Vecka 2010-10

Hej!
Det slår mig gång på gång hur nyttigt det är att skriva dessa brev eftersom man då sätter sig ner och går igenom föregående vecka. Även om man redan är mitt uppe i nästa...

 

Måndag 8/3
På förmiddagen avstämning med kommunchef och vd Båstadhem. Diverse mail och samtal, bl a med kollegan i Laholm. Förra veckobrevet. Rotary-lunch. På eftermiddagen ägarmöte NSR (renhållningsbolaget) i Helsingborg, bl a information kring konsekvenserna med ny lagstiftning samt vad som är på gång i företaget. Tillbaka till Båstad och möte på inbjudan av Svenskt Näringsliv, med fokus på ungdomar. Bl a tre ungdomliga entreprenörer från Halland som berättade om sina erfarenheter och upplevelser av företagande.

 

Tisdag 9/3
Justering av kommunstyrelseprotokollet. Avstämning med vår styrelserepresentant i NSVA (vatten- och avloppsbolaget). Diverse mail och samtal. På eftermiddagen extramöte med budgetberedningen. Genomgång av övergripande mål, servicedeklarationer m m inför budget 2011, efter inkomna synpunkter från nämnder och förvaltningar i anslutning till tidigare avstämningsmöte.

 

Onsdag 10/3
Möte med representanter från Norrvikens trädgårdars styrelse samt från Regionmuséet. Diskussion kring vad som kan hända framöver (driftavtalet med nuvarande arrendator går ut 1/9). Lite samtal och mail. Text till Lokaltidningen på 400 tecken (inklusive mellanslag) om moderat bostadspolitik i kommunen. Det är ett omfattande område - och detta onsdagsstycke har 412 tecken... Till Förslöv och möte med Banverket.

 

Torsdag 11/3
Avstämning texten till Lokaltidningen. Skrev inledningstexten till årsredovisningen 2009. Avstämningsmöte med kommunchef och planchef. Förberedelser inför kommande möten: presentation till lördagen samt möte med Länsstyrelsen i folkhälsoprojektet Preven3 nästa vecka. På kvällen VårFirmaFest på Hotel Skansen: näringslivsbolaget BNAB och Företagarna i Båstad-Bjäre arrangerade en riktig höjdarkväll. Bra sätt att uppmärksamma våra duktiga företagare och företag.

 

Fredag 12/3
Till Staffanstorp med 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen för kommunledningskonferens med Kommunförbundet Skåne. Information bl a kring ESS, sjukvården (hälsovalet som lett till bättre tillgänglighet till primärvården samt Skånes Universitetssjukhus) och Staffanstorps internationella arbete. Bilprovning på vägen hem. Inom kontoret och kollade av mail innan det var helg.

 

Lördag 13/3 och söndag 14/3
Träffen för nyinflyttade på förmiddagen. Efter fika information i ca 2 timmar med det 50-tal personer (av 805 inflyttade 2009) som var intresserade, övergripande information från mig och förvaltningsspecifik information från förvaltningscheferna. I övrigt rätt lugn helg med bl a promenad i solen och söndagsmiddag hos prästen.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-9

Hej!
Det börjar märkas att våren kommer. Visserligen är det fortfarande kallt och det ligger fortfarande väldigt mycket snö - men ljuset märks. Härligt! Och imorse hördes fågelkvitter! Det kändes som om det var länge sedan sist. Förra veckan var händelserik.

 

Måndag 1/3
Möte med ordförande i Regionala tillväxtnämnden som informerades om läget ang. den kommande stationen i Nya Hemmeslöv samt Inre kustvägen. Vissa finansieringsfrågor är öppna i förhandlingarna mellan kommunen, Vägverket, Banverket och Region Skåne. Diverse mail och samtal innan lunch på Rotary. Gick tidigt för sista träffen med det moderata projektet Välkommen till verkligheten men det visade sig att jag missat tiden, så det ställdes tyvärr in. Förberedelser inför dagens kommande möten. Möte med demokratiberedningen. På kvällen moderat gruppmöte. Flera intressanta frågor uppe för diskussion, både som ska upp på kommunstyrelsen på onsdag men även i nämnder och bolagsstyrelser.

 

Tisdag 2/3
Stor del av dagen förberedelser inför morgondagen (avstämning hålltider till arbetsutskotts (AU)-konferensen på förmiddagen samt diverse olika ärenden på kommunstyrelsen på eftermiddagen). Efter mail- och telefonkontakt spikades en överenskommelse vad gäller slutrapporten (programberedningen för välfärdsfinansiering hos Sveriges Kommuner och Landsting).

 

Onsdag 3/3
På förmiddagen AU-konferens med bl a dragning av den aktuella befolkningsprognosen 2009-2020 (bl a stor tillväxt av pensionärshushåll), det ekonomiska läget 2009-2011, redovisning av läget med resursfördelningssystemet, information om aktuellt planläge (mycket på gång över hela kommunen) samt om det kvalitetsnätverk kommunen nu ingår i dit vi inte minst planerar att koppla olika budgetmål i arbetet med budget 2011). På eftermiddagen relativt långt kommunstyrelsemöte. Flera i media redan omskrivna detaljplaner antogs, någon återremitterades (Trollbäcken, vilket fick konsekvenser, se fredag) och någon avslogs tyvärr p g a att S svängt (Idyllen). Bildningsnämndens förslag om att ta emot åtta ensamkommande barn föreslås kommunfullmäktige att anta. EPC-projektet tog en ny vändning i och med att tjänstemännen föreslog kommunstyrelsen att påbörja en ny upphandling. Efter kommunstyrelsen några samtal innan (direkt men sent...) till föreningarnas årsmöte i Torekov.

 

Torsdag 4/3
Lite återhämtningsdag som bl a innebar en hel del diskussioner med olika tjänstemän och externa intressenter efter gårdagens kommunstyrelse. Lunch med kommunstyrelsens vice ordförande som inte kunnat närvara vid gårdagens kommunstyrelse. Avstämning med NST ang. olika ärenden från kommunstyrelsen och intervju med Hallandsposten ang. detaljplanen omfattande verksamhetsområdet i Gräsryd. På kvällen städning.

 

Fredag 5/3
Redigering av pressmeddelandet från kommunstyrelsen. Förberedelser inför söndagsmöte. Diverse mail och samtal. Vice ordförande i kommunstyrelsen (f d BP) kommer till kontoret med sin avsägelse, en del samtal angående detta samt tillhörande pressmeddelande. Lunch med M3-gruppen (moderata kommunstyrelseledamöter och gruppledare i nämnderna) med diskussion kring aktuella frågor. Lämnade kontoret strax efter kl 15. Handlade på vägen hem och satte sedan, efter samtal med bl a Radio Kristianstad, igång med matlagning - middag för aktieklubben Damklubben. (Är ingen erfaren kock och hade två nya rätter på gång, plus hummus som jag aldrig gjort tidigare... Man kan lugnt konstatera att jag grovt underskattat tidsbehovet. Men det blev ändå ok i slutändan...)

 

Lördag 6/3 och söndag 7/3
Opolitisk lördag med bl a tvätt. På söndagen bl a avstämningsmöte kring ett intressant projekt som förhoppningsvis blir aktuellt framöver - hoppas återkomma kring det.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-8

Hej!
Tack vare sportlovet och förkylningstider var det en lite lugnare vecka än vanligt. Inget fel i det, kan behövas lite tid för eftertanke samt för att ta i även frågor som inte är brandkårsutryckningar.

 

Måndag 22/2
Genomgång av handlingar till kommunstyrelsen 3 mars. Återbesök inom ramen av det moderata projektet Välkommen till verkligheten i Vårliden före lunch samt, efter lunch, på Ängahällan. Rapportering av vilka synpunkter som kommit in från besök av motsvarande verksamheter i hela landet och hur moderaterna bemöter dessa och ser på äldreomsorgen framöver. Justering av protokollet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Genomläsning av revidering av slutrapporten från programberedning för väldfärdsfinansieringen. Förberedelser inför kvällens möte: moderatmöte med fokus på vad vi åstadkommit under mandatperioden.

 

Tisdag 23/2
Förmiddag med mail och samtal, skrivelse av förra veckobrevet och kallelse till M1-möte 1 mars. På eftermiddag avrapportering av det konsultbolag som ser över kommunens fastighetsförvaltning (idag kommunen, Butab och Båstadhem). Personal, vd, presidierna i Butab och Båstadhem samt kommunstyrelsens arbetsutskott närvarande. Rapport ännu inte färdig. Kort avstämning med FP.

 

Onsdag 24/2
Skrev insändarsvar (NST) med tillhörande bollning. Diskussion kring beslutsunderlag till EPC som ska gå ut med kallelsen. Avstämningar med diverse personal, bl a trafikingenjören. Träff med representanter från två arbetsgrupper i Leaderprojektet Torekov Året runt.

 

Torsdag 25/2
Fortsatta diskussioner kring EPC-underlaget. Diverse mail och samtal, bl a på temat översvämningar. Lunch med FP. Därefter möte BRÅ Båstad. Intressant: polisens rapportering från Kulla-Bjäre - ett av de säkraste områdena i Skåne. Och att det i Båstad händer absolut minst (per 10 000 invånare), alltså även jämfört med Ängelholm och Höganäs. Positivt, förutom att det är svårare för polisen att rekrytera folk hit... Det kommer trots det fler poliser till Båstad. Möte med kommunstyrelsens presidium och kommunchef om kommunens nya hemsida.

 

Fredag 26/2
Satt hemma, delvis p g a förkylning men även därför att inga möten är inlagda. En del mail och samtal (främst översvämningsrelaterade). Till kontoret efter lunch för att hämta handlingar och uppdateras inför helgen. Samtal med NST.

 

Lördag 27/2 - söndag 28/2
Värre förkyld och, speciellt under söndagen, viss självömkan... (erkänner jag!). Alltså soffläge med fokus på OS. På söndag mot kvällen piggnade jag dock till, så förberedelser inför måndagens möte med verkligheten inom sjukvården och en del mail.

 

Hälsningar
Anette


hits