Intensiva förberedelser

Höjdpunkten den gångna veckan var onsdagens kommunfullmäktige. Det var mycket att förbereda: förutom cyklarna till KY-studenterna (mer om den frågan nedan), även internbudget, avgifter, budget 2007 (som dock ekonomichef Lars Nilsson drog det stora lasset för) och, inte minst, presentationen av studieresan till England tillsammans med Anne Kjellberg.  

Vad gäller cyklarna har frågan, enligt en kommunjurist, tydligen inte prövats förrut i Sverige i och med att "alla" politiker (på andra ställen) varit så positiva till liknande satsningar... Man kan säga att så inte har varit fallet hos oss (med undantag för första gången ärendet var uppe i kommunstyrelsen då 10 av 13 röstade för). Jag välkomnar dock en prövning. En ytterligare fördröjning gör egentligen inte så stor skillnad. Eftersom den 1/11 nu har passerats får de eventuellt nya kommunmedlemmarna ändå först effekt år 2008.

Jag tackar åter för Din kommentar, Ulla-Karin (erkänner att jag var lite bekymrad när Lars Nilsson berättade att han hört ifrån Dig och inte jag - trodde nästan att jag hade gjort bort mig helt...)! Vi har relativt mycket tid för utbildning i kommunstyrelsen 2007 och jag tror vi får lägga en del krut på utjämningssystemet...

Även i övrigt var det en spännande vecka med bl a moderaternas nomineringsstämma i måndags (man vet aldrig vad som kan hända på nomineringsstämmor!), KSAU och budget- och bokslutsberedning i onsdags, företagsbesök hos SEB i Båstad i torsdags och årsstämma med nordvästra Skånes nyföretagarcentrum i fredags. Den kommande veckan bjuder på mandatperiodens sista kommunstyrelse och lite annat smått och gott...

Internet igång igen!

Internet har inte fungerat hemma de senaste veckorna. Mycket irriterande och jag har lagt en del tid på felsökningar, kontakt med min bror (expert) och förtvivlad resignation. Idag tänkte jag att det är dags att ta tag i detta och då upptäcker jag problemet: kontakten till routern (tror jag det heter) är urdragen.... Har ett vagt minne av att jag steg upp någon natt när det åskade... Det är inte en kontakt jag brukar dra ut (det finns ett åskskydd), därför har jag inte upptäckt det. Pinsamt - samtidigt skönt att det är fixat! Så nu är  jag tillbaka!

Skrattade gott åt de senaste kommentarerna! Jättekul att få livstecken från läsare (om Ni nu finns kvar)!

Det händer mycket: bara den senaste veckan har jag varit på studiebesök på Bjärehemmet, Båtsmansgården och Almgården (fantastiska verksamheter med underbar personal!), Räddnings-Nosam och vanligt Nosam (samarbetet mellan tio nordvästskånska kommuner), ett uppskattat besök av Sven Hernborg (tack för fågeln!) och besök av en äldreomsorgsentreprenör. Igår fick jag möjlighet att presentera önskemål gentemot polisstyrkan i Kulla-Bjäre (vi är mycket nöjda men hade en del förslag till ett ännu bättre samarbete. Polisen är mycket viktig för oss moderater!) och i onsdagskväll hölls ett informationsmöte om kommunens organisationsplaner för politiker.

Däremellan har jag haft lite tid att förbereda mig inför kommunfullmäktige nästa vecka. Dels är det budgeten som tas igen (ramarna beslutades i juni men eftersom vi har ett nytt kommunfullmäktige tas beslutet om), dels frågan om cyklar till KY-studenter (tack för dialog, Ulla-Karin!). Sen har vi även avgifter som till viss del behöver kommenteras. Jag är inte alls klar - skatteutjämningssystemet är ytterst komplext (cyklarna) och just när jag tror jag har förstått det så dyker något upp som kullkastar allt...

Nu är det dags att gå kvällsrundan med hunden innan det bär av till Grevie IK:s 80-års kalas!


hits