Vecka 2009-41

Hej!
Till skillnad mot förra veckan var denna relativt fullbokad från början - men det dök ändå upp en del överraskningar.

 

Måndag 5/10
Möte med revisionen ang. den rapport som släpps om Citadellet (i NST på lördagen). Frågan har inte hanterats på ett optimalt sätt - men dels möter ett elevhem ett faktiskt behov som finns (elevbostäder under året och turister eller sommarpersonal i kommun/besöksnäringen under sommaren) och dels är det alltid lätt att vara efterklok. Personligen har jag lärt mig av denna fråga att saker som är "brådskande" mår bra av att få ta lite tid... Efter lunch hälsade jag representanter från några danska kommuner välkommen som är här, och i Landskrona, för att informera sig om EPC, Energy Performance Contracting. Det är ett projekt där vi investerar i våra fastigheter för att minska energiförbrukningen och där investeringarna inom en kort period därmed finansierar sig själva. Ett inställt möte på eftermiddagen p g a sjukdom. På kvällen förmöte med tillträdande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, SBN, (då ännu inte offentligt). Möte med nuvarande samt representanter från våra samarbetspartier för att informera om vårt förslag. I anslutning M1 med många av Er, där vi tog beslutet samt förslaget på rokad, diskuterade kommunstyrelselistan men även internbudgeten i Kultur- och fritidsnämnden m fl frågor. Diverse samtal på kvällen.

 

Tisdag 6/10
Träff med nuvarande ordförande i SBN. Vår plan på offentliggörande vid denna tidpunkt får vänta. Styrgruppsmöte i folkhälsoprojektet Preven3. Till Helsingborg och ägarmöte NSR. Tillbaka till Båstad och en timme kontorsjobb (mail och telefonat) innan avstämning med Bp och Fp inför morgondagens kommunstyrelsemöte. På kvällen till Torekovs byaråd. En hel del diskussion ang. campingens utvecklingsplaner men även andra intressanta frågor som rör Torekov.

 

Onsdag 7/10
Kontorsjobb och avstämning med vice ordförande. Offentligt att Fp representant i kommunstyrelsen lämnar - verkligen tråkigt, tycker jag. Vi har haft ett gott samarbete. Planberedning, där vi i kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet i samhällsbyggnadsnämnden får information i ett tidigt skede. Denna dag bl a skisser på utvecklingen i centrala Båstad, läget i tävlingen Nya Hemmeslöv (57 bidrag har kommit in, fyra kommer väljas ut och får gå vidare) och planprioriteringar. Efter lunch kommunstyrelse. Bl a beslut att ställa ut detaljplaner Idyllen och Trollbäcken, samt näringslivspolicy. Lite eftersnack med några av Moderaterna samt Fp. I direkt anslutning intressant arbetsmöte med den moderata arbetsgruppen Demokratiberedningen.

 

Torsdag 8/10
Lokalstyrelsemöte SEB. I anslutning träff med avgående och tillträdande ordförande i SBN. Det stog och vägde - men vi fick godkänt av Bp och Fp ang. mötesdag och därmed kunde vi gå ut offentligt att vi gör rokaden mellan kommunstyrelsen och ordförandeposten i SBN. Direkt till NST. Lunch på Enehall med M och Fp inför fredagens möte med Bp. Kontorsjobb på eftermiddagen inklusive skrivande av öppet brev till polisen tillsammans med min kollega i Örkelljunga ang. artikeln om att polisen inte åker ut till medborgarna i våra kommuner. På seneftermiddag in på kvällen styrelsemöte i Apelrydsskolan.

 

Fredag 9/10
Direkt till Helsingborg för möte mellan borgmästarna i Nordsjälland och kommunstyrelseordförande i kommunerna i Skåne NV. En början på ett nytt samarbete, inom Skåne NV samarbetar vi redan väl och Helsingborg och Helsingör har också ett gott samarbete. Till kontoret på eftermiddagen för mötet med Bp och Fp där Bp meddelar att de lämnar vårt samarbete. Viss förvåning från vår sida men inte mycket att säga. M och Fp satt kvar och pratade efteråt om vad det innebär och hur vi nu går vidare. Den tänkta planen om gemensamt pressmeddelande på måndagen sprack när vi fick information om att någon inom Bp läckt till media. I och med det möjligt att informera gruppledare hos S samt borgerliga partier samt information till partigrupperna. Väntan på NST-artikeln på internet för vidareförmedling till moderata gruppen.

 

Lördag 10/10
Intervjuer med NST och Radio Kristianstad. Mycket mailkontakt med representanter inom M och Fp. I övrigt välbehövlig lugn dag med tidningsläsning.

 

Söndag 11/10
Uppföljning med mailkontakt M och Fp i anslutning till ny artikel. Skrivande av veckobrev men även artikel till kommande M-kontakt. En del tvätt. På eftermiddagen Met-operans repris av Tosca på Scala bion - härligt!

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2009-40

Hej!
Förra veckan var en bra vecka så tillvida att den var relativt obokad från början vilket gjorde att jag kunde boka in lite saker spontant. Och så här blev det...

 

Måndag 28/9
Framtagande handlingar till kommunstyrelsen 7/10. Justering av kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll. Avstämning med koalitionens gruppledare inför kvällens möte med M, Bp och Fp. Diverse samtal med anledning av Kultur- och fritidsnämndens internbudget (M gruppledare, kulturchef). Veckobrev. På kvällen M-förmöte både ang. K&F-internbudget och inför M-Bp-Fp-möte om samarbete. Det mötet blev speciellt - mer om det vid M1 ikväll.

 

Tisdag 29/9
Ordförandeträff, till stor del med tema Kultur- och fritid. Avstämning med kommunstyrelsens vice ordförande som precis är tillbaka från sex veckors ledighet. Diverse kontorsjobb (mail och samtal). På kvällen direkt till Helsingborg och möte med M-nomineringskommitté inför region-listan NV Skåne.

 

Onsdag 30/9
Hämtade vice ordförande (S) direkt på morgonen och vidarefärd till Ängelholm och informationsmöte med Arbetsförmedlingen (öppen arbetslöshet i Båstad i augusti 2,3% (Skåne och riket 4,4%)). På eftermiddagen avstämningsmöte med Butab. I anslutning fortsatt avstämning med vice ordförande vad som hänt de senaste sex veckorna. Avstämning med kommunchef och vd Butab. Hemma på kvällen men en hel del samtal i ett ärende som Ni också får mer information om vid kvällens möte.

 

Torsdag 1/10
Avstämning med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Företagsbesök Båstad Rör. Sprang sen turligen på ordförande Torekovs IK, och fick hans bild av diskussionerna kring campingen (bra inför kommande veckas möte med Torekovs Byaråd). På eftermiddagen möte med Badkrukan i Båstad (står inför omförhandling av hyresavtal) samt företagsbesök på Koola Anna (imponerande företag ute i Företagsbyn).

 

Fredag 2/10
Diverse telefonsamtal. Riksdagsledamot Hans Wallmark kom på besök, stämde av en del med honom. I anslutning följde jag med honom till Scala Bio på besök (också en imponerande verksamhet). På eftermiddagen en del mail och samtal. Informationsmöte med samfälligheten i Böckerskogen ang. ev. anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På kvällen aktieklubb.

 

Lördag 3/10 - söndag 4/10
Uselt väder, men lyckades ta mig ut både på lördagen (middag hos grannen) och på söndagen (joggingrunda). I övrigt städning, tvätt, strykning och inläsning av handlingar till kommunstyrelsen och styrelsemöte Apelrydskolan.

 

Hälsningar
Anette


hits