Replik NST: Skrämsel om framtida välfärd

Publicerat i NST/hd.se 2010-08-31:

Svar till Håkan Philipsson 2010-08-27

Tyvärr visar Håkan Philipssons inlägg från 2010-08-27 på ett kärnproblem: vi politiker fastnar alltför lätt i nutid och lokalt tänkande. När det gäller att långsiktigt säkerställa den svenska välfärden är det helt avgörande att lyfta blicken och fokusera längre fram i tiden. För även om jag efterlyste att vi börjar debatten nu, så förlorar diskussionen på en politisk retorik som är rena skrämselpropagandan. Det är faktiskt oseriöst att påstå att jag "vill" det ena eller andra. 

Det rådde en politisk enighet (M-S-FP-C-KD-V-MP) i programberedningen om problemformuleringen – alltså om den utmaning vi står inför p g a befolkningens framtida åldersstruktur och växande förväntningar som ställs på skolan, vården och omsorgen. Självklart rådde inte samma enighet när det gäller hur man klarar av att hantera dessa utmaningar på bästa sätt. Vi har viss tid på oss – problemen blir akuta först om ca 10 år när 40-talisterna passerar 80-års sträcket – med ökade vård- och omsorgsbehov – och vi 60-talister börjar gå i pension. Men har vi inte hittat bra och långsiktigt hållbara lösningar till dess kommer det onekligen att bli kännbart ute i våra kommuner och landsting.

Om även jag ska kommentera nuläget så är det tydligt att det finns utrymme för skattesänkningar, både under nuvarande men även under kommande mandatperiod, på riksplanet men även lokalt. För skulle man lockas, som Håkan Philipsson skriver att S vill i Båstads kommun, att höja skatten redan nu – när vi egentligen inte står inför oöverkomliga utmaningar, utan klarar av finansieringen av vår välfärd med effektiviseringsåtgärder och liknande – så ställer sig frågan: Vad tänker S ta till för grepp när det verkligen behövs!? 

Jag hoppas fortfarande på en sansad debatt i frågan om den framtida svenska välfärden. På nationell nivå skulle det kunna vara en parlamentarisk utredning som tittar på hur vi kan klara av att genomföra sådana åtgärder som vi faktiskt är politiskt överens om (som exempelvis ökat antal arbetade timmar, ökad effektivisering och prioriteringsdiskussioner). Men även ute i kommunerna vinner våra invånare på att vi hanterar frågan respektfullt. Och dit hör inte skrämselpropaganda.

Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Ordförande Programberedningen för Välfärdsfinansiering, SKL


Replik NST: Skrämsel om framtida välfärd

Publicerad i NST/hd.se 2010-08-31:

Svar till Håkan Philipsson 2010-08-27

     

Tyvärr visar Håkan Philipssons inlägg från 2010-08-27 på ett kärnproblem: vi politiker fastnar alltför lätt i nutid och lokalt tänkande. När det gäller att långsiktigt säkerställa den svenska välfärden är det helt avgörande att lyfta blicken och fokusera längre fram i tiden. För även om jag efterlyste att vi börjar debatten nu, så förlorar diskussionen på en politisk retorik som är rena skrämselpropagandan. Det är faktiskt oseriöst att påstå att jag "vill" det ena eller andra.

     

Det rådde en politisk enighet (M-S-FP-C-KD-V-MP) i programberedningen om problemformuleringen – alltså om den utmaning vi står inför p g a befolkningens framtida åldersstruktur och växande förväntningar som ställs på skolan, vården och omsorgen. Självklart rådde inte samma enighet när det gäller hur man klarar av att hantera dessa utmaningar på bästa sätt. Vi har viss tid på oss – problemen blir akuta först om ca 10 år när 40-talisterna passerar 80-års sträcket – med ökade vård- och omsorgsbehov – och vi 60-talister börjar gå i pension. Men har vi inte hittat bra och långsiktigt hållbara lösningar till dess kommer det onekligen att bli kännbart ute i våra kommuner och landsting.

     

Om även jag ska kommentera nuläget så är det tydligt att det finns utrymme för skattesänkningar, både under nuvarande men även under kommande mandatperiod, på riksplanet men även lokalt. För skulle man lockas, som Håkan Philipsson skriver att S vill i Båstads kommun, att höja skatten redan nu – när vi egentligen inte står inför oöverkomliga utmaningar, utan klarar av finansieringen av vår välfärd med effektiviseringsåtgärder och liknande – så ställer sig frågan: Vad tänker S ta till för grepp när det verkligen behövs!?


Jag hoppas fortfarande på en sansad debatt i frågan om den framtida svenska välfärden. På nationell nivå skulle det kunna vara en parlamentarisk utredning som tittar på hur vi kan klara av att genomföra sådana åtgärder som vi faktiskt är politiskt överens om (som exempelvis ökat antal arbetade timmar, ökad effektivisering och prioriteringsdiskussioner). Men även ute i kommunerna vinner våra invånare på att vi hanterar frågan respektfullt. Och dit hör inte skrämselpropaganda.


Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Ordförande Programberedningen för Välfärdsfinansiering, SKL


Vecka 2010-34

Hej!
Knappa tre veckor till valet och temperaturen stiger! Spännande på riksplanet med partiledarnas utfrågningar och debatter. Äntligen känns det som om opinionsläget är stabilt till Alliansens fördel. Men det är på valdagen det gäller - så nu är det även upp till oss lokalt att fortsätta kampanja! En Alliansregering på riksplanet eller en vänsterkoalition - det betyder en oerhörd skillnad för våra kommuninvånare!

 

Måndag 23/8
Förra veckans veckobrev. Avstämningsmöte med golfbaneentreprenör. Mail och samtal innan Rotary-lunch (intressant: om J P Bernadotte). Avstämningsmöte FP (bl a annons). Demokratiberedning med genomgång av några av de kvarvarande uppdragen efter kommunfullmäktige i juni.

 

Tisdag 24/8
Genomgång handlingar till kommunstyrelsen. Kallelse till fullmäktigegruppen, M1, den 30/8. Förberedelser inför eftermiddagen. Insändarsvar till Lokaltidningen. Avstämning FP inför kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter lunch avstämningsmöte med Båstadhem (bl a om samordnad fastighetsförvalning). Sedan avstämningsmöte kommunstyrelsens presidium och kommunchef.

 

Onsdag 25/8
Budgetberedning från kl. 8:00 med halvårsbokslutet (ser bra ut: +13,4 mkr med prognos 15,1 mkr för helåret 2010). I anslutning kommunstyrelsens arbetsutskott. Diskussion om tunnelgenombrottet och vi kom fram till att jag som kommunens representant (och tunnelcontrollern) bör närvara. Så ersättare kallades in efter 1,5 timme och vi begav oss direkt till norra tunnelmynningen. Efter lunch och viss väntan fick vi sett genombrottet - på stora skärmar från den andra tunneln - och sedan fick vi gå in och se hur det såg ut på plats med Åsa som tittade ut på norrsidan. Häftigt att det nu har skett! Att nu den ena tunneln finns ger optimism - när tunneln är färdig betyder det oerhört mycket för Båstads kommuns utveckling, både för Båstad-Nya Hemmeslöv men även Förslöv och södra delen av kommunen. Tillbaka till kommunhuset för några samtal. Hem om innan årlig middag med Industrigruppen på Torekov Hotell.

 

Torsdag 26/8
Justering av protokollet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Företagsbesök hos Båstad Privata Gymnasium (kul - det går bra för dem med rekordmånga nya elever, flertalet från andra kommuner). Beställde nya glasögon (med starkare glas... Suck). Diverse mail och samtal.

 

Fredag 27/8
Förberedelse av presentation till Kommunförbundet Skånes beredning som har möte i Båstad Företagsby. Dit och hälsade välkommen och informerade om aktuella frågor. Lite texter och upplägg på hemsidan av vår Moderata valbroschyr med partikamrat (som sedan arbetade vidare). Avtackning av f d kulturchef som gått i pension. Avstämning med ordförande i Stiftelsen Norrvikens trädgårdar. Diverse mail och samtal. Privat utflykt till Jönköping medan mina föräldrar och gästande faster och farbror vek 1 000 av mina personvalsfoldrar... Varmt tack för hjälpen!

 

Lördag 28/8 - söndag 29/8
Kampanj på Lyckan-torget på lördagen. På söndagen kommunstyrelsehandlingar, repliksvar till NST om välfärdens finansiering samt svar till annan NST-insändare som bollades med FP. I övrigt lite fysisk aktivitet och social samvaro!

 

Hälsningar
Anette


Debattartikel NST: Välfärd framtidens utmaning

Nedanstående är publicerad i NST/hd.se 2010-08-23:

En av de hetaste frågorna i årets val är välfärden. Fokus ligger på nutid - men frågan om bevarandet av vår svenska välfärd är en långsiktigt angelägen fråga, och en fråga som borde diskuteras mer, även i årets valrörelse. För det handlar om hur vi vill att vårt svenska samhälle ska se ut på sikt. Och om frågan hur vi ska nå dit.

SKL:s rapport "Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering" släpptes i mars. Den är framtagen i den programberedning som jag haft förmånen att vara ordförande för. Där konstateras att dagens sätt att finansiera välfärden inte räcker. År 2035 kommer gapet mellan behov och resurser vara ca 200 mrd kronor (vilket motsvarar 13 kr i skatt). Den goda nyheten är att det finns resurser: de svenska hushållen kommer att ha ca 1 000 mrd kronor mer till sitt förfogande. Så frågan är hur pengarna på bästa sätt hållbart kanaliseras till de tjänster som vi alla gång på gång visar att vi värdesätter: skola, vård och omsorg. 

För att klara finansieringen kan kostnaderna minskas och/eller intäkterna höjas. För båda alternativen föreslås det i den allmänna debatten åtgärder som är relativt okontroversiella. Vi är i princip politiskt överens om att effektiviseringar och ökad produktivitet är bra sätt att sänka kostnaderna för de offentliga åtaganden, liksom vi är överens om att ett ökat antal arbetade timmar ökar intäkterna. Problemet är bara att dessa åtgärder inte räcker. Även om vi lyckas genomföra dem – vilket inte är säkert – så kommer inte gapet att täckas. Debatten behöver alltså breddas och även omfatta sådana förslag som vi inte är politiskt överens om. Som exempel kan nämnas möjligheten att sänka kostnaderna genom prioriteringar, d v s minska det offentliga åtagandet. Eller att öka intäktssidan via mer privat finansiering, genom höjda avgifter och/eller försäkringslösningar, eller höjd skatt. 

Historiskt har skatten höjts slentrianmässigt. Många med mig anser att det inte är möjligt framöver. Skälen är bl a att en hög skatt både urholkar vår internationella konkurrens och minskar människors benägenhet att arbeta. 

Det svenska folket vill ha det välfärdssystem vi har. Men en förutsättning för att klara det på lång sikt är att det sker vissa förändringar. Vi alla måste fundera i dessa banor, och inte minst inför valet göra bedömningen om vilka vallöften som stärker, respektive urholkar, vår svenska välfärd på sikt. 

Vi Moderater vill även fortsättningsvis ha ett system där de som behöver hjälp får det, där sjukvården finansieras solidariskt, där pensionssystemet är stabilt och där äldre känner sig trygga i sin vardag. Vi behöver bra skolor för att klara den globala konkurrensen. Det är en utmaning att säkra detta vårt välfärdssamhälle på sikt – och för att klara detta måste vi börja nu. 

Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Ordförande Programberedningen för Välfärdsfinansiering, SKL


Vecka 2010-33

Hej!
Så var sommarledigheten över och vardagen igång igen! Det är otroligt hur snabbt man är inne i de vanda mönstren - efter bara en vecka... Hoppas Ni alla har haft en skön sommar! Det har ju varit lite turbulens medialt kring oss Båstadmoderater - erkänner att jag hickade till där jag satt på Mallorca (2 veckor) när vi vid tre tillfällen var på första-sidan på text-tv... Men nu är vi Moderater laddade och taggade inför valet och fokuserar på att jobba för Moderat valseger både nationellt och lokalt!

 

Måndag 16/8
Tacksamt nog en ganska lugn dag. Kommunhuset relativt tomt, vilket påverkade. Genomgång av underlag till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 25/8. En del mail och samtal. Planering av veckan. Avstämning med personalavdelning i ärende för förhandlingsdelegationen. Rotary-lunch med intressant och uppskattat föredrag av min företrädare om highland cattle. Möte med ordförande Apelrydsskolan angående olika utvecklingsplaner.

 

Tisdag 17/8
Även denna dag relativt lugn. Mail och samtal. Möte med representant från Båstad Företagsby inför tre-års jubiléet. Avstämning stor valintervju med NST. Lunch med min f d vice-ordförande. Hämtade två Förslövsmoderater för samåkning till Höör och Skånemoderaternas valkick-off: 650 Moderater blev informerade och peppade av fem ministrar + statsministern! God stämning och inköp av bl a Anders Borg-tshirt (känd från media). Efter middag hemfärd vid 21-snåret.

 

Onsdag 18/8
Avstämning med kommunchef som var tillbaka efter semester. Avstämning med FP-kollega. Genomgång av delar av underlaget till ksau-handlingarna (gick i tryck vid lunch). Genomgång annonsunderlag inför valet. Besök hos engagerad kommuninvånare ang. brygga i Torekov. Skrev insändarsvar som dock efter diskussion med FP ratades. Förberedelser inför torsdagens Kommek-mässa.

 

Torsdag 19/8
Tidigt tåg till Malmö. Deltagande i panel på Kommek-mässan (stor varannan-års mässa om kommunal ekonomi) på ett seminarium om välfärdens långsiktiga finansiering med 400 anmälda. Vänsterpartisten i programberedningen och jag diskuterade vår syn på hur vi långsiktigt ska klara den svenska välfärden. Därefter till hotellet och inläsning av handlingar till SKL (Sveriges Kommuner och Landstings) styrelsemöte, denna gång förlagt till Malmö. Gruppmöte Moderaterna med genomgång av ärenden i styrelse och beredningar. Middag på 53:e våningen på Turning Torso - helt fantastiskt! Både byggnad och utsikt!

 

Fredag 20/8
Gruppmöte Moderata styrelseledamöter, sedan med Alliansens motsvarighet. Styrelsemöte. Inga större frågor men intressant information från Malmö Stad och Region Skåne. Tåg tillbaka till Båstad. Syntest hos optikern - lite deppigt (försämring mot för 1,5 år sedan...). Möte med entreprenörer från Båstad. Och så till frisören...

 

Lördag 21/8
Tidig morgon och tvättning, strykning. Till Lyckantorget och kampanjande. Lunch hemma, vikande av några hundra personvalsfoldrar. Till Grevie och lappning av ca 300 brevlådor med material från Hans Wallmark och mig själv. Trevligt att träffa folk ute - och det finns verkligen mycket trevliga bostadsområden i Grevie! Rätt mör efteråt... Men satte mig och skrev om svaren till Valpejl (SVT och Sveriges Radios satsning inför valet). Hade lagt krutet på texten, inte frågorna, när jag svarade i juli - visade sig vara fel prioritering. Tyvärr tar det dock en vecka innan det kommer in...

 

Söndag 22/8
Vaknade till goda opinionssiffror från Sifo: 51,5% för Alliansen! Vet att det är valdagen som gäller - men visst peppar det! Tog det dock lite lugnt idag. Bortsett från inläsning av handlingar till Demokratiberedningen och författande av debattartikel om den långsiktiga välfärden (som jag hoppas få in i NST) blev det lite återhämtning...

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-28

Hej!
Tennisveckan är slut - och nu hoppas jag på fyra veckors ledighet! Det behövs efter denna vår! Passar på att önska Er alla en riktigt skön sommar - och att vi är fulla av energi efteråt inför kommande valrörelse (alla kanske inte läser hela veckobrevet)!

 

Måndag 12/7
Säsongens sista arbetsutskott (kommunstyrelsen, d v s ksau). Eftersom de frågor som ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tas upp vid augustimötet i huvudsak informationsfrågor (rapport om pågatågstation(er), Inre kustvägen, halvårsbokslut (ser positivt ut, dock ännu utan prognoser från nämnderna, bara fakta vid halvårsskiftet)). Lunch med gäster från Event in Skåne, Båstad Turism och Näringslivsbolaget. Avstämningsmöte inför veckan med guidad tur om vad som händer i hamnen och tennisområdet. I anslutning lite tennis innan tillbaka till kontoret och slutredigering av remissvaret till Riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk, förberedelser inför tisdagen, korrekturläsning av Lokaltidningens artikel om mig (kommer in 21/7 om jag förstått det rätt).

 

Tisdag 13/7
Diverse kontorsjobb innan kommunens bostadsseminarium, där jag inledde och lyssnade till övrig information (om planer på gång, situationen med byggloven = kön borta). Var tyvärr tvungen att lämna innan slut för att bege mig upp till tennisen. Dagens gäster: Laholms kommun, Bjäre kraft och Ängelholms flygplats. Kollade en del tennis efter lunch. Sedan tillbaka till kontoret, via radiointervju P1 på turistinformationen. Gick igenom budgetdokument inför tryck. Justerade protokollet från måndagens ksau. Skrev ihop ett insändarsvar direkt till Bjärepartiet (Lokaltidningen) som bollades med FP. Skrev förra veckobrevet och la in det på bloggen. Lite förberedelser inför morgondagen.

 

Onsdag 14/7
Möte med Trafikverk och Skånetrafik (se pressmeddelande på
www.bastad.se - det fångar det vi pratade om). Första gången i denna konstellation, tidigare har vi träffat Banverket och Skånetrafiken en dag och Vägverket en annan. Nyttigt även ur deras perspektiv att få helhetsbilden om vad som är på gång, i stort och smått, gällande infrastruktur. Gemensam lunch vid tennisen och sedan tittade vi lite. På seneftermiddagen till intressant bredbandsseminarium arrangerat av Net1 med bl a Jan Scherman (TV4), Göran Persson (fd statsminister, nuvarande ordförande Sveaskog) och Hans Vestberg (Ericsson). Strosade runt lite innan sponsorträff med Tennisförbundet. Sedan direkt till Sunset tennis - fantastisk kväll vädermässigt, underhållningsmässigt och tennismässigt. [Under dagen hade information kommit att Länsstyrelsen hävt detaljplanen Trollbäcken. När NST sen torsdag skriver att de förgäves sökt mig betyder det att de ringde en gång kl. 16:13 och lämnade ett meddelande, för att sen lämna kontoret kl 17:00...]

 

Torsdag 15/7
Skrev snabbt ihop insändare ang. Trollbäcken. Pratade med NST. Sen upptäcktes att Länsstyrelsen skickat fel version till oss - så den korrekta versionen inkom. Korrekturläsning  gårdagens pressmeddelande. Diverse samtal och mail. Till tennisen. Dagens gäster Region Skåne inklusive diverse nämnder. Efter lunch tennis. Tillbaka till kontoret och diverse kontorsjobb. Fyllde i enkät till Bjäre Naturvårdsförening inför valet. Hemom för att sedan bege mig till SEB:s cocktail och en trevlig kväll i och utanför kongressalen till Hotell Skansen.

 

Fredag 16/7
Förberedde en del inför kommande fyra veckors ledighet (info till ställföreträdare, kontaktuppgifter etc till kommunen, autosvar mailen). Diverse kontorsjobb, underskifter avtal och liknande. Moderat kampanj i hamnen. Sedan mottagande av dagens gäster, styrelsen i Skåne NV (kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer). Efter lunch lite tennis. Tillbaka till kontoret - missade därmed tyvärr Robin Söderlings match - och fixade det sista. "Det sista" omfattar bl a att underteckna överklagandet av Länsstyrelsens beslut - eftersom vi fått besked om att det är inte går att söka anstånd att överklaga Länsstyrelsens beslut (som är normalt vid yttranden), så lämnar kommunen in ett "blankt" överklagande och ber att få komplettera till september (så att jurister och kommunstyrelsen kan ta ställning). Ksau och NST informerades om hanteringen.

 

Lördag 17/7 - söndag 18/7
Efter lite mail så återstod tennisfesten! Den sista aktiviteten - och, som vanligt, en mycket trevlig kväll!

 

Åter: en riktigt skön sommar önskar jag Er från soliga Mallorca!

 

Hälsningar
Anette


hits