Vecka 2010-3

Hej!
Tiden tickar på! Personligen tycker jag det är trevligt med solsken och ljuset som så sakteliga börjar komma. Å andra sidan hade det gärna fått vara snöfritt och 20 grader varmare...

 

Måndag 18/1
Kollade upp information om tomterna i Torekov innan samtal med NST. Förmöte med ordförande Båstadhem inför kommande veckas avstämningsmöte. Diverse mail och samtal samt förra veckans veckobrev. Till Falkenberg för årligt medlemssamråd Kommuninvest (en sorts kommungemensam bank med f n 248 medlemskommuner/-landsting). Viss information om det ekonomiska läget men även diskussion till ett kommande s k förlagslån som man planerar att föreslå stämman för att öka egenfinansieringen. Avstämning kommunchefen vid hemkomst. På kvällen moderat gruppmöte med aktuella politiska frågor i nämnder och styrelser.

 

Tisdag 19/1
Budgetberedning med genomgång av förslagen av formulering vision, övergripande inriktning, prioriterade mål, servicedeklarationer m m inför budget 2011 som kommer att stämmas av med nämnderna vid möten i februari. På eftermiddagen extra ksau, bl a diskussion kring EPC (Energy Performance Contracting, se flera av mina tidigare veckobrev).

 

Onsdag 20/1
Intervju med Laholmstidning ang. Viktoriaparken, skrev även insändarsvar till Lokaltidningen på samma tema. Avstämning med kommunchef om föreningen i Båstads hamn. Justering protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter lunch kommunstyrelse med många intressanta informationspunkter, inte minst en dragning av vd och ordförande i NSVA, det gemensamma VA-bolag som vi har med fyra andra nordvästskånska kommuner som är igång skarpt sedan 1 september 2009. Även information om läget efter upphandlingar av lokalvård och fastighetsnära parkskötsel (relativt stor skillnad gällande lokalvården) samt läget kring Trollbäcken (detaljplan kan komma för beslut nästa möte). På kvällen flyg till Stockholm, där jag satt på hotellrummet och läste klart sista utkastet till slutrapport i "min" programberedning. Vid 21-tiden gick jag ner och hittade lite trevliga moderater i baren, så det blev ett glas vin tillsammans innan kvällen var slut.

 

Torsdag 21/1
Moderat gruppmöte. Missade den allmänna politikerinformationen för att istället stämma av en del frågor kring slutrapporten med tjänstemännen i programberedningen. Efter lunch möte i programberedningen för välfärdsfinansiering, där vi dels diskuterade kommunikationsplanen, dels gick igenom utkastet till slutrapport. Till hotellrummet där jag läste igenom handlingarna till styrelsemötet dagen efter. Sedan iväg till Grand hotell och den fantastiska Västerbottenbuffeten. Mycket gott och trevligt men alla var trötta så det blev ändå en relativt tidig kväll.

 

Fredag 22/1
Moderat gruppmöte som vanligt kl 8:00, sedan Alliansmöte innan styrelsemötet på Sveriges Kommuner och Landsting. I anslutning flyg hem. Körde kollega från flygplatsen till Båstad, så det blev helghandling i centralorten. Väldigt lugn kväll.

 

Lördag 23/1 - söndag 24/1
Ingen politik men tack vare solskenet på lördagen så fick man åtminstone energi för storstädning, tvätt och ordentlig genomplöjning av de ansamlade olästa dagstidningsbilagorna. Bland annat.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-2

Hej - och god fortsättning!
Hoppas Ni alla har haft en skön ledighet över helgerna och att Ni på ett bra sätt har tagit Er över till det nya året! Jag ser själv fram emot 2010 - det är alltid spännande med valår! Med två arbetsdagar vecka 1 skippade jag det veckobrevet, även om det var konstruktiva dagar (utan inbokade möten blir en hel del gjort).

 

Måndag 11/1
Genomgång av kommunstyrelse-handlingar och handlingar till ett extra arbetsutskott (främst p g a fem veckor sedan det senaste, samt återremisserna från kommunfullmäktige i december) den 20/1. Slutgenomgång av presentationen till Rotary (som jag tagit fram v 1). Lunch på Rotary och sedan den årliga dragningen som kommunalrådet får äran att köra vid årets första möte: vad kommer att hända i Båstad 2010? (Intressant: vid förberedelsen såg jag att två frågor vid 2009 års slut var uppe vid motsvarande presentation 2009: räddningstjänstens organisation och EPC, Energy Performance Contracting, energibesparingsprojektet.) På eftermiddagen diverse mail och samtal, bl a inför telefonmöte med Kommuninvests valberedning. På kvällen extra Moderat gruppmöte, bl a hur vi ställer oss till rökförbud (positiva), samt om vi vill yrka på fler/färre ledamöter i kommunfullmäktige nästa mandatperiod (vi har tidigare velat minska, men p g a den nya politiska organisationen vi förordar, så väljer vi att denna gång stå fast vid nuvarande 41 ledamöter).

 

Tisdag 12/1
Besök av Anticimex (möss på vinden hemma...). På förmiddagen förberedelser inför möten och uppbokning av dito. Efter lunch avstämning med fastighetschef och FP ang. hur vi går vidare med EPC. Mail och samtal. På kvällen kretsstyrelse.

 

Onsdag 13/1
Möte med Båstad-Bjäremoderaternas nya webmaster. Genomgång av hemsidan samt hur den är uppbygd och inofficiellt överlämnande av ansvaret. Mail och samtal. På eftermiddagen möte med demokratiberedningen (votering 5-2 för att föreslå demokratiberedningens förslag som förslag till beslut i kommunfullmäktige).

 

Torsdag 14/1
Avstämning trafikingenjören. Avstämning demokratiberedningens sekreterare. Diverse samtal och mail, bl a utskick kommunstyrelsedagordningen till fullmäktigegruppen. På eftermiddagen köpte jag (miljö-)bil! Har stora problem med min (oljeslukande) Saab så jag ser fram emot leverans i slutet av april.

 

Fredag 15/1
Telefonmöte med Kommuninvests valberedning. Diverse mail och samtal. Möte med bildningsnämndens ordförande. Lunch och avstämning M-FP. På eftermiddagen avstämning med kommunchefen. Satt sedan kvar relativt länge på kontoret (17:30 var jag ensam, tror jag) för att läsa kommunstyrelse- och arbetsutskottshandlingar, för att slippa ta hem dem denna gång (det är inte ofta jag hinner läsa handlingarna i veckan, oftast blir det söndag förmiddag som går åt till det)...

 

Lördag 16/1 - söndag 17/1
Inte mycket politik, faktiskt. Bl a Carmen från Met-operan på Scala bion (härlig föreställning!), i övrigt ovanligt slappt...

 

Hälsningar
Anette


hits