Advent!

Så var det första advent! Hösten har gått overkligt fort, kan knappt förstå att det snart är jul.

Den gångna veckan har varit händelserik. Inte bara genom att Nordea invigde sitt nya Båstad-kontor, även om det i sig var en positiv händelse! Nu finns samtliga storbanker representerade i kommunen, vilket är en fördel både för våra företag och för våra kommuninvånare.

Därutöver genomfördes mandatperiodens sista kommunstyrelsemöte. Lite sentimentalt, faktiskt. Ingen vet ju ännu vem som kommer sitta där de kommande fyra åren. För även om partiernas nomineringar är klara så kan allt möjligt hända den 13 december. Den kvällen kommer vi i kommunfullmäktige att besluta om ledamöter och ordföranden i alla styrelser och nämnder.

Arbetet med det nya näringslivsbolaget går vidare. Interimstyrelsen stämde av den senaste utvecklingen i tisdags. Bland andra personer jag träffat i veckan är Villaägarföreningen, det lokala BRÅ (brottförebyggande rådet) och de två poliserna som patrullerar i vår kommun under sex veckor (bra med synliga poliser!).

Det som fick mig att känna mig stoltast var dock det studiebesök hos Rehab, IFO (individ- och familjeomsorgen) och Daglig verksamhet som socialnämndens ordförande, Birgitta Abelin, hade arrangerat i torsdags. Det var den sista av fyra* eftermiddagar där Christian Nilsson och jag själv varit och besökt verksamheter inom socialförvaltningen. Det är verkligen en fantastisk verksamhet vi har inom det området! (*Förslövs-besöket är uppskjutet p g a sjukdom.)

hits