Vecka 2010-41

Hej!
Ja, det är verkligen stort som smått jag glatt blandar i dessa veckobrev! Både vad gäller tidsåtgång men även i politisk tyngd... Och ibland får Ni läsa mellan raderna... Det är det som gör det kul för mig att skriva, vilket bidrar till att veckobreven fortsätter komma :-)

 

Måndag 11/10
Tidig morgonklippning (vilken kundservice!). Sedan kontorstid med mail och samtal. De senaste två veckobreven skrevs och reviderades för bloggen. Agenda till kvällens möte med nya fullmäktigegruppen. Lunch med f d vice ordförande i kommunstyrelsen. På eftermiddagen förberedelser inför diverse möten: kvällens gruppmöte, inför tisdagens demokratiberedning och fredagens Skåne NV-styrelse. På kvällen ovan beskrivna möten, först med nya fullmäktigegruppen och i anslutning vårt vanliga s k M1.

 

Tisdag 12/10
Avstämning ang. förslag till placering av skatepark med tjänsteman och kommunstyrelsens presidium. Beslöt gå vidare och låta allmänheten tycka till om de 27 lämpliga platser som skateföreningen föreslagit, varav man tillsammans med tjänsteman förordar tre. I anslutning möte med Film i Båstad och Film i Skåne. Lunch med ny M-medlem. Diverse mail och samtal innan möte med demokratiberedningen.  


Onsdag 13/10
Genomgång protokoll från måndagkvällens möten. Möte med förhandlingsdelegationen. Planberedning med avstämning inför kommande ärenden (bl a tågutredningen från Trafikverket, vattenskyddsområde i centrala Båstad, nya förfrågningar, ev reviderad vindkraftpolicy). Lunch med kommunstyrelseledamöter från M och FP. I anslutning kommunstyrelse, bl a med information om hur det går med handelsområdet (med bl a Netto) vid infarten till tätorten Båstad samt om en organisationsförändring från årsskiftet. På kvällen möte med två partier ang. ev. samarbete. Avstämning inom M-förhandlingsdelegation efteråt.

 

Torsdag 14/10
Kontorsjobb på förmiddagen. Intervju med vår konsumentrådgivare som f n går utbildning. Flera samtal och en del praktiska frågor avklarade, som bollning och utskick av inbjudan ang. information om utbyggnaden av 4G-master för politiker och allmänhet (tisdag 9/11 kl 18:00). Lunch med företagare. Avstämning med Båstad Företagsby inför 3-års jubiléet v 44 (vad tiden går fort!). Avstämning med nya gruppledaren. Därefter tog jag tag i de två uppgifter som legat över mig hela veckan - och absolut deadline för den ena: att skriva förordet till en kommande bok. Den andra var att förbereda presentationen till lördagens träff med nyinflyttade och var lite lättare då jag utgår från förra gångens... På kvällen möte med Torekovs Byaråd. Brukar vara trevligt men denna gång var det, i stort, även positivt så till vida att en hel del resultat kunde avrapporteras. Det är fantastiskt vad det händer mycket längst ut på halvön!

 

Fredag 15/10
Till Klippan och möte med styrelsen i Skåne NV. Bl a med avstämning hur det går i de olika kommunerna med beslutsprocesser i gemensamma frågor (som köp/sälj av flygplatsen och NSR-projektet Sopkoll) men även information om infrastrukturfrågor i ett Öresundsperspektiv och om samarbetet mellan biblioteken i Skåne NV (som vi i Båstad hittills inte deltagit i men där vi nu närmar oss). Efter lunch åkte kommunstyrelseordförandena från Ängelholm och Örkelljunga och jag vidare och stämde av lite internt mellan oss några timmar.

 

Lördag 16/10 - söndag 17/10
Mötet med nyinflyttade på lördag förmiddag. Allmän information, både övergripande men även på detaljnivå från förvaltningschefer, BRÅ-samordnare och räddningstjänsten. Alla verkar nöjda - och tacksamma för att träffen genomförs (en person kom fram och sa att hon bott i många olika städer men aldrig varit med om motsvarande. Kul!). I övrigt en lugn helg - fantastiskt väder, så försökte vara ute en del (dock lite väl kallt). Hann även med strykning och att förbereda mig inför valberedningsmöte för Kommuninvest kommande vecka.

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-40

Hej igen!
Kom till kommunkontoret via Häljarp idag (p g a vägarbeten i Boarp) och det var helt fantastiskt vackert med solen och diset över Laholmsbukten i kombination med höstfärgerna på träden på Hallandsåsen... Att se denna underbara vy sitter i och påverkar hela ens dag!

 

Måndag 4/10
Förberedelser inför möte med demokratiberedningen som vi sen hade på förmiddagen (det är många möten nu i och med att vi försöker få ihop förslag till de beslut som behöver fattas innan årsskiftet med anledning av den nya organisationen). Därefter direkt avfärd med kommunchef och vår ledamot i styrelsen för NSVA (nordvästskånska bolaget för VA-samarbetet) till Helsingborg. Sampratning vid lunch. I anslutning ägarmöte på rådhuset, för första gången var Bjuv med (ny ägarkommun). Kort inom kontoret därefter och bokade in lokaler för våra Moderata möten 2011. På kvällen möten med två partier för ev. framtida samarbete. Därefter avstämning i förhandlingsdelegation (bl a förberedelser av möte med nya kommunfullmäktigegruppen för information och avstämning).

 

Tisdag 5/10
Genomgång handlingar till kommunstyrelsen 13/10. Möte med exploatör som har ett intresse för Båstads kommun. Justering av protokollet för kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. Avstämning med min vice ordförande. Samtal med bl a Lokaltidningen. Till Malmö med kommunchefen och invigningen av det gigantiska huset med studentbostäder i Rosengård som de personer bakom handelsetableringen vid infarten till Båstad tätort  är inblandade i. På kvällen packning inför dagar i Stockholm.

 

Onsdag 6/10
Möte med presidierna från kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden (VON) och vd Båstadhem med information kring ev. ombyggnad av Skogsliden (p g a anmärkningar från Länsstyrelsen). Bra allmän diskussion kring det uppdrag som VON fick från kommunstyrelsen för ett drygt år sedan om att utreda framtida behov och placering av äldreboenden samt ställningstagande till trygghetsboenden - och som, självklart, hänger ihop med ombyggnaden av Skogsliden. Därefter avstämning med mina två vice ordföranden. Efter gemensam lunch till flygplatsen och flyg upp till Sthlm och möten på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För en gång skull var jag i tid till det Moderata mötet, denna kväll med M:s nya biträdande partisekreterare som gick igenom valresultatet. Därefter middag. Det var spännande att träffa Moderater från hela Sverige så här efter valet - det har verkligen hänt en del på olika ställen i landet, positivt och negativt.

 

Torsdag 7/10
Moderat gruppmöte med genomgång av beredningarnas och styrelsens dagordningar. Den allmänna politikerinformationen utföll och istället gick vi lite mer organiserat igenom läget i Sverige utifrån de närvarande landstingens och kommunernas perspektiv. Jag åt sedan lunch med en gammal studiekamrat från Tysklandstiden och hade eftermiddagen till fritt förfogande (första gången på länge: vi har ju haft programberedning för välfärdsfinansieringen vid denna tidpunkt, den är dock avslutad i och med rapportens färdigställande). I mitt fall innebar det diverse samtal, förbedelser inför kvällens möte och läsande av styrelsehandlingar till fredagen. På seneftermiddagen styrelseseminarium om prioriterade frågor inför 2011. I anslutning kräftskiva med Alliansens styrelseledamöter.

 

Fredag 8/10
Moderat gruppmöte inför styrelsen, i anslutning samma sak med Alliansen. Styrelsemöte på SKL som även omfattade en timme jämställdhetsutbildning. Därefter lunch och flyg tillbaka till Skåne. Inom kontoret för lite mail och veckans sista möte med en företagare tillsammans med kommunchefen.

 

Lördag 9/10 - söndag 10/10
En helg med underbart väder - så en hel del utetid. Bläddrade visserligen i kommunstyrelsehandlingarna - men ingen ordentlig genomgång och hade inte ens datorn igång under söndagen. Ovanligt. I övrigt sociala aktiviteter och tvätt men erkänner att det mest blev slappande... Jätteskönt!

 

Hälsningar
Anette


Vecka 2010-39

Hej!
Ber om ursäkt för (väldigt) sent veckobrev - efter detta mail skriver jag ihop vecka 40 och då kommer Ni att få en inblick i varför det dröjt... Sen är det tyvärr alltid lite svårare med detaljerna när det gått så lång tid, men det är inte mycket att göra något åt nu.

 

Måndag 27/9
Förmiddag med kontorssysslor (mail, samtal). Rotary-lunch (tema: potatis) där jag var veckobrevskrivare. Skrev det veckobrevet direkt i anslutning. Förberedelser och i anslutning möte med demokratiberedningen. På kvällen konstituerande möte med nya kommunfullmäktigegruppen.

 

Tisdag 28/9
Ordförandeträff. I anslutning avstämning med FP, både inför onsdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och gällande förhandlingsläget. Skrev veckobrevet 38. Letade rätt mallen till hur man beräknar konsekvenserna av olika varianter av valtekniskt samarbete utifrån den faktiska mandatfördelningen och experimenterade lite med det. Diverse mail och samtal.

 

Onsdag 29/9
Näst intill heldagsmöte. Kommunstyrelsens arbetsutskott med bl a extern information från kommande handelsetablering vid infarten (Netto m m), inklusive om gestaltningsprogrammet. Efter lunch budgetberedning med anledning av hur kommande internbudgetprocess ska hanteras (förvaltningarna tar fram förslag men eftersom kommunstyrelsen tar över all verksamhet från årsskiftet bör inte nämnderna fatta beslut - men ska delges och har därmed möjlighet att inkomma med synpunkter - utan det blir kommunstyrelsen som fattar beslut om en sammanslagen internbudget för 2011). På kvällen träffade den Moderata förhandlingsdelegationen ett parti för diskutera möjlighet till ev. samarbete 2011-2014.

 

Torsdag 30/9
Företagsbesök hos nya ICA-handlaren i Torekov. Som vanligt upplyftande - det är inte minst en barnfamilj som valt att flytta till kommunen - och trevligt att se vilken förändring affären har genomgått. Ovanligt många samtal idag, inte minst mycket tid för att försöka koordinera diverse möten. Förberedde presentation inför fredagens Rotary-möte. På kvällen möte med ett parti för att diskutera ev. samarbete.

 

Fredag 1/10
Samtal och mail. Styrgruppsmöte folkhälsoprojektet Preven3 tillsammans med Länsstyrelsens representanter. Laholms Rotary-förening hade lunchmöte i Båstad där jag var inbjuden att prata om vad som är på gång i Båstad. På eftermiddagen möte med ett parti för att diskutera ev. samarbete. Avstämning med förhandlingsdelegationen efteråt.

 

Lördag 2/10-söndag 3/10
Utöver diverse praktiskt (typ tvätt) och lite promenerande satt jag nästan hela helgen vid datorn och "fixade".

 

Hälsningar
Anette


hits