Debattartikel NST: Välfärd framtidens utmaning

Nedanstående är publicerad i NST/hd.se 2010-08-23:

En av de hetaste frågorna i årets val är välfärden. Fokus ligger på nutid - men frågan om bevarandet av vår svenska välfärd är en långsiktigt angelägen fråga, och en fråga som borde diskuteras mer, även i årets valrörelse. För det handlar om hur vi vill att vårt svenska samhälle ska se ut på sikt. Och om frågan hur vi ska nå dit.

SKL:s rapport "Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering" släpptes i mars. Den är framtagen i den programberedning som jag haft förmånen att vara ordförande för. Där konstateras att dagens sätt att finansiera välfärden inte räcker. År 2035 kommer gapet mellan behov och resurser vara ca 200 mrd kronor (vilket motsvarar 13 kr i skatt). Den goda nyheten är att det finns resurser: de svenska hushållen kommer att ha ca 1 000 mrd kronor mer till sitt förfogande. Så frågan är hur pengarna på bästa sätt hållbart kanaliseras till de tjänster som vi alla gång på gång visar att vi värdesätter: skola, vård och omsorg. 

För att klara finansieringen kan kostnaderna minskas och/eller intäkterna höjas. För båda alternativen föreslås det i den allmänna debatten åtgärder som är relativt okontroversiella. Vi är i princip politiskt överens om att effektiviseringar och ökad produktivitet är bra sätt att sänka kostnaderna för de offentliga åtaganden, liksom vi är överens om att ett ökat antal arbetade timmar ökar intäkterna. Problemet är bara att dessa åtgärder inte räcker. Även om vi lyckas genomföra dem – vilket inte är säkert – så kommer inte gapet att täckas. Debatten behöver alltså breddas och även omfatta sådana förslag som vi inte är politiskt överens om. Som exempel kan nämnas möjligheten att sänka kostnaderna genom prioriteringar, d v s minska det offentliga åtagandet. Eller att öka intäktssidan via mer privat finansiering, genom höjda avgifter och/eller försäkringslösningar, eller höjd skatt. 

Historiskt har skatten höjts slentrianmässigt. Många med mig anser att det inte är möjligt framöver. Skälen är bl a att en hög skatt både urholkar vår internationella konkurrens och minskar människors benägenhet att arbeta. 

Det svenska folket vill ha det välfärdssystem vi har. Men en förutsättning för att klara det på lång sikt är att det sker vissa förändringar. Vi alla måste fundera i dessa banor, och inte minst inför valet göra bedömningen om vilka vallöften som stärker, respektive urholkar, vår svenska välfärd på sikt. 

Vi Moderater vill även fortsättningsvis ha ett system där de som behöver hjälp får det, där sjukvården finansieras solidariskt, där pensionssystemet är stabilt och där äldre känner sig trygga i sin vardag. Vi behöver bra skolor för att klara den globala konkurrensen. Det är en utmaning att säkra detta vårt välfärdssamhälle på sikt – och för att klara detta måste vi börja nu. 

Anette Åkesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Ordförande Programberedningen för Välfärdsfinansiering, SKL


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits