meningen är ett hårt angrepp som jag tar avstånd ifrån. Skulle samhällsbyggnadsförvaltningens ledning motverka utvecklingen genom att avsiktligt ha långa handläggningstider för bygglov och inte ta fram planer för tomter inom tätorter!? Som jag ser det arbetar man från samhällsbyggnadsförvaltningsledningens håll med att komma tillrätta med den långa bygglovskön, och inom planavdelningen med översiktsplan och detaljplaner. Förutsättningarna för detaljplaner har inte varit de bästa i och med att vi under sju år (1997-2004) inte visste om tunnelbygget skulle fortgå eller inte. Det var därför inte möjligt att uppdatera översiktsplanen under denna tid. Den nu gällande översiktsplanen antogs 1991 och det är därför mycket glädjande att den nya översiktsplanen kommer upp för antagande ikväll. Som skrivet kommer detaljplaner för 860 bostäder att antas i detaljplaner under 2008 och 2009, i Torekov, Norrviken, V Karup och Mäsinge under 2008 samt Båstad, Ö Karup och Boarp, eventuellt även Grevie, Förslöv, Grevie Kyrkby, St Hult, Eskilstorp och Torekov.
 

Exploatering av antagna tomter kan starta året efter detaljplan men kontrolleras av kommunen enbart i de fall det handlar om kommunala tomter och lägenheter. Det kommunala markinnehavet ses över strategiskt. För kommande utveckling finns i dagsläge kommunal mark för planering av bostäder i Förslöv, Grevie, V Karup och Ö Karup.


Påstående: "Detta har Centerpartiet påtalat i en motion om framförhållning av markinnehav och detaljplaner. Centerpartiet har inlämnat motion gällande samhällsbyggnadsnämnden där vi påtalar att delningen mellan planavdelningen och bygglovsavdelningen har varit mycket olycklig. En samlad förvaltning där resurserna kan samordnas under stadsarkitekt som förvaltningschef. Vår motion är ännu ej behandlad och vi efterlyser kommunledningens styrning och strategi för att snabbt förbättra den prekära situationen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för all verksamhet och detta är stort nog. Planavdelningen skall tillföras samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen."


Svar: Visst ska vi ha en framförhållning av markinnehav och detaljplaner. Det är självklart och en fråga som ständigt är aktuell. Vad gäller organisationen av kommunens verksamheter kan allmänt sägas att vi 2008-08-25 inledde Demokratiberedningens arbete som har till uppgift att se över kommunens politiska organisation inför den kommande mandatperioden. I motsats till tidigare mandatperioder har vi valt att inleda med ett möte där samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder kunde delta, och att bjuda in tre intressanta kommuner i Sverige som har alternativa organisationer. Det är viktigt att så många personer som möjligt fick möjligheten att informera sig så att diskussionen framöver blir så bra som möjligt.


Förvaltningarna har under åren 2007-2008 genomgått, och genomgår, större förändringar än någonsin tidigare. Men organisationer ska leva och fortlöpande förändras för att svara upp mot de krav som ställs på dem i en föränderlig värld. 

Vad gäller delningen av planavdelningen och bygglovsavdelningen finns det för- och nackdelar, både med att ha dem under samma styre men även med att ha dem uppdelade. Minst en gång i veckan i den kommunpolitiska vardagen är jag personligen glad över att planavdelningen ligger direkt under kommunstyrelsen, med den insyn som det innebär  för arbetet med planeringen, inte minst av den politiskt viktiga frågan om bostadsplanering. Jag instämmer alltså inte i centerns synpunkt om att planavdelningen ska återgå till samhällsbyggnadsförvaltningen. Däremot vill jag inte föregripa eventuella ändringar som kan resultera från demokratiberedningens arbete under det kommande året vad gäller framtida organisation av kommunens förvaltningar och politiska struktur.
 

Påstående: "Socialnämnden har idag hamnat i en ytterst prekär situation, inte minst ekonomiskt, och situationen kräver styrning och ledning utöver det normala. Revisionens utlåtande om nämnden är anmärkningsvärt."


Svar: Det har inletts ett stort övergripande arbete inom socialförvaltningen. Vi har en ny socialnämndsordförande som med stort engagemang har tagit sig an sina uppgifter, vi har en tillförordnad socialchef som sköter det löpande arbetet och vi har konsulter inne som både slutför påbörjade avgränsade utredningar men även en som ser över helheten. Resultatet av det arbetet kan ännu inte föregripas men jag är optimistisk.


Påstående: "Det smärtar oss att Båstad kommun med kulturlandskap utöver det vanliga, och med konst och kultur som en bärande faktor har fråntagit Kultur- och fritidsnämnden uppgifter för att utveckla, skydda och bevara vår kulturmiljö. Kommunledningen har avlövat nämnden dess främsta uppgift som kulturmiljöns beskyddare."


Svar: Jag erkänner att jag inte riktigt förstår vad centern menar med detta. Handlar det om omorganisationen? Ja, vi har ändrat en del i förvaltningsorganisationen, till stor del p g a förvaltningschefens önskemål om att gå ner i arbetstid. Samtidigt ser vi till att försöka samordna de kommunala verksamheterna på bästa sätt. Till viss del har kultur- och fritidsförvaltningens område överlappat tekniska kontoret - det har vi nu försökt rätta till. Och sedan har biblioteken flyttats till den nya framstegsförvaltningen. Detta dels som ett led i att utveckla ett lärcentrum. Det betyder en förbättrad möjlighet för ett livslångt lärande med exempelvis högskoleutbildning på distans. Dels vill vi samordna de kommunala verksamheterna lokalmässigt så långt det är möjligt - både för att kunna bibehålla kommunal verksamhet i alla sex tätorter men även för att minska lokalkostnader. Både lärcentrum och flytt av bibliotek till skolorna har funnits med som önskemål i flera år i den styrande majoriteten, alltså även under tiden som centern var med. Detta borde alltså vara något man bejakar från centern.


Påstående
: "Centerpartiet kan medverka till att förbättra Båstad kommuns nedåtgående situation jämfört med andra kommuner. Inte minst genom våra kontakter och nätverk mot vår allians inom region, riksdag och regering som tydligt saknas idag."


Svar: Jag delar inte centerns synpunkt om att Båstads kommun är på nedåtgående. Men självklart är det positivt om centern kan bidra med sina kontakter och nätverk. Sen är det är inte bara centern som har goda kontakter och nätverk - det gäller även moderater och folkpartiet. Till exempel sitter jag själv med som ersättare i styrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting och träffar där regelmässigt politiker från många kommuner och landsting från olika partier. Jag är ordförande i en parlamentarisk beredning om välfärdens långsiktiga finansiering, men jag sitter även med i en moderat arbetsgrupp direkt under finansminister Anders Borg.
 

Påstående: "Vi kräver styrka, mod och stark ledning samt tydlig strategi av kommunledningens majoritet."


Svar: Som folkvalda i en demokrati svarar vi till våra väljare, inte till centern. Samtidigt visar vi "styrka, mod och stark ledning" när vi inte alltid väljer den lättaste vägen, utan försöker hitta de bästa lösningarna på våra problem.


Påstående: "Vi kräver att kommunstyrelsens ordförande gör ett tydligt uttalande om vilka åtgärder som kommunledningen planerar på kort och lång sikt för att förbättra Båstads kommuns situation. Båstads kommun invånare och skattebetalare är inte betjänta av att höra att allt är under kontroll och att Båstads kommun i undersökningar och rankningar ligger fortsatt väl framme. Verkligheten talar ett annat språk. Våra medborgare förtjänar stor respekt."


Svar: Som beskrivet ovan händer det väldigt mycket inom Båstads kommun, både på kort och lång sikt. Jag ser det mesta av det som är på gång som utveckling och inte som åtgärder för att förbättra Båstads kommuns situation eftersom det enbart är inom vissa områden som vi har problem. Och de problemområden vi har har funnits en längre tid, men det är nu vi tar tag i dem ordentligt.


Det händer mycket annat, utöver det som beskrivits ovan. Inte minst är 2008 det år då flertalet av de frågor som figurerat i Båstads kommun under 5-10 år, och delvis längre, har kommit eller kommer upp för avgörande. Jag tänker på översiktsplanen, golfbanan i Påarp och fördjupad översiktsplan respektive detaljplan för Norrvikens trädgårdar. Dessa frågor har hela tiden väckt känslor och gör det fortfarande. Men det är på tiden att dessa frågor kommer till ett politiskt avgörande så att vi kan ägna oss åt de utmaningar som ligger framför oss. För vi har stora utmaningar framför oss, inte minst p g a åldersstrukturen.


Inte ens förr i tiden var det en bra idé att sätta på sig skygglappar och sköta sig själv. Framöver blir det en allt mindre bra idé. Jag delar inte heller här centerns påstående om att invånare och skattebetalare inte är betjänta av att höra att Båstads kommun i undersökningar och rankningar ligger fortsatt väl framme. Tvärtom kommer jämförelser och rankningar att få en ökad betydelse. Dels för att det är ett sätt att kommunicera till kommuninvånarna vad vi gör och hur vi sköter vårt uppdrag jämfört med andra. Men framför allt för att vi behöver jämföra oss med andra kommuner för att se var vi kan bli bättre och av vem vi kan lära.
 

Däremot är det viktigt att sätta sig in i de olika rankningarna. Man behöver veta och förstå vilka faktorer som ingår för att kunna tillämpa resultaten. I exempelvis Svenskt Näringslivs rankning fick vi senast sämst betyg inom faktorerna kommunala tjänstemännens attityder till företagande, kommunens service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen och medias attityder till företagande. Då gäller det att fokusera på de delar som vi kan göra något åt - och det är att jobba med kundfokus, vilket vi har skrivit in i budgetdokumentet som ett förhållningssätt, satsningen på företagslotsen som tillkommit vid årsskiftet, satsningen på näringslivsbolaget i samarbete med näringslivet, vi har både som övergripande inriktning och övergripande mål att arbeta med konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och mycket annat. Vi kan däremot inte ägna oss åt de frågor vi inte äger, d v s att företagarna uppfattar medias attityd till dem som negativ är ju något vi verkligen beklagar men inte själva kan göra något åt.


Jag delar centerns uppfattning om att våra medborgare förtjänar stor respekt. Därför är jag lite förvånad över detta utspel eftersom centern här - enligt mig - underskattar våra kommuninvånare. De flesta känner till hastigheten i den kommunala beslutsprocessen. Så vem som helst kan förstå att många av de frågor som kom upp och delvis genomfördes under 2007 härstammar från tiden då centern satt med i majoriteten.
 

Samtidigt kan jag konstatera att resultaten från den medborgarundersökning som genomfördes av Statistiska centralbyrån på vårt uppdrag under våren 2008 (och som även genomfördes under våren 2006 så att vi har ett jämförelsematerial) visar på en förbättring på i princip samtliga områden. Dels Nöjd-Region-Index, som bedömer hur medborgarna bedömer Båstads kommun som en plats att bo och leva på, som ligger på 69, vilket är över snittet av de 43 kommuner som deltog på 64, och som har höjts sedan 2006. Detta index visar också på att den fråga som vi behöver arbeta med för att förbättra detta index är bostäder - vilket ju är en fråga vi verkligen prioriterar. Dels Nöjd-Medborgar-Index, som visar hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna, som i år ligger på 56, alltså över genomsnittet 54, i motsats till 2006, då vi låg under. Här visar sig bl a att vi får bäst resultat inom räddningstjänsten, förskolan, fritid-idrott och grundskolan medan vi i jämförelse med övriga deltagande kommuner får högre betygsindex för gymnasieskolan, grundskolan, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen och räddningstjänsten. Och slutligen Nöjd-Inflytande-Index där medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunernas verksamheter och beslut i Båstads kommun 41, vilket är samma som genomsnittet och en ökning från förra mätningen då vi låg på 37. Här får vi bäst resultat för information/öppenhet, även i jämförelse med andra kommuner. Och det område som vi behöver arbeta med är förtroende. Och innan centern raljerar över detta vill jag även här påminna: medborgarna bedömer sitt förtroende för politiker inte enbart för majoriteten utan även för oppositionens politiker.


Generellt är det väl känt att i de kommuner där samtliga partier, i majoritet och opposition, ser till kommunens bästa går det bäst för kommunerna. Inte minst visar Landskrona detta. Genom samarbete majoritet och opposition lyckas man locka till sig en stor arbetsgivare. Därför förstår jag inte riktigt syftet med denna interpellation - men det behöver jag ju inte göra. Däremot är det en fördel, ur aspekten eventuellt framtida samarbete, att det inte är de ledande centerpartisterna som skrivit under denna interpellation.
 

Anette Åkesson (m)

Kommunstyrelsens ordförande


Veckobrev 2008-40

Hej!

Ännu en vecka börjar lida mot sitt slut. Trodde fram till nu att det skulle bli en ovanlig helg (utan åtaganden... Om inte annat finns det nästan alltid handlingar att läsa) men nu ser jag att jag inte kommer att få skrivet mitt bidrag till vår moderata tidning M-kontakt eller förberett den presentation som jag ska dra för Svenska kyrkan på måndag förmiddag... Så det blir helgens projekt!
 

Måndag 29/9

Besök hos polisen (en nyinflyttad kvinna framförde vid träffen i lördags att hon var orolig. Tog det sen med BRÅ). Diverse samtal ang. macken i Torekov. Presskonferens om upphandlingen av bygglov. Besök med tjänsteman vid BMX-banan och, tyvärr!, övertygad om att den inte kan vara kvar - och lika övertygad om att vår tjänsteman är på väg att hitta en jättebra alternativ lösning tillsammans med ungdomarna! Efter Rotary-lunch lite mail och samtal. Hem och ut med hunden. Kl 18:00 med många av Er information om NSR samt, i anslutning, moderat gruppmöte.
 

Tisdag 30/9

Stor del av förmiddagen med nu tillträdd ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Diverse budgetpapper och bakgrundsfakta, men även övning av sammanträdesteknik. På eftermiddagen möte med mbf (d v s bp och fp): diskussion placering skatepark (vi tar upp frågan i ksau tillsammans med ett planuppdrag om denna delen av tätorten Båstad) men även förmöte inför onsdagens ksau och ks. På kvällen Gripens träff i Pepe´s (Nolatos vd, en av Peabs vice vd-ar och direktör från Lindab där och pratade om sina respektive företag och deras framtid på Bjäre. Spännande! Utmärkt tillfälle - passade på att stämma av med ordförande i stiftelsen Norrvikens trädgårdar).


Onsdag 1/10

En timme extra ksau med bl a detaljplanen Norrvikens trädgårdar. Stressigt då även en del andra intressanta punkter på dagordningen, inte minst planuppdraget och organisationen etapp III... Demokratiberedning från kl 9:00 gick dock lite snabbare än tänkt, då vi insåg att partierna måste utse vem de vill ska sitta där innan gruppen går vidare. Så vi fortsatte det extra ksau:t och fick tillräckligt med tid. Från lunch kommunstyrelse med ovanligt mediauppbåd. Även c och s i stort sett var med på detaljplaneförslaget av Norrvikens trädgårdar! (S och c gick emot delar av exploateringsavtalet samt klausulen om att vi avstår från förköp. Det senare är en standardformulering. Det förra är ju det som ska säkra att det blir pengar till trädgårdarna...) Kommunstyrelsen var färdigt ca 16:15 men Sydnytt bad oss vara kvar - de kom upp från Malmö. Skönt att årets sista "stora" plan verkar vara färdigbehandlad (Norrviken kommer upp i KF men det verkar inte bli någon fara för beslutet)!


Torsdag 2/10

Diverse mail och samtal under förmiddagen. På eftermiddagen möte med vårt nya VA-bolag och Laholms kommun (vi är måna om att de är informerade eftersom vårt samarbete är viktigt). I anslutning besök på företag. På kvällen träff med fullmäktigegruppens styrelse, s k M3 (KS-ledamöter och gruppledare i nämnderna). Framför allt diskussion om vårt gemensamma arbete.


Fredag 3/10

Direkt till Lund för kommunledningskonferens (tema bl a upphandling och så var Gnosjös kommunstyrelseordförande där och berättade om integration. Intressant: pratade lite med honom i pausen - de har i Gnosjö - som man uppfattar går bra! - under de senaste åren dragit ner sina kommunala verksamheter! (I motsats till oss där vi gör det för första gången i budget 2009!). De är nu trots det tvungna att höja sin kommunalskatt - i en borgerligt styrd kommun! Intressant information i dessa tider!). Vid hemfärd besök hos deltidsbrandman. (Synd att vi ligger efter med information.) Till kontoret och sitter nu här och förbereder mig för helgen: behöver ta med mig en hel del material hem för att klara att förbereda mig inför måndag-förmiddagens presentation.


Lördag 4/10 - söndag 5/10 - se ingressen.


Trevlig helg!!!!!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-39

Hej!

De veckor vi har kommunfullmäktige är alltid speciella veckor - inte minst denna gång. Dels eftersom det var första mötet efter sommaren men även för att översiktsplan och interpellationssvar till centern stog på dagordningen.


Måndag 22/9

Dagordningar både till kommunstyrelsen och till det extra ksau-mötet 1/10 (p g a att flera förvaltningar missat att förra ksau tidigarelagts och nu behöver ärenden komma upp i KS). Möte med presidiet i samhällsbyggnadsnämnden om ett bygglovsärende. Möte med vice ordförande, planchef och teknisk chef inför kommande utredning om Svenstad-anläggningen. Eftermiddagen tog jag igen lite mail och telefonsamtal efter förra veckan samt började så smått med förberedelser inför KF. På kvällen möte med flera av de tio familjer som översvämmats i Förslöv: verkligen illa. De kommer tidigast åt sina bostäder till jul och har hyrt in sig i diverse sommarstugor. Tror ändå de kände att det gick bra: Vi är överens att något måste göras innan de flyttar tillbaka. Ansvarsfrågan (för den är inte enkel: det är antagligen inte kommunens ansvar enligt jurister på SKL) får lösas sen.

Tisdag 23/9

Ordförandegrupp med genomgång av samtliga nämnder. På eftermiddagen avstämning med KS-presidium, kommunchef och förvaltningschefer i kommunledningen. Bl a hanteringen av skatebana/ev. livsmedelsbutik samt inför demokratiberedningens konstituerande möte. Övrig tid förberedelser inför KF.
 
Onsdag 24/9

Hela dagen förberedelser inför KF (jag skriver manus på de punkter jag går upp i). Denna gången var det ovanligt mycket: utöver översiktsplanen hade vi halvårsbokslutet och räddningstjänstutredningen som jag kände jag behövde förbereda. Interpellationssvaret låg ju med i handlingarna och skrevs för några veckor sen. Kvällen gick ju som många av Er vet - antingen p g a att Ni själva deltog eller satt vid radion/datorn och lyssnade. Det tog lite tid men på det stora hela kan vi vara nöjda med att ÖP:n äntligen är antagen och att alla valen är genomförda. Det kändes också bra att komma igen mot centern - de läste ju upp interpellationen utan att jag fick svara i juni. 


Torsdag 25/9

Flyg till Sthlm för SKL: information (budgetproppen med kommunperspektiv av kommun-/finansmarknadsministern). På eftermiddagen hade vi för ovanlighetens skull inget beredningsmöte så jag läste handlingarna till styrelsemötet.
 

Fredag 26/9

Gruppmöte styrelsen SKL, först moderater sedan allianspartier. Efter styrelsemötet tillbaka till Skåne. "Guidad tur" på Jöns Möllers väg. Förberedelser inför lördagens möte med nyinflyttade.


Lördag 27/9

På morgonen mötet med ca 45 nyinflyttade kommuninvånare. Vi upplevde det som att medelåldern var lite lägre och stämningen var generellt positiv. Lite nytt grepp denna gång: istället för att flera förvaltningschefer var där och drog korta dragningar gjorde kommunchefen och jag varsin genomgång och lämnade utrymme för frågor. Huvdudattraktionen är bussresan som denna gång leddes av kulturchef och ordföranden i Föreningen Gamla Båstad. Själv åkte jag och inhandlade högklackade skor på Second hand - för att på eftermiddagen kunna delta i transornas utmaning: Båstad High Heel Race! Det gick som det kunde väntas - jag äger inte och har aldrig ägt skor med klackar högre än 8 cm - så jag tog mig tyvärr inte till final. Men jag har lovat att ta revansch nästa år och ska se om jag kan öva innan... Det var en härlig folkfest! Kul att Båstadborna är så öppna och toleranta, tycker jag! Resten av lördagen ägnades åt städning: årets ångestprojekt är avklarat (såpningen av mitt golv i kök-matdel-vardagsrum)!
 

Söndag 28/9

Läsning av KS-handlingar och diverse mail. I övrigt tvätt och strykning!


Vi ses snart på informationsmöte NSR respektive gruppmöte!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-38

Hej!

Gick i lördags kvällsrundan med hunden i Dearp - vilket kändes helt normalt (även om jag var lite trött efter att ha varit uppe i drygt 30 timmar). Tänkte då på att jag 24 timmar tidigare flanerade på New Yorks gator - och även det kändes helt normalt... Så kan det vara i vår allt mer globaliserade värld!


Söndag 14/9 (kompletterande)

Vi kom fram lördag kväll. Jag mådde lite dåligt så jag gick direkt och la mig. Söndagen tillbringades på utflykt till kanadensisk vingård (ja, de finns!) med vinprovning och lunch samt besök vid Niagarafallen (häftigt!). Middag i det höga CN-tornet i Toronto med honorärkonsuln som hjälpt till att arrangera programmet.


Måndag 15/9

På plats i Toronto. Förmiddagen med diverse personer från hälsovårdsdepartementet på provinsnivå (motsvarande delstat i USA men med mer inflytande). Efter lunch besök i Toronto kommun med presentationer från deras strategiska resp. finansavdelningar (kan man ha med 2,6 miljoner invånare...). En tankesmedja redovisade sina framtidsplaner för sjukvården i Canada innan middag med f d infrastrukturminister från den förra (nationella) regeringen.
 

Tisdag 16/9

Frukostmöte med en läkare med erfarenhet från Sverige. Paneldebatt med ett gäng personer från kommuner, media, tankesmedja och finansdepartement (provinsnivå). Möte med två forskare på området. På kvällen flyg till huvudstaden Ottawa, dit vi anlände ca 20:30.
 

Onsdag 17/9

På förmiddagen möte med representanter från Canadas hälsodepartement respektive finansdepartement. Lunch hos svenska ambassadören. På eftermiddagen möte med en lobbygrupp inom sjukvården samt en tankesmedja. På sena eftermiddagen bar det av till New York, dit vi anlände till hotellet ca 21:00. Ut och flanerade - ensam! så skönt! - till bl a Times Square och en tur upp på "Top of the Rock" (Rockefeller center, med ca 70 våningar en av de högre byggnaderna med häftig utsiktsplattform på taket).
 

Torsdag 18/9

Möte med konsuln. F d rådgivare till President Carter informerade om systemet och framtiden för USA på välfärdsområdet. (Kändes lite konstigt att sitta där med ett gäng svenska kommunpolitiker och träffa en man som han...) Även lite om valet och den rådande finansiella situationen. Efter lunch möte med svenske journalisten (f d SVT, numera Dagens Industri). Detta var den sista punkten i programmet - vi var rätt möra och såg fram emot några lediga timmar - men han var väldigt pessimistisk om det rådande läget och den snara framtiden, vilket färgade av sig på oss... Nåväl, efter att ha fotograferat Gustav Kraitz monument till minne av Raoul Wallenberg blev det ändå lite shopping (faktiskt med betoning "lite"...).
 

Fredag 19/9

Förmiddagen ledig (jag turistade lite: Ground Zero, Wall street och Greenwich Village, där jag även satte mig på ett Internetcafé och kollade mail) innan tillbakaresa från hotellet kl 13:30.


Lördag 20/9 - söndag 21/9

Ankomst Kastrup kl 11:00 (via Frankfurt). Trött! Inte mycket gjort under helgen...


Sammanfattningsvis en mycket intressant och samtidigt ansträngande vecka. Som ordförande i programberedningen var jag den som presenterade oss och var den som hade hand om ev. lunch- och middagsgäster. Bra erfarenhet, visst, men samtidigt skönt att det är över och att vara hemma igen... Och kommunfullmäktige på onsdag att se fram emot :-)


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-37

Hej!

Som vanligt händer det mycket på en vecka - och en del överraskningar dyker upp!


Måndag 8/9

Möte med Båstad Privata gymnasium samt nya projektchefen för tunnelprojektet (inte samtidigt). Intressant Rotaryföredrag om Norrvikens trädgårdar - ur trädgårdsmästarens perspektiv. 71 personer deltog - mycket folk för en septembermåndag. Mail, samtal samt förberedelser inför kvällens extra gruppmöte. Där hade vi en intressant diskussion inför valen av bl a ny ordförande till samhällsbyggnadsnämnden (se dagens NST!) och ny ledamot i kommunstyrelsen. Samtliga val är förslag till kommunfullmäktige den 24/9.
 

Tisdag 9/9

Diverse mail, samtal samt justering kommunstyrelseprotokoll. Träff med den arkitektfirma som vill flytta hit och bygga herrgårdar som vi pratade om vid ett gruppmöte. Ska bli spännande att se deras hus, som samtidigt är visningshus, som kommer att färdigställas under hösten. Efter lunch avstämning i kommunstyrelsepresidiet, förhandlingsdelegation samt anslutande mbf-avstämning inför onsdagens ksau. Inget kvällsmöte så relativt länge på kontoret.

Onsdag 10/9

Budgetberedning med socialnämnd och t f socialchef. Ksau med fokus på informationspunkter (internbudget, organisation etapp 3) och detaljplaner (tidigarelagt p g a min resa, därför extra ksau innan nästa kommunstyrelse). Efter lunch plangruppen (fokus Ö Karup och en del planförfrågningar). I anslutning möte med tillträdande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (träff med fp och bp samt förberedelser torsdagens presskonferens).
 

Torsdag 11/9

Direkt till Laholm för möte med tjänstemän och KS-presidier om utbyggnaden av reningsverket Hedhuset. Tillbaka till presskonferensen (vars resultat syns i dagens tidning!). Lunch med ordförande i bildningsnämnden. Efteråt intervju med SKL. Diverse mail och samtal, det senare bl a med bensinbolag om att försöka övertala dem att stanna kvar i Torekov. (Gick nog inte så bra. Men de är beredda att förhandla med någon ev. efterföljare). Förberedelser insändare om stöd till tjänstemän.
 

Fredag 12/9

Fokus på att få undan en del. Justering ksau-protokoll. Förbereda ärende. Diverse mail och telefonsamtal. Se över kalendern de kommande veckorna. På eftermiddagen möte med kommunchef, miljöchef och fp.


Lördag 13/9 - söndag 14/9

Lördag morgon avresa till Toronto via Frankfurt. Det är en studieresa med SKL:s programberedning för välfärdsfinansiering (det görs en sådan per mandatperiod). Gediget program sammansatt bl a av generalkonsuln i Toronto samt tjänstemännen på SKL. Mer detaljer när jag är tillbaka nästa vecka men syftet är att vi ska lära oss hur de löser finansieringsfrågorna av framtidens välfärd (avgifter? försäkringar?). Vi är framme lördag kväll, lokal tid. Söndagen har de arrangerat en bussresa till Niagarafallen. På kvällen träff med konsuln för ordentlig genomgång av programmet. Eftersom jag är ordförande är det en del krav som ställs på mig... Ska dock bli jättekul och spännande - inte minst för att vi avslutar i New York med en ledig fredag förmiddag... (har aldrig varit där)


Hoppas Ni får en trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-36

Hej!


Måndag 1/9

Till Kommunförbundet i Lund och möte med kommunalekonomiska beredningen. De arbetar bl a med frågan om välfärdens finansiering. I anslutning till kontoret. Framtagande av ksau-listan (tidigarelagd till 10/9 p g a resor och därför relativt tunn - ev. behov av extra ksau innan nästa kommunstyrelse). På kvällen vårt moderata gruppmöte, det s k M1.


Tisdag 2/9

Avstämning med bp och fp efter gårdagskvällens gruppmöten. I anslutning till Helsingborg med tekniske chefen för ägarmöte angående NSR (inriktningsdokument som återfinns på nästa KS-lista). Diverse korta möten, mail och telefonsamtal, även under kvällen. "Bollning" av insändare ang. Stenbrottet med bp och fp (avslutas fredag...)

Onsdag 3/9

Kommunstyrelsemöte till kl 15:00. Största beslutsfrågan översiktsplan men en hel del informationsärenden, inte minst om internbudgeten 2009, inriktningsdokument om samverkan räddningstjänst i Skåne NV, kommunikationssystemet RAKEL och kommunledningens verksamhetsrapportering). Intervju Sydnytt om Norrvikens Trädgårdare (detaljplanen kommer upp för antagande i oktober). Avstämning med kommunchefen.


Torsdag 4/9

Möte angående bl a skatebana (återkommer om det). Lunch med förvaltningschefen Framstegsförvaltningen. Möte med fastighetschefen, kommunchef och teknisk chef om en del kommunala fastigheter. Justering mötesanteckningar Båstadhem och annat administrativt. Möte med bp:s gruppledare.
 

Fredag 5/9

Möte med aktiva moderater om det allmänpolitiska läget. Till kontoret och finslipade insändaren om Stenbrottet (radikal kortning och fortsatt "bollning" med bp och fp.... Inte avslutad förrän under eftermiddagen...). Slutredigering interpellationssvar till centern. Veckobrev. På kvällen aktieklubb (deppigt!).


Lördag 6/9 och söndag 7/9

Ingenting inbokat förutom ksau-handlingar och allmän mailkoll!


Trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-35

Hej igen!

Här kommer veckobrevet!


Måndag 25/8

Kommunstyrelsens ärendelista togs fram innan jag begav mig till Hotel Skansen för demokratiberedningens kick-off: Som förvarnat har vi i år breddat basen för dem som fick grundinformationen så att inte enbart demokratiberedningens ledamöter (tror vi är 8 personer) utan att samtliga ledamöter i KF och nämnder blev inbjudna (tyvärr strök vi ersättarna p g a vår ekonomiska situation). Även personer från andra kommuner var inbjudna (Klippan, Staffanstorp, Osby, Ängelholm, Bromölla deltog). Kommunchef resp. KS-ordförande från Tierp, Arvika och Lerum berättade hur de förändrat sina organisationer (politiska och förvaltnings) de senaste åren samt vilka erfarenheter de gjort. I lunchpausen intervjuades jag av Sydnytt (sändes inte förrän fredag) ang. Stenbrottet, Svenstad och Peab. Efter demokratiberedningen kontorsgöra innan styrelsemöte med Båstad Näringslivs AB (bl a beslut om näringslivsutvecklare/vd) samt, försenat, kretsstyrelse.
 

Tisdag 26/8

Ordförandegrupp - första gången med nye socialnämndsordföranden. I anslutning första genomgång efter sommaren med min vice ordförande. Efter lunch träff med KS-presidium, kommunchef och kommunledningskontorets förvaltningschefer (Administrationen, Tekniska kontoret, Planavdelningen). Sedan bra avstämningsmöte med Båstadhem (KS-presidium och kommunchef med Båstadhem s vd och presidium). Justering ksau-protokoll. Under dagen uppringd av Dagens Industri-journalist som gräver i Kommuninvest (jag sitter som sammankallande i valberedningen och vi föreslog byte av ordförande till bolaget till stämman i mars). Eftersom alla detaljer är bortglömda satt jag på kvällen och gick igenom alla möten, protokoll samt skrev en sorts logg-bok för att kunna besvara hans frågor.

Onsdag 27/8

Träff med moderat KF-ledamot på morgonen. Under förmiddagen diverse samtal (bl a med DI-journalisten). Vid lunch till Helsingborg för moderat förmöte inför nästa veckas ägarträff ang. NSR. I anslutning till flygplatsen och resa till Stockholm. Direkt till m-möte vid Sveriges Kommuner och Landsting (kom dock sent ca 19:30, mötet börjar kl 18:00). Middag med moderater från kommuner och landsting i hela Sverige (satt denna gång bl a med Gotland och Västervik och fick lite information från den moderata kommunala samrådsgruppen som haft sammanträde under eftermiddagen).
 

Torsdag 28/8

Moderat gruppmöte på morgonen där samtliga beredningars och styrelsens ärendelistor gås igenom. I anslutning politikerinformation för alla partier, bl a om jämförelseprojekt och den nya skatteprognosen (tyvärr inte så kul läsning för oss: prognosen skrivs ner både för 2008 och 2009). Efter lunch möte med min programberedning (Välfärdsfinansiering, där jag sitter ordförande). Intressant redovisning av intervjuer som gjorts med 20 svenska opinionsbildare på temat som kommer vara ett av underlagen för vår rapport. Efter mötet ett glas vin med mp- och kd-ledamoten i beredningen innan o-officiell middag med region- resp. landstingsordförandena i Skåne och Halland samt KS-ledamot i Gbg (som ändå innebar intressanta diskussioner).


Fredag 29/8

Gruppmöte moderaterna i styrelsen, sedan Alliansen i styrelsen innan styrelsemöte 10:00-12:00. Mest remissvar - men (tydligen för första gången denna mandatperiod och hände ingen gång under den förra...) två voteringar! Allmännyttan (där SKL föreslår eget förslag istället för utredarens kritiserade två alternativ) och Vårdval i Sverige. Efter lunch till flygplatsen och resa till Ängelholm. Till kontoret för avstämning med kommunchefen och träff med Företagsbyn (planering inför 1-års jubiléet).
 

Lördag 30/8 och söndag 31/8

Diverse mail, genomgång av KS-listan och skrivelse veckobrev. Viss planering inför måndagen (ska till kommunförbundet i Lund) - men mer om det nästa vecka! Hann även med städning, tvätt, strykning - samt en härlig 50-års fest i form av Gårdskamp på Hemmeslövs herrgård (där mitt lag - av någon konstig anledning som vi aldrig förstod - kom sist! Suck.)


Trevlig fortsatt helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-34

Hej!

Nu är det verkligen full fart - både på gott och ont! Det är/har varit en intensiv vecka! Tack för tipsen om alternativ att lämna kemtvätt i Båstad!


Måndag 18/8

Tidigt möte med mbf-ledamöterna i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. "Favorit i repris", förutom att det nu även är känt att vår ordförande lämnar sitt uppdrag som ordförande. Detta påverkar naturligtvis även nämndens arbete. Innan presskonferensen kl 11:00 på samma tema, möte med personer i Förslöv som råkat ut för översvämningar tillsammans med tekniske chefen (som har en plan). På eftermiddagen kort information från konsulten som arbetar med översynen av socialnämnden. Ett första möte med våra och Laholmmoderaternas gruppledare (mest socialt men nödvändigt eftersom mycket samarbete är på gång). De var sedan även med när den tyske konsulten presenterade sitt förslag till ekologiskt byggande i Hemmeslöv - där flera av Er var med.
 

Tisdag 19/8

Satt i princip hela dagen med interpellationssvaret till centern (som lästes upp i kommunfullmäktige i juni). Däremellan intervju och fotografering med Hallandsposten om Hemmeslöv. På eftermiddagen förträff med bp och fp inför onsdagens ksau. Hem relativt sent och då, p g a sent utskick av delårsbokslutet, lite förberedelser inför onsdagen.


Onsdag 20/8

Budgetberedning med genomgång av delårsbokslutet som pekar på ett stort underskott (-19 mkr, varav 16 mkr socialnämnden). Detta är mycket illa! Alla nämnder sitter nu med internbudgetarna för 2009 - dessa måste ligga inom ramarna - samtidigt kommer ett negativt resultat 2008 att i hög grad påverka även 2009. Därefter ksau till ca 16:30. Beslutspunkter bl a antagande översiktsplan (JA!), nämndernas internkontroll, yttrande Länsstyrelsen ang. Stenbrottet (brev från Swerock). Informationspunkter bl a från t f bygglovschefen, uppföljning tennisveckan, ks internbudgetprocess, samarbete med Ängelholm och näringslivsbolaget. På kvällen förberedelser inför Kommek.


Torsdag 21/8

Direkt till Kommek där jag deltog i ett seminarium om välfärdens finansiering (jag är ordförande för SKL:s programberedning med samma namn). Intressant: Presentation av kommande bok som det stod om i samma dags SvD: Människor tror att det satsades mest pengar på välfärden på 1980- och 1990-talen! I själva verket har det aldrig satsats så mycket pengar på välfärden som nu - även om det inte är demografiskt "berättigat"! I anslutning satt jag i Dagens Samhälles "Heta stol". Tillbaka till kontoret förberedelse av underlag för morgondagen samt intervju med Sydnytt på måndag (bl a om stenbrottet) samt styrelsemötet med Båstad Näringslivs AB.
 

Fredag 22/8

Frukostmöte med information från nya näringslivsbolaget. Bra uppslutning/intresse och känns viktigt med information så att det inte går för lång tid utan. Styrelsen presenterades och vd på väg att rekryteras. Bra att den ekonomiska föreningens styrelseordförande var där (den ekonomiska föreningen representerar näringslivets ägande). I anslutning möte med nya styrelseledamoten i det nordvästskånska VA-bolaget (ordinarie med ersättare). Båstad är den enda kommunen där inte personen i styrgruppen fortsätter i styrelsen - bra beslut av oss, tycker jag, eftersom jag suttit i styrgruppen men inte tycker att jag bör sitta i bolagen. Justering av ksau-protokoll innan lunch med förra socialnämndsordföranden. Sedan diverse mail och samtal, förberedelse inför morgondagens presentation på det Öppna huset vid tunneln.
 

Lördag 23/8 - söndag 24/8

Deltagande vid Öppet hus. I övrigt förberedelser inför måndagens intervju, läsa handlingar till SKL:s styrelse och styrelsen i Båstad NäringslivAB.
 

Trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-33

Hej!

Tillbaka i tjänst efter fyra lediga veckor. Det har varit en härlig sommar - tack och lov för högtrycket vi fick i slutet av juli! Hoppas Ni alla har kunnat njuta av sol och bad - för nu drar det så sakteliga igång. Första veckan har varit relativt lugn, även om den drog igång med en rivstart!


Måndag 11/8

8:00 möte med mbf-ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Där händer en del och de ville gärna träffas innan säsongens första AU. Sammanställning av ksau-listan till 20/8. Sedan lite tid för "samtal i korridoren", mailläsning och telefon innan Rotary-lunchen. Direkt efter lunch möte med Svenska Fotbollsförbundet, Båstad GIF och Hotel Skansen (U21-landslaget väljer efter veckorna i Båstad i maj att bo här under U21-EM i Sverige nästa år! Kul!). I anslutning möte med en affärsidkare i hamnen samt avstämning med vår nytillträdde socialnämndsordförande.
 

Tisdag 12/8

En dag att komma ikapp lite: Läste sommarens post, förberedde fredagens presentation och vigsel. Privat lunch i Ängelholm, dit man nu måste köra lite oftare (jag tänker på kemtvätten som nu - tyvärr - är stängd i Båstad). Har upptäckt att man kan ha en liten bild med ljud från SVT på skärmen för att följa OS...


Onsdag 13/8

Förmiddagen arbetsdag. Eftermiddagen till Åstorp för avtackning av deras KS-ordförande som går i pension. På kvällen träff med mina nya adepter: de två Båstad-moderater som går Framtidens ledare-utbildningen i samarbete med Helsingborg.


Torsdag 14/8

Möte med kommunchef och ekonomichef om budgetprocessens upplägg under hösten 2008 samt året 2009. Diverse möten, bl a med en sommargäst som är missnöjd med campingplatsen i Ranarp i Översiktsplanen (som kommer upp för antagande nu) samt i ett ärende som Ni kommer att få mer information om i början på nästa vecka.


Fredag 15/8

Presenterade lite om Båstad och situationen här för ett möte med Svenskt Näringsliv, Osby och Falkenbergs kommuner (de har tidigare rasat i rankningen men sedan kommit igen med kraft!). Kort sväng inom kontoret innan lunch med kommunstyrelseordförande i Ängelholm och Örkelljunga i Ängelholm. Efter vigsel i Båstad tillbaka till kontoret. Samtal bl a med NST om en kommande artikel om samarbetet med bp. Kort avstämning med min vice ordförande som kommit tillbaka från semestern.
 

Lördag 16/8 - söndag 17/8

Förhoppningsvis lugnt! Läsning av ksau-handlingar samt andra förberedelser inför nästa vecka när det kommer att hända en hel del!


Trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-28 Tennisvecka

Hej!

Här kommer sista veckobrevet innan sommaruppehållet! Hoppas Ni under veckan hade möjlighet att njuta av tennisen och/eller delta i det kampanjandet som pågick i hamnen! Dessutom har det varit ovanligt mycket media och det har man kunnat följa. Inte minst morgonsoffan i TV4 fredag-söndag, TV8 direktsänt varje kväll, men även många andra reportage.

Det var som vanligt mycket på gång under tennisveckan. Här kommer min avrapportering:


Måndag 7/7

KSAU hela förmiddagen (och p g a många informationspunkter blev vi ändå inte klara så att ett extra ksau fick läggas in på torsdagsmorgonen... Själva ärendena tog inte särskilt lång tid, det handlar bl a om kollektivtrafikavtal - kommer till kommunstyrelsen i september - och en del remissvar. Där utmärkte sig centern att man vill gå emot ett förslag från miljödepartementet... :-)..). Till lunch och tennis hade vi gäster från Regionala tillväxtnämnden. Efter lite gemensam tennis fick jag avvika p g a en vigsel i Hovs Hallar.
 

Tisdag 8/7

Vanlig kontorsmorgon (bl a presentation till lördagen) till kl 10:00 sedan deltog jag i Catellas seminarium. Hade tilldelats plats i det som handlade om arkitektur. Panelen bestod av vår lokale superentreprenör, landshövdingen, Malmös stadsarkitekt, en arkitekturjournalist och en arkitekt. I anslutning avvek jag och var med när vi hade våra egna gäster till lunch och tennis (Laholms kommun, Luftfartsverket och Bjärekraft). Vid 14-tiden smet jag ifrån tennisen för att lyssna till Catellas debatt där f d statsministern, vår ÖB och en (vass) journalist från Sydsvenskan diskuterade presidentvalet i USA. I anslutning mer tennis och en sväng runt hamnen och företagsmässan. Efter ombyte hemma deltagande på Catellas middag på Märta Måås Fjätterström. Blev, måste jag erkänna, grymt imponerad av f d statsministerns tacktal efter maten.

Onsdag 9/7

Möte med Butabs ledning. I anslutningen det första av våra egna möten: Skånetrafiken och Banverket. Vi hade förberett en pressträff i anslutning till mötet (vi insåg att detta var en bra idé så vi gjorde samma sak vid torsdagens möte). Mötet handlade om pågatågen, kommande stationen i Hemmeslöv och perrongen i Båstad. Vår informatör skrev ett pressmeddelande om mötet som ligger på www.bastad.se. Lunch på tennisen och sedan lite tennis. Jag tog en sväng om företagsmässan innan jag åkte hem och bytte om inför kvällen: Elites cocktail och samtidigt tennis i elljus. Bra idé och lyckat genomförande.


Torsdag 10/7

Det extra KSAU-mötet på morgonen. Kl 10:00 kom Vägverket. På dagordningen stog utbyggnaden av cykelvägar, Inre kustvägen, Köpmansgatan och rondellerna. I anslutning pressträff, sedan lunch och tennis. På eftermiddagen deltog bl a vår verksamhetsutvecklarer och jag i direktsända P1 om Båstad som en kommun med många pensionärer. Hem för ombyte innan SEB:s cocktail på kvällen.


Fredag 11/7

På morgonen avstämning med Hamngruppen ang. tennisveckan. Det kom mest att handla om städning och parkering. Fick även information om planerna för Hotel Riviera av de nya ägarna (arbete pågår med ändring av detaljplan p g a att man vill höja den ena byggnaden lite. Förväntas öppnas till sommaren 2010). Till kontoret för protokolljustering och avslutande underskifter och förberedelser inför ledigheten. Intervju med TV4 (Ekonomi resp. Halland) om tennisens betydelse för Båstads kommun. Lunch och tennis, denna dag inbjudna var kommunstyrelseordförande och kommunchefer från Skåne Nordväst. På eftermiddagen möte ang. tennismuséet.
 

Lördag 12/7

Träff med ett 50-tal sommargäster. Kommunchefen och jag fick avvika strax för 11:30 men vi hade en frågestund innan. Den fråga som helt klart berörde mest var bygglovssituationen. Dagens gäster till lunch och tennis var regionstyrelsens och regionala tillväxtnämndens respektive ordförande och högsta tjänsteman samt en tjänsteman som jobbar med evenemang. Vid tennisen smet jag ifrån en stund för att delta på Elites lunch (där jag dock inte åt något...). Fördrink i mitt stall inför kvällens sponsorfest i Ladan. Avslutning av tennisveckan för min del.


Söndag 13/7

Ingen tennis eller annan kommunaktivitet för min del - men såg morgonsoffan i TV4 och läste om Båstad på fem sidor i Svenska Dagbladet.


Hoppas Ni alla får en riktigt skön sommar så hörs och ses vi igen i augusti!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-27

Hej!

Lite sent - men bättre så än aldrig! Förra veckan var rätt lugn, som Ni ser nedan. Hade försökt hålla den helt obokad: Tennisveckan blir rätt intensiv. Mer om det i nästa veckobrev! Dessutom upplever jag att det är ovanligt mycket media, så det är bra att ha möjlighet att klämma in dem.


Måndag 30/6

På kontoret hela dagen, bl a dagordningen för ksau 7/7, telefonsamtal och mail. Rensade lite på skrivbordet. Lunch på Rotary.


Tisdag 1/7 - onsdag 2/7

Tog mail och telefon hemifrån. Lunch på tisdagen med en intressant potentiell företagare som ev. vill starta verksamhet i Påarp.


Torsdag 3/7

Intervju med kommunens informatör ang. tennisveckan, samma sak med Sveriges Radio. På kvällen möte med bp och fp: temat var vårt samarbete.
 

Fredag 4/7

Förberedelser presentationer till lördag.


Lördag 5/7

Förmiddagen gick till årsstämmor: först Skånegården och sedan Hemmeslövs vägförening. Bägge var positiva upplevelser. Lite mer synpunkter från Hemmeslöv men det vägdes upp av att det kom fram en man till vår tekniske chef och mig efteråt och sa att han tyckte det var intressant information och att han tyckte det var synd att alla "var så gnälliga"... En vigsel på eftermiddagen innan ett riktigt roligt (privat) 50-års kalas! Det medförde att söndagen tillbringades mer eller mindre på soffan.


Hoppas vi alla kan njuta av årets tennisvecka!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-26

Hej!
Här är förra veckans veckobrev. Det kommer två till innan sommaruppehåll!


Måndag 23/6

Tidig morgon för avresa till Tyskland 6:30 från kommunhuset. Väl i Stuttgart välkomnades vi av den arkitekt som varit i Båstad. Studiebesök på tre bostadsområden (två i mindre orter runt Stuttgart och ett i Tübingen) fick vi presenterat det utkast som tagits fram för Hemmeslöv (med hjälp av bidrag från bl a Region Skåne). Till hotellet vid 20:00 där vi åt middag. (Vi tog många foton och kommer att arrangera någon sorts informationskväll från detta studiebesök. Dock inte förrän i augusti.) Genomgående tema dag 1 var vatten, barnvänligt, generationsboende, färgsättningar, ekologiskt byggande. Denna dagen var också spännande att följa utvecklingen: Områdena var bygda från 1980-talet fram till 2004. Sedan var ett område lite mer exklusivt medan ett annat var mer prisvärt.


Tisdag 24/6

Tidig avfärd till Freiburg där ett stort område (41 hektar) omvandlats från militärkasern till bostadsområde. Intressant bl a att man har sammanhängande bostäder där vissa är enfamiljshus (ägda av familjen) och andra flerfamiljsbostäder (ägda av företag). Speciellt denna dag: Ägarstrukturerna, arkitekturen, delvis s k passivhus (låg energiförbrukning), medborgarperspektivet (utvecklingen var hela tiden i samarbete med medborgarna, även idag finns stora lokaler för medborgarträffar). Åter till hotellet 18:30 för middag.


Onsdag 25/6

Tyvärr fick jag lämna redan på morgonen för hemresa och invigning av Junior-SM i segling kl 18:00 i Båstad. (De andra hade dock en spännande dag med planchefen från Tübingen som gav ett kommunperspektiv av hur bostadsutvecklingen kan styras. Förhoppningsvis har vi möjlighet att bjuda honom till Båstad så att fler - inklusive jag - får möjlighet att höra honom.)


Torsdag 26/6

Förmiddagen justering av protokoll, lite mail och telefonsamtal som samlat på sig. Efter lunch möte bl a om NSR (Båstads ksau fick dragning av de utredningar som avrapporterats på måndagen) och sedan första styrelsemötet med Båstad Näringsliv AB.

Fredag 27/6

E-on möte hela förmiddagen. Efter lunch möte med seglarna i princip hela eftermiddagen.


Lördag 28/6 - söndag 29/6

Tänkte åka till Hamnfesten men fastnade på SVT24 framför kd:s riksting (med bl a Båstadbo i talarstolen). Kom därför inte iväg förrän 15:30 (jag hör hur sjukt det låter...): Men bättre sent än aldrig! Ingenting söndag förutom att Spanien förtjänt vann fotbolls-EM (även om jag hejade på Tyskland).


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-25

Hej!

Hoppas Ni alla har haft en härlig midsommarhelg!


Måndag 16/6

Obokad förmiddag - försökte ägna den åt förberedelser till KF men det lyckades bara delvis... Till lunch kom vårt kommunbesök från Trosa: Kommunchef och kommunstyrelseordförande. Efter lunch på Sand satt vi på eftermiddagen och berättade om våra respektive kommuner. Det finns en del vi är lika på (t ex storlek, sommarkommuner vid kusten, flera tätorter) och en hel del vi kan lära av varandra (de är duktiga på bygglovshantering, näringslivspolitik och har kommit längre med pengsystem och att lägga ut verksamheter på entreprenad. Vår skola är bättre). Under en dryg timme satt jag i telefonmöte med delarbetsgruppen Skatter, då passade de på att åka runt och titta lite). På kvällen middag med ovanstående.


Tisdag 17/6

Kommunbesöket fortsatte. Deras kommunstyrelserordförande deltog på vårt ordförandemöte: Bra med möjlighet för en lite större grupp att träffa dem. (Vet att det nu finns datum bokade för tjänstemän: De åker upp i höst för att studera upplägget av pengsystemet). Efter en tidig lunch återvände de till Trosa. Vi hade majoritetsmöte med planchefen ang. slutformuleringar inför antagandet av översiktsplan. I anslutning mbf-möte inför onsdagens ksau.


Onsdag 18/6

Budgetberedning från 8:00 och sedan ksau från ca 9:30. Inte någon längre dagordning så vi var klara till kl 12:00. Efter lunch stängde jag dörren till kontoret och fick äntligen förberett mig till kvällens KF (extra motiverande när man har tidspress...). Kl 17:30 hade vi förmöte med bl a val av moderaternas förslag till ny ordförande i Socialnämnden. Årets stora möte med den viktigaste frågan vi har (budgetramarna) började kl 18:00. Det blev en nervös kväll eftersom vi moderater (trots 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare) endast hade 11 ledamöter närvarande, d v s två av våra platser stog tomma!) I kombination med att bp saknade en blev det lite nervöst. P g a EM-match i fotboll gick mötet ovanligt snabbt och vi var hemma strax efter kl 21:00... Sen hjälpte det tyvärr inte - men nu när ryssarna även slagit ut holländarna känns det bättre!


Torsdag 19/6

En dag att komma ikapp lite och jag började med att lämna min bil i Ängelholm på service. Efter lunch intervju med DI-TV som kommer att sända från Båstad i sommar. Hade innan ägnat mig åt förberedelser: De ville ha lite siffror på vad tennisveckan betyder för Båstad och det visade sig finnas en sådan utredning från 2007. Intressanta siffror! Det blev en ganska tidig eftermiddag och jag tog mig till Ängelholm och verksta´n.


Fredag 20/6 - söndag 22/6

Skolkade allt ansvar midsommarafton - lördag (såg bara vilka mail som inkommit) men idag, söndag, är det en del förberedelser inför morgondagens studieresa till Tyskland, mail och telefonsamtal. Lite lättare att sköta sådant när duggregnet faller utanför...


Hoppas Ni får en fortsatt skön söndag!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-24

Hej!
Kul att få så mycket positiv feedback på det förra veckobrevet - det motiverar till fortsatt skrivning!

Måndag 9/6

Morgonen inleddes med dagordningen till nästa veckas ksau och budgetberedning. Sedan några - härligt - obokade timmar, där jag försökte komma ikapp lite med mail och telefonsamtal. En vigsel förgyllde strax innan Rotary-lunchen på Sand. (Dagens föredragshållare var U. P., som som 70-åring begett sig till Laos där han har öppnat hotell - häftigt, tycker jag!) Under eftermiddagen hade ks-presidiet vårt uppföljningsmöte med Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott vad gäller den åtgärdsplan som beslutades om i vintras. En ovanlig ledig måndagskväll tillbringades med att pilla ogräs i min stensättning på gården...


Tisdag 10/6

På morgonen diskussion med Förslövs IF och tjänstemän om möjligheten att bygga ut idrottshallen för att klara publikkraven nu när de gått upp i Div I i innebandy. Kan vi skaka fram de 4 mkr som behövs? En politisk fråga för oss att diskutera med bp och fp. Under förmiddagen påbörjades förberedelser inför kommunfullmäktige nästa vecka. Budgeten är en utmaning att presentera. Är dessutom förvarnad att det kommer att komma en del (skol-)folk och föräldrar som åhörare. (KF:s ordförande har gett oss 6 min/parti... Vet inte hur det ska gå till: Vi har en ny budgetprocess med flera dokument som måste dras. Förhoppningsvis tar ekonomichefen dessa.) Efter lunch avstämningsmöte ks-presidiet och kommunchefen. Därefter justering av ks-protokoll och lite förberedelssnack med kommunens representant till ägarmöte med NSR den 23/6 (när bl a jag är i Tyskland). 


Onsdag 11/6

Socialnämndens ordförandes avsägelse kom in till kommunen. Flygråd på förmiddagen. LFV, SAS, Kullaflyg, Ving och Fritidsresor berättar vad som är på gång. (Bl a ny motorvägsinfart direkt till flygplatsen inom närmsta framtiden. Knappt 400 000 passagerare under 2007, men flygplatsen gick ändå med vinst, vilket tydligen är ovanligt för den storleken). På lunchen träffades vi som någon sorts "förberedande valberedning" (gruppledare, vice gruppledare, ordförande nämnder, KF-ordf) och vaskade fram en del namn på personer som kan vara intressanta som ordförande-kandidater. På eftermiddagen Plangruppen (genomgång av aktuella och framtida planfrågor), även styrgruppen Tunneln träffades för uppdatering. I anslutning flyg till Bromma för SKL-gruppmöte med Alliansen. (SKL=Sveriges Kommuner och Landsting) Missade tyvärr skolministerns dragning som började redan kl 18:00 men hann fram till middagen...


Torsdag 12/6

Moderat SKL-gruppmöte på morgonen följt av en intervju med Dagens Samhälle (i min roll som ordförande för Programberedningen för välfärdsfinansiering). På eftermiddagen möte med programberedningen. Intressant: Canadas ambassadör på besök - vi planerar ett studiebesök dit i höst - samt J. P., som leder Institutet för Framtidsforskning. På kvällen sommaravslutning med styrelseledamöterna i Alliansen på en koreansk-japansk restaurang (det stod "karaoke" i inbjudan... Det hade jag aldrig trott skulle bli av: Men det blev det! :-)) Första gången för min del - det var riktigt kul! Men tur att ingen utomstående hade insyn...).

Fredag 13/6

Kvar i Stockholm. Moderat styrelsegruppmöte kl 8:00, Allians-gruppmöte kl 9:00 och sedan SKL-styrelse kl 10:00-12:00. Hemma vid 15:30.


Lördag 14/6 - söndag 15/6
Invigning av Båstads ridcenter i Hemmeslöv på lördagen. Kul! Därefter möte med socialnämndens ledamöter och ersättare för att diskutera läget och processen med ny ordförande. (Förslaget stäms av med bp och fp, samt mailas ut till ledamöterna i KF. Beslut sker innan KF.) I övrigt läsning av handlingar till kommande onsdags ksau (tunn lista, tack och lov) och budgetberedning, vissa förberedelser till kommunfullmäktige samt den "läxa" jag fått som kommunrepresentant i finansministerns delarbetsgrupp Skatter (som har möte på måndag som jag deltar i via telefon). Sen gäller det att hålla tummarna för Sverige ikväll!


Trevlig helg!

Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-23

Hej!

Så här när sommaren närmar sig fick jag ett tips om att skriva ett veckobrev. Eftersom jag vet att många av Er är nyfikna på vad jag gör och vad som händer så gör jag ett försök.


Eftersom det är måndag rör brevet den föregående veckan. Kommer försöka skriva veckobreven i slutet av veckan framöver. Har jag för låg eller för hög ambitionsnivå? För tråkigt skrivet? Hör gärna av Er med feedback!


I och med att handlingarna till budgetberedningen och kommunstyrelsen var klara veckan innan - och dessa omfattar årets viktigaste fråga ur politiskt hänseende (budget 2009 och plan 2010-2011) - så känns det rätt bra just nu (inte minst för att solen skiner!). Visst är det flera möten inbokade, inte minst kommunfullmäktige, men även studieresan till Tyskland och tennisveckan, och vi har en del andra bollar hängande i luften som kan utvecklas åt olika håll. Så visst händer det fortfarande saker!

Måndag 2/6

Möte med samhällsbyggnadsnämndens ordförande, kommunchefen och jag själv. Möte med en person som engagerat sig i frågan om ev. flytt av avfallsgård. Positivt att träffa honom tillsammans tekniske chefen. Möte med arkitekt och planchef om förslag av byggnation av lägenheter på helt ny plats i centrala Båstad (privat och delvis kommunal mark. Intressant).Vi i moderata gruppen träffades på kvällen!


Tisdag 3/6

Besök från Lund som har aktiverat sig mot campingen i Ranarp och jag tror flera av Er har fått mail och brev från honom. Förberedande möte inför onsdag-eftermiddagens presskonferens med ordförande i vårt nya näringslivsbolag. Träff med bp och fp inför kommunstyrelsen samt inför presskonferensen om budgeten onsdag morgon. Hade tänkt åka till träffen med Ängelholms sjukhus men det började kl 18:30 och vi höll på så länge så jag åkte hem och skrev ett manus inför onsdag-morgonens presskonferens istället.


Onsdag 4/6

Budgetberedning direkt på morgonen. Genomgång av vårt budgetförslag. S, c och kd flaggar för egna förslag samt annan skattesats - dessa punkter deltog de inte i. Spi låg lågt. I anslutning presskonferens med NST som enda motpart. Sedan kommunstyrelsen. Tyvärr inte en enig majoritet i två viktiga frågor: Nordväst Skånska VA-bolaget fick dock gehör från alla utom bp medan utredningen om avfallsanläggningen utgick. Efter en paus så var det presskonferens om det nya näringslivsbolaget (även där endast med NST). Och sedan ett konstituerande styrelsemöte med bolagets nya styrelse.


Torsdag 5/6

Förmöte med tjänstemän och sedan möte med kommuninvånare som är missnöjd med att inte få avstycka sin tomt. Åt en privat lunch på Sand och det kan rekommenderas den dagen som studenterna går ut: Det var verkligen att sitta på första parkett!


Fredag 6/6 - söndag 8/6

Nationaldag: Jag förrättade mitt första partnerskap! I övrigt lugn avslutning av veckan. Tänkte ta mig ner till Pärans Dag men det blev födelsedagskalas och tid åt att förbereda frågorna till Hovs GIF:s tipsrunda som jag ansvarade för i söndags i Kattvik i stället.


Vi hörs mot slutet av veckan!

Soliga hälsningar

Anette


Nästa bloggperiod drar igång!

Faktum är att jag har skrivit veckobrev till mina partivänner - vilket på något sätt fått "ersätta" bloggen. Inte acceptabelt, jag vet, men det har känts viktigt på ett annat sätt. Tänkte lägga in några av dem eftersom de egentligen mer lever upp till namnet ("en politikers vardag") men jag behöver först rensa bort en del, inte minst namn (för att klara PUL).

I övrigt är det en intensiv politisk höst. Både översiktsplan (beslutad) och detaljplan för Norrvikens trädgårdar (förslag till beslut i onsdagens kommunstyrelse, upp till kommunfullmäktige 22 oktober). Men även mitt interpellationssvar (där centerns interpellation fick stort utrymme i tidningen, däremot tyvärr inte mitt svar...) förde till en intressant debatt vid kommunfullmäktiges första möte efter sommaren i september. Internbudgetarna väcker lite mer uppmärksamhet än de brukar - inte minst diskussionen kring räddningstjänstens kommande organisation har tyvärr hamnat i fokus här. Den frågan behöver debatteras för sig. Det finns en hel del fakta som inte kommer fram. Detta visar, liksom tidigare i höst avfallsgårdsdebatten, hur viktigt det är med information och kommunikation. Vi har verkligen mycket kvar att lära!

Över huvudtaget är det mycket rykten som är i omlopp. Lite intressant när det handlar om en själv - och är totalt felaktigt. Man förstår inte riktigt var det kommer från eller hur det har uppstått. Det senaste jag hört (från skolvärlden) är att jag inte skulle komma överens med fp:s ledamot i ksau... Ingenting kan vara mer fel - vi är kusiner och grannar och umgås en hel del privat.

Ska nu lägga lite krut på att redigera mina veckobrev och lägga över dem här. De har en tydlig rubrik så de är lätta att ordna in... Schysst lördags syssla - detta är en ovanlig helg utan tider att passa, handlingar att läsa eller "high heel race" att delta i... :-)


hits