Replik NST: Skrämsel om framtida välfärd

Publicerat i NST/hd.se 2010-08-31:

Svar till Håkan Philipsson 2010-08-27

Tyvärr visar Håkan Philipssons inlägg från 2010-08-27 på ett kärnproblem: vi politiker fastnar alltför lätt i nutid och lokalt tänkande. När det gäller att långsiktigt säkerställa den svenska välfärden är det helt avgörande att lyfta blicken och fokusera längre fram i tiden. För även om jag efterlyste att vi börjar debatten nu, så förlorar diskussionen på en politisk retorik som är rena skrämselpropagandan. Det är faktiskt oseriöst att påstå att jag "vill" det ena eller andra. 

Det rådde en politisk enighet (M-S-FP-C-KD-V-MP) i programberedningen om problemformuleringen – alltså om den utmaning vi står inför p g a befolkningens framtida åldersstruktur och växande förväntningar som ställs på skolan, vården och omsorgen. Självklart rådde inte samma enighet när det gäller hur man klarar av att hantera dessa utmaningar på bästa sätt. Vi har viss tid på oss – problemen blir akuta först om ca 10 år när 40-talisterna passerar 80-års sträcket – med ökade vård- och omsorgsbehov – och vi 60-talister börjar gå i pension. Men har vi inte hittat bra och långsiktigt hållbara lösningar till dess kommer det onekligen att bli kännbart ute i våra kommuner och landsting.

Om även jag ska kommentera nuläget så är det tydligt att det finns utrymme för skattesänkningar, både under nuvarande men även under kommande mandatperiod, på riksplanet men även lokalt. För skulle man lockas, som Håkan Philipsson skriver att S vill i Båstads kommun, att höja skatten redan nu – när vi egentligen inte står inför oöverkomliga utmaningar, utan klarar av finansieringen av vår välfärd med effektiviseringsåtgärder och liknande – så ställer sig frågan: Vad tänker S ta till för grepp när det verkligen behövs!? 

Jag hoppas fortfarande på en sansad debatt i frågan om den framtida svenska välfärden. På nationell nivå skulle det kunna vara en parlamentarisk utredning som tittar på hur vi kan klara av att genomföra sådana åtgärder som vi faktiskt är politiskt överens om (som exempelvis ökat antal arbetade timmar, ökad effektivisering och prioriteringsdiskussioner). Men även ute i kommunerna vinner våra invånare på att vi hanterar frågan respektfullt. Och dit hör inte skrämselpropaganda.

Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Ordförande Programberedningen för Välfärdsfinansiering, SKL


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits