Bloggen

Det är ett spännande medium, bloggen. Man får tillfälle att skriva av sig lite, i mitt fall ett försök att förmedla en känsla om en politikers vardagsliv (hade ingen aning om hur det skulle vara innan jag tillträdde för 1,5 år sedan. Har dock ingen känsla för om jag lyckas förmedla det på ett vettigt sätt). Det finns möjlighet till viss dialog. Men man har absolut ingen aning om vem det är som läser (skönheten med internet!) - förutom dem det har kommit kommentarer ifrån. Vad jag vet är antalet besökare som finns i statistiken. Jag kan avslöja att det är mellan sju och 17 personer som varje dag går in på min blogg, en vanlig dag är det tio läsare. Så Ni är en exklusiv skara! (Samtidigt vet jag inte om det är samma tio personer varje dag eller olika.) Jag tycker det är en imponerande siffra (speciellt eftersom den var lika hög under sommaren när jag var dålig på att uppdatera...) Så Ni är tålmodiga också!

Dagen har bestått av flera (interna och externa) möten, telefonsamtal och ett (mindre trevligt) besök hos veterinären. Bortsett från det sista var det en ganska vanlig dag. Generellt sett har vi de möten som även de två vice ordförandena är med på på tisdagar och onsdagar, eftersom det är de dagar som de brukar tjänstgöra. Man kan tycka att det är onödigt att vara flera politiker - men faktum är att det underlättar beslutsgången om flera har fått samma information från början. Processen är öppnare när fler personer är involverade.

  


Framtidsgrupp

I vår serie av verksamhetsbesök hade turen idag kommit till fastighetsskötarna. Det är, som vanligt, otroligt nyttigt att komma ut och träffa personalen i verksamheten och få lite inblickar i "verkligheten". Nu har vi bokat uppföljningsbesök för att se de kommunala fastigheterna med bl a konsekvenserna av tidigare budgetbeslut om besparingar i underhållet... Det kommer helt klart att bli tufft samt öka trycket i framtida budgetdiskussioner.

Under eftermiddagen hölls det första mötet med något som vi kallar kommunens Framtidsgrupp. Alla förvaltningschefer och ordföranden samt ksau:s ledamöter träffades. Vad utgör framtidens kommun? Många utmaningar väntar och resurserna kommer att bli ännu mer begränsade. Samtidigt vill vi göra det bästa av våra förutsättningar. En första del av en SWOT-analys genomfördes, andra delen följer i september. Sammanlagt har vi planerat sex träffar under hösten med olika teman och föredragshållare.  

I oktober har även budgetberedningen ett två dagars-möte. Vi har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att se över ett resursfördelningssystem, d v s vi kommer i princip att börja 2009 års budget diskussion ett knappt halvår tidigare än vanligt. Vi ser färre barn och fler äldre. Det betyder att det kanske behöver omfördelas pengar till äldreomsorgen. Samtidigt måste vi satsa på skolor och förskolor för att vara attraktiva för barnfamiljer att flytta till kommunen. Svåra, svåra avvägningar!

Ska nu bege mig för att se sista 20 minutrarna av Morden i Midsomer! (Njöt dock tidigare av sammanfattningen från friidrotts-VM!)


M-kvinnokampanj samt förnyade diskussioner...

Direkt efter onsdagens ksau bar det av till Stockholm för två dagar med gruppmöten och styrelsemöte i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Mycket intensivt och spännande med politiker från hela Sverige. Dessutom första mötet i Programberedningen för skattebaserna och välfärdens långsiktiga finansiering (ja, namnet ÄR krångligt). Bra diskussioner där, så det blir nog ett konstruktivt arbete.

I lördags genomförde m-kvinnorna en nationell kampanjdag. För Skånes del träffades vi i Helsingborg och delade ut överfallslarm till förbipasserande kvinnor. Det blev uppskattat!

För övrigt är det så att politiska diskussioner ska föras sakligt och inte som personangrepp. Det är inte acceptabelt. Det är en utmaning att formulera sig så att man kan bemöta sakfrågor med argument och inte halka in på personliga attacker. Om gränsen överskrids har man helt enkelt gjort fel. Inom moderaterna för vi en intern debatt i frågan men kommer att boka in en träff där vi ska diskutera detta med moral och etik. (Debatten hänger till viss del ihop med det jag skrev förra gången.) Samtidigt har jag kontaktat en viss person och bett om ursäkt. Det finns definitivt inte några moderata beslut om att föra en kampanj mot den personen. (Däremot är det självklart så att argument får - och ska - bemötas, det är ju syftet med demokrati.)

Tack, Carolina Klüft, för en härlig helg!

Partiintern diskussion...

Idag var första dagen mina två vice ordförande var på plats. En del att stämma av efter sommarveckorna och inför morgondagens ksau. Har på känn att speciellt två ärenden kommer att väcka uppmärksamhet - ska återkomma om jag har rätt. Hade även ett möte med socialnämndens ordförande och socialchefen om hemtjänsten i Båstad Ö Karup, vars kostnader har dragit iväg, vad det beror på samt vad man kan göra för att komma åt det.

Igår var jag i Helsingborg och träffade några moderata kollegor från nordvästra Skåne. Vi samarbetar om många frågor och har i allmänhet ett gott samarbete. Samtidigt har vi helt olika förutsättningar (både som kommuner och som personer) så det blir alltid spännande diskussioner. En het fråga nu (liksom i våras) är remissvar vad gäller tåg. Det är många långsiktiga strategier som tas nu vad gäller infrastruktur i allmänhet men tågtrafik i synnerhet så det gäller att vara på hugget. Från Båstad-håll hårdlanserar vi en station i Förslöv i alla sammanhang, övriga kommuner har egna frågor de bevakar och samtidigt har beslutet om Fehmarn-bält bron äntligen aktualiserat frågan om en fast HH-förbindelse! Där gäller det att vi också är med på banan, tillsammans.

Internt inom moderaterna diskuterades igår beslutet i arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden om Påarps golfbana. Den generella frågan är hur man ställer sig när partiet har en linje och man själv en annan. Tillkommer det faktum att vi har personval (där man profilerar de egna åsikterna), samt att vi gärna vill att folk ska engagera sig (och varför göra det om man enbart är "röstboskap"). Samtidigt finns det vissa frågor som partiet har profilerat sig i. Och är man då inte personvald så är man invald på moderaternas lista och då torde väljarna förvänta sig att man driver de frågorna moderaterna har blivit valda för. Det finns helt enkelt inte svart eller vitt! Vi är definitivt inte slutdiskuterade än.


"Måluppfyllelse"

Det har gått så där med "måluppfyllelsen", d v s läsningen i helgen. Det tog sex timmar igår att ta mig igenom ksau- och SKL-styrelsehandlingar. Mycket information till onsdagens möte, tror att det kan bli intressanta debatter om en del av frågorna i ksau-listan vid kommande kommunstyrelse (5/9) respektive kommunfullmäktige (26/9). Vad gäller SKL är Sveriges Kommuner och Landsting en stor remissinstans. Den, ur mina ögon, mest intressanta styrelsefrågan på fredag är remissvaret vad gäller regeringens förslag till fastighetsskatt. Än så länge finns "bara" tjänsteskrivelsen i handlingarna och inlägget i dagens DN-debatt från Villaägarna gör ju inte slutresultatet mindre spännande.

Har fem sidor kvar på Skattebasrapporten, det klarar jag ikväll. Mycket intressant (även om jag hellre hade ägnat söndagen åt något annat, det erkänner jag). Ska bli mycket spännande med beredningens första möte på onsdag. Den har representation av en person per parti företrätt i riksdagen. Extra spännande är det eftersom denna förra rapport till stor del läses som Alliansens valmanifest och är frågor som nu helt genomförts eller är på väg att genomföras... Rapporten om finansiering av hälsovården får jag försöka hinna med de kommande kvällarna. Jag får helt enkelt skylla mig själv...

Tack för informationen om digital-tv, Michael! Du verkar väl insatt så jag litar på Dig.

Väderö-besök

Uppe (för) tidigt denna lördag men jag har ofantliga mängder att läsa i helgen. Hoppas klara av en del idag. Handlingarna till ksau inklusive delårsrapport, handlingarna till styrelsemötet på Sveriges Kommuner och Landsting samt de två tidigare rapporter från Kommunförbundet (skattebasberedningen) respektive Landstingsförbundet (framtida finansieringen av hälso- och sjukvården) ska vara lästa senast onsdag. Får börja med att organisera mig (bl a ta mig ner till Båstad för att köpa fler markeringspennor)...

Gårdagen tillbringade jag till stor del ute på den fantastiska Väderön. Villken tillgång den är! Det gungade lite, speciellt på vägen ut, men kapten Kullenberg styrde oss med säker hand i hamn. Sven Hernborg hade, mycket generöst, erbjudit sig att guida mig runt. Det blev några timmar att minnas - och nu är jag definitivt mer medveten om vilken artrikedom som finns där ute (inte minst lavar och mikroorganismer). Ett stort tack till Sven, Du härliga människa!

Hann även med en del samtal samt ett möte på eftermiddagen innan jag begav mig hemåt.

Lite kommentarer till kommentarerna

Kul med kommentarer! Självklart var flygresan en fantastisk upplevelse, Mattias! Men jag visste ju inte när jag satt på flygplatsen och skrev på bloggen att det skulle vara en så trevlig flygvärd ombord!

Tack, Michael! Ska försöka ta tag i bloggen men ibland är det tufft att köra igång datorn på kvällen när man kommer hem på kvällen efter ett möte (och det är ofta enda chancen). Ja, jag tycker också att Båstad Privata är en jätteviktig skola. Och jag hade kanske kunnat köpa kravet på att det absolut måste vara jag som kommenterade - om det brukade vara så. Nu är det inte det och alla partier utom c var med på just det beslutet (vi hade votering i kommunfullmäktige). Visserligen tar det bara några minuter att kommentera. Men: journalisten och jag behövde sex försök innan vi fick tag på varandra för den 10 minutiga telefonintervjun till måndagens artikel, och den tiden kändes inte direkt ledig (tog några timmar).

Men det handlar ju egentligen inte om mig eller minuter hit eller dit. Är det rimligt att ställa krav på att någon i princip ska vara 100% tillgänglig i fyra år? Om man är utomlands verkar det accepteras utan tvekan. Ska vi som bor så här underbart inte kunna vara lediga hemma under sommaren utan vara "tvungna" att resa bort för att det ska vara ok? Pratade idag med någon som tyckte jag borde tagit upp att det även är en generationsfråga: Yngre personer kommer knappast att acceptera att inte vara lediga, det kommer bli ännu svårare att attrahera unga till politiska uppdrag och de skräddarsys till våra medelålders herrar. Kort sammanfattat: Jag köper fortfarande inte att man inte ska kunna "vara ledig" (relativt, eftersom man självklart har kontakt med kommunen, läser mail och kollar mobilsvaret), eller kanske rättare sagt, lite mindre tillgänglig, under några få veckor på sommaren när resten av Sverige har semester.  

Hade en del bra möten idag och lite diskussioner angående mitt nytillkomna uppdrag. Extra trevligt: För första gången var jag med och välkomnade en nyanländ flyktingfamilj.

En sak jag undrar över: Varför försvinner den digitala tv-bilden ibland när det regnar, men inte alltid? Det verkar inte vara själva regnmängden det handlar om, för ibland fungerar det vid ösregn, ibland inte när det inte regnar så mycket.

Utanför kommunen

Tredje dagen tillbaka i tjänst och just nu befinner jag mig på Bromma flygplats efter en dag i Sveriges Kommuner och Landstings-skrapan på Söder. Vi har haft möte med den moderata styrelsegruppen. Dels om arbetet under mandatperioden men även om förberedelser inför kongressen i november.

De första två dagarna har det varit en del möten men jag har även träffat nye bygglovschefen, tagit fram listan till säsongens första ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) nästa vecka samt rensat en del på skrivbordet (en hel del återstår). Det gäller att passa på, framförallt att njuta av flera lediga kvällar, nästa vecka börjar det tjockna. Visserligen lite trist att tillbringa en stor del av denna kvällen på en flygplats respektive i ett plan - å andra sidan är jag LYCKLIG att över huvudtaget komma hem ikväll, det var nämligen inte planerat så.

Ulla-Karin: Tack för Din kommentar! Tror mig ha hört att det ska komma någon sorts rapport om besöksnäringen i Båstad. Återkommer gärna i diskussionen - som är mycket intressant - när vi har mer konkret fakta på bordet (alternativt om det skulle visa sig att jag har missförstått och det inte kommer en rapport...).

Dags igen!

Funderade på att ta tag i bloggen i somras men så insåg jag att ska den någon gång passa med rubriken så får det vänta tills det är vardag igen. Men nu gör jag ett nytt försök. Ska inte gå ut med någon ambitionsnivå eller så, jag får helt enkelt göra så gott jag kan.

Har hunnit med lite socialt (inklusive brorsbarn - härlig ålder 2 respektive 4) och att läsa en del bra böcker under sommaren. Inte minst en mycket intressant bok om Gulag (av Anne Applebaum). Håller nu på med en biografi om den unge Josef Stalin. Också spännande och ett kompliment till den biografi jag läste om honom som handlar om hela hans liv.

Vad gäller media så är det helt fascinerande vilken makt de har. De ska granska bl a politiker - vilket är bra och behövs - men samtidigt är det viktigt att läsarna är medvetna vilken makt de har. Media väljer tema, vem de intervjuar, vilka av svaren de tar med och hur dessa svar tolkas, de kan välja att missförstå ironi, de kan ta in inlägg - eller inte, de sätter rubriker och de har alltid sista ordet. Som lokalpolitiker är man självklart helt beroende av den lokala median. Samtidigt har man allt att förlora och ingenting att vinna på att gå i diskussion med dem. Varför då göra det? Känner man sig mindre väl behandlad kan man antingen tiga eller agera. Jag valde det senare (även om jag visste om att det inte slutar på ett bra sätt). Dessutom är jag lite nyfiken av mig. Hur brukar media sin makt? Tycker detta diskuteras alldeles för lite.

hits