Vecka 2010-16

Hej!


Måndag 19/4
Har äntligen kommit till skott så morgonen började med en träff med ett städbolag som i anslutning storstädade mitt hem (behövligt!). På kontoret tredje jurymötet Nya Hemmeslöv, vi var lite färre till antalet p g a askan. Vi gick åter igenom de fyra olika förslagen och diskuterade lite grann kring bl a genomförbarheten. Lite mail och samtal innan demokratiberedningen med nyinvalda ledamöter från C resp. KD. Efter vissa diskussioner i början ett konstruktivt möte där vi till viss del börjar sätta ner foten vad gäller kommande förslag (i första hand kring lättare frågor som överförmyndare, revision etc). En timmes vårkampanjande på Lyckan-torget, innan handling, macka på rummet och kvällens M1-gruppmöte.

 

Tisdag 20/4
Budgetberedningen med träffar med samtliga nämnder gällande deras omvärldsanalyser. Lite trist: både i vård- och omsorgsnämnden och i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har oppositionen (i majoritet) drivit igenom en del invändningar. Det är ovanligt, åtminstone de år jag varit med, har vi i budgetberedningen varit överens om alla bakgrundsdokument, målformuleringar etc till budgeten, men - självklart - skiljt oss vad gäller fördelningen av pengarna i ramarna. Inga beslut togs, det kommer separat. I anslutning avstämning med kommunchef och kommunstyrelsens presidium (hur läget står med en del frågor). 
 

Onsdag 21/4
Lite samtal innan tunnelstyrgrupp (uppdatering hur det går genom Åsen). I anslutning planberedning med genomgång av olika framtida planfrågor (denna gång lite information kring vad som sker med riksintresse Ängelholms flygplats, några planförfrågningar). Efter lunch med moderata ledamöter: kommunstyrelse. Mötet började med ajournering innan dagordningen togs. BP, C, S ville ta upp Trollbäcken. Vi sa att det fick väckas som ärende men att ärendet måste beredas. Så det blev inget mer - den dagen. Kontentan av mötet blev att vi, med hoppande majoritet, faktiskt klarade oss ganska bra igenom besluten. Lite eftersnack innan passivt soffläge av det som var kvar av kvällen... P g a askan var mitt fllyg till Sthlm inställt. Kanske lika bra, jag hade under eftermiddagen ringt och avbokat resan till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) denna månad.

 

Torsdag 22/4
Mötesfritt i och med att jag skulle varit i Sthlm torsdag och fredag. Under dagen information om att oppositionen skulle inkomma med begäran om extra kommunstyrelsemöte. Avstämning med kommunchef om vad det betyder. Tog mer tid än man kan tänka sig. Därutöver annat som jag legat efter med, diverse protokoll, förra veckans veckobrev, svar till Lokaltidningen ang. valsedel och annat smått och gott.  

 

Fredag 23/4
Förberedelser inför lördagens två aktiviteter, diverse samtal  och informationsutskick. Diskussion ang. kommande åtaganden under Almedalsveckan. Lunch med FP. Fick sent på eftermiddagen information om att S, C och BP inkommit med begäran om ett extra kommunstyrelsemöte. Efter bankbesök kort kampanjande på Lyckantorget. Rätt kallt dock, så jag blev inte så långvarig som det var tänkt...

 

Lördag 24/4 - söndag 25/4
Lördagen: Välkomsttal till 300 soroptimister som konfererade på Hotell Skansen. På eftermiddagen deltagande i paneldebatt i regi av Norrvikens trädgårdssällskap på temat detaljplaner (lite svårt eftersom de jämför äpplen med päron och är förvånansvärt dåligt insatta i vad som gäller). I övrigt praktiska frågor lördag.  

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-15

Hej!
Bättre sent än aldrig... Tack vare askan och inställt Stockholmsflyg har jag två mötesfria dagar denna vecka 16 (torsdag och idag, fredag) - välbehövligt att försöka komma ikapp lite med veckobrev och annat efter 2,5 vecka med ovanligt många heldagsmöten resp. -åtaganden. Samtidigt dyker det upp andra frågor som behövts hanteras direkt.

 

Måndag 12/4
Genomgång av kommunstyrelsehandlingar. Justering av protokoll för budgetberedning, kommunstyrelsens arbetsutskott och det extra kommunstyrelsemötet 7/4. Förra veckans veckobrev och lite mail och samtal. Lunch och anslutande möte med Länsantikvarien och Länsstyrelsens kulturmiljödirektör tillsammans med delar av Stiftelsen Norrvikens trädgårds styrelse samt kommunstyrelsens presidium och kommunchef. Intervju med studenter från Båstad Privata Gymnasium. Förberedelser inför kvällens möte. Träff med företrädare för olika politiska partier ang. fortsatt politisk hantering av Nya Hemmeslöv. Fotografering inför valprogrammet med andra moderater i hamnen. Snabb macka i trevligt sällskap innan kvällens moderata avstämningsmöte om valprogrammet.

 

Tisdag 13/4
Diverse samtal. Styrgruppsmöte folkhälsoprojektet Preven3 (bl a inför onsdagens presskonferens). Efter lunch påbörjade förberedelser inför onsdagens av oppositionen begärda extra kommunfullmäktigemöte. Påskrift av avtal. En del mail och samtal.

 

Onsdag 14/4
Normalt brukar jag försöka hålla dagarna före kommunfullmäktige mötesfria för förberedelser. Då detta var ett extrainsatt möte var dock en stor del av dagen inbokad, men försökte hantera en del mellan varven. Möte med FP. Senare presskonferens med anledning av kampanjen Stoppa langningen (inom Preven3-folkhälsoprojektet). Efter lunch till Hedhusets reningsverk i Laholm för styrgruppsmöte. Avvek dock tidigare för att hinna bli färdig till kvällens möte. Förmöte moderaterna kl 18 och sedan kommunfullmäktige från kl 19. Längst debatt kring S-motionen om att riva upp Trollbäcken. Intressant att inte alla verkade vara insatta i vad de yrkade ja till - för inte verkade alla läst beslutet ang. Bo i Båstad...?

 

Torsdag 15/4
Tidigt flyg till Stockholm och deltagande i panel vid invigningen av Äldreriksdagen tillsammans med f d S-finansminister och Vänsterpartiets vice partisekreterare. På kvällen konstituerande kretsstyrelsemöte.

 

Fredag 16/4
Tidig resa till moderata rikskonferensen i Göteborg tillsammans med kretsordförande (fler från Båstadmoderaterna deltog men reste på egen hand). Allmänna tal av partisekreterare och finansminister, däremellan seminarier. Jag deltog i ett om läget inom ekonomi, arbetsmarknad och socialförsäkringar (bl a med finansministern resp. socialförsäkringsministern) med lite fakta och goda argument inför valet. Ett annat seminarium som leddes av Helsingborgs kommunstyrelseordförande handlade om moderaternas kommande kommunalpolitiska program. Efter avslutat program hade finansministern en timme avsatt för moderata kommun- och landstingsordföranden. Fantastisk möjlighet att ställa frågor och få svar - oerhört uppskattat att få möjlighet till den dialogen. Jämfört med för 3 år sedan var vi nöjdare med mycket, d v s regeringen har verkligen lyckats genomföra en hel del av de punkter som motsvarande grupp hade möjlighet att framföra då (inte minst infrastruktursatsningar). Men det finns fortfarande mycket kvar att göra! På kvällen mingel och middag med underhållning och dans. Bra tillfälle att prata lite med övriga från Båstad - men även grannkommunerna och resten av Skåne och landet.

 

Lördag 17/4
Seminarium om möjlighet att minska det kommunala regelverket i ledning av Vellinges kommunstyrelseordförande. I anslutning statsministerns tal - fantastisk peppning av ca 2 500 moderata konferensdeltagare inför valarbetet. Avslutningsvis bl a partisekreteraren med konkret valinformation innan hemfärd.

 

Söndag 18/4
Röjning hemma (inomhus, alltså. Finns tyvärr inte något annat passande ord...). Kommunstyrelsehandlingar och en del mail. Lite soffsittning hanns också med, men inte så mycket som jag önskat/kände behov av...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-14

Hej!
Det blev en riktigt sprintstart efter ledigheten! Kom hem på måndag kväll efter två härliga veckor i Florida. (Visserligen en hel del jobbrelaterat där (inte minst i och med oppositionens begäran om ett extra kommunfullmäktige, KF. Det visar sig fungera bra att kommunicera med tekniska verktyg som Skype!) men ändå mycket strand, shopping och familj.)

 

Tisdag 6/4
Ordförandeträff med avstämning om vad som händer i nämnder och kommunstyrelse. Andra juryträffen Nya Hemmeslöv, där vi mer detaljerat gick in på de fyra förslagen. I direkt anslutning möte med Demokratiberedningen.

 

Onsdag 7/4
Budgetberedning där årsredovisning 2009 och begäran om investeringsöverföringar behandlades. Direkt i anslutning kommunstyrelsens arbetsutskott, som varade till ca 16:30. Kl 17:00 extra kommunstyrelse med anledning av kommande onsdags extra KF (bl a ang. juryn till Nya Hemmeslöv, vice ordförande ksau, men även beslut om Trollbäcken eftersom det framkommit att orsaken till förra kommunstyrelsens återremissyrkande inte bekräftats. Gick bra, som Ni sett i tidningen. 8-5 i voteringen - fast det borde varit total enighet kring detta...). Direkt till Torekov och trevligt möte med Byarådet om kommunrelaterade frågor. Rätt trött när jag kom hem strax efter 21...

 

Torsdag 8/4
Träff med valprogramsgruppen för genomgång inför möte den 12/4. Viss uppståndelse p g a att slutrapporten "Framtidens utmaning - välfärdens framtida finansiering" släpptes (http://www.skl.se/web/Framtidens_utmaning.aspx - här finns även alla underlagsrapporter), så jag missade tyvärr en stor del av ett avstämningsmöte. I stället intervju med Sydnytt och Ekot på Vårlidens äldreboende (intervjun var inte direkt på temat men inslaget som helhet marknadsförde vår goda äldreomsorg). Lunch på Sand i och med lunch till lunch möte med Skåne Nordväst som vi har en gång per år. Tema logistik under torsdagen. Det är ett område som en relativt stor del av näringslivet i regionen är sysselsatta inom. Trevlig - och sen - middag.

 

Fredag 9/4
Förmiddagen fortsatt möte med Skåne NV (de 8 traineerna i det gemensamma trainee-programmet höll i förmiddagen - fokus på framtiden). Efter lunch styrelsemöte Skåne NV. Därefter kort avstämning med kommunchef och 2:a vice ordförande. Till kontoret och försök att hinna ikapp lite, bl a samtal med tidningen, förhandlingsdelegation, avstämning kommunchef. Till Hovs hallar vid 17 för möte med arbetsgruppen som jag hamnade i vid Leadermötet om att bevara bygdegårdarna (i mitt fall Grevieparken). Hemåt strax efter 19, glad över att den schemalagda delen av veckan var över...

 

Lördag 10/4 - söndag 11/4
En hel del sittandes vid datorn, lördagen koordination av både valprogrammet inför måndagsträffen (själva arbetet har varit uppdelat och alla har bidragit) men även av inkomna textsnuttar och foton, söndagen lite annat smått och gott, mail m m. Fick lite frisk luft när jag presterade Årets Trädgårdsaktivitet (nerklippning av lavendeln)...!

 

Nu är en ny, intensiv vecka på gång! Men solen skiner - vilket gör allt lite lättare!

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-11

Hej!
Vår i luften med plusgrader och snövallarna är inte längre riktigt lika stora. Härligt! (Var det när jag skrev detta. Sitter nu i shorts, har varit på en lång morgonpromenad och ska strax ner till poolen... Skönt att vara ledig! Även om det, just idag, varit en del jobbrelaterat att hantera, inte minst i kombination med nyheterna i dagens NST, 23/3.)

 

Måndag 15/3
Förberedelser inför valprogramsgruppsträff. Möte med styrgruppen i folkhälsoprojektet Preven3 och Länsstyrelsen. Arbetslunch med valprogramsgruppen. Diverse mail och samtal, delvis inför kvällens nomineringsstämma. På kvällen årsmöte med kretsen och nomineringsstämma inför valet. Stort tack för förtroendet att stå på listans plats 1!

 

Tisdag 16/3
Frukostmöte med kommunchef och motsvarande kommunstyrelseordförande och kommunchef från Ängelholm om en del samarbetsfrågor. Tillbaka till kontoret och förra veckobrevet innan det första jurymötet i arkitekttävlingen Nya Hemmeslöv. Spännande fyra tävlingsförslag som ställs ut i Kunskapscentrum 22/3 - 6/4 samt kommer att informeras om. P g a min resa genomgång inför nästa kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte den 7/4. I anslutning avstämning med kommunchefen. På kvällen möte med M3-gruppen (moderata kommunstyrelseledamöter och gruppledare i nämnderna), med genomgång och avstämning av aktuella frågor.  

 

Onsdag 17/3
P g a missförstånd om tiden åkte jag inte in till Ängelhom för möte med Arbetsförmedlingen. I stället en del praktiska frågor (påskrift exploateringsavtal, avstämning för att möjliggöra C-ledamot att delta som adjungerad i Demokratiberedningen). Avstämning revisionens presidium om revisionsplanen 2010. Presskonferens  angående arkitekttävlingen Nya Hemmeslöv. Insändarsvar till C skrivet och bollat. Även bollat debattartikel ang. SKL-rapporten. Klippning.

 

Torsdag 18/3
En dag där jag försökte få undan en massa liggande saker. Uppdaterade de texter jag ansvarar för till valprogramsgruppen. Insändaren till C utvidgad att även om fatta svar till ett Centerpartistiskt f d kommunalråd direkt. Även utkast insändarsvar till KD. Möte med projektledningen för dem som vill arrangera en beach volleybollturnering i sommar. Läste igenom inledningstext till samhällsinformationen samt till överklagandet av att vi inte fick prövningstillstånd hos kammarrätten gällande Slammarp. På kvällen deltog jag i mötet med Leaderprojektet om Grevieparkens framtid - och hamnade i en arbetsgrupp (trots att jag inte är Grevie-bo). Kul!

 

Fredag 19/3
Diverse mail om möten att koordinera. Insändarsvaret till KD ändrat efter synpunkter från övriga. Diskussioner kring information om att man håller på att samla in röster av kommunfullmäktiges ledamöter för att begära ett extra kommunfullmäktige. Diverse förberedelser inför ledighet inkl. avstämningslunch med FP-Thomas. På kvällen tåg till Kastrup.

 

Är nu i soliga Florida. Så härmed förvarnar jag om att Ni inte får något veckobrev de kommande två veckorna!

 

Glad Påsk (så småningom)!

 

Hälsningar
Anette


hits