Vecka 2009-14

Hej!


Här ett försök att sammanfatta veckan med studiebesöket i USA. Vi var fyra olika grupper med olika program: I Seattle två grupper sjukvård och två grupper Miljö och infrastruktur. I San Fransisco en grupp sjukvård, en miljö och infrastruktur, en utbildning och en immigration. Jag valde i bägge städerna Miljö och infrastruktur och nedan är mina anteckningar/intryck (delvis på engelska).


Sammanfattningsvis kan man säga att de är bättre än vi på det egna ansvaret (samspel ansvar-individ, att lyckas bryta ner till individnivå för att få saker greppbara, voluntärverksamhet), de tänker innovativt (ser möjligheter, nyttjar det som finns och är gratis) och ställer faktiskt riktigt tuffa mål (inom exempelvis miljöområdet). Å andra sidan har vi i Sverige kommit långt i en del områden (sophantering inkl. fjärrvärme, energideklarationer)! Vad gäller sjukvård så var de som besökte Keyser lyriska över deras sätt att arbeta.


Måndag 30/3 Seattle

Efter gemensam frukost och informationsmöte om programmet i Seattle samt med svensk honorärskonsul åkte min grupp till Built Green. Det är en organisation om 700 företag som har med hållbart byggande att göra: byggföretag, bygghandlare m m. De arbetar med

1. ett certifieringsprojekt som certifierar nybyggnation av enfamiljshus, renoveringar, flerfamiljshus och "gröna samhällen" där de bedömer "site and water", "energy efficiency", "indoor air quality" och "materials efficiency" och fördelar stjärnor. 14 000 projekt har certifierats (detta kan vara något för oss att titta på).

2. utbildningsprogram för hur man bäst bygger hållbart

Ett problem de såg är att det inte gör så stor påverkan att enbart gå på nybyggnation. Existerande hus lever inte upp till dessa krav och de har inte energideklarationer (som det nu är lag på i Sverige). Dessutom svårt att förändra folks beteenden.


Efter lunch begav vi oss till rådhuset och träffade City of Seattle Office of Sustainability och Environment. Här lärde vi oss att borgmästaren i Seattle tagit initiativ till att samla andra borgmästare till en Climate Protection Agreement när man var frustrerad över att man inte arbetade mot Kyoto-protokollen på nationell nivå. Nu har 937 borgmästare skrivit på - motsvarar städer med 83 miljoner invånare... (Våra fördomar om Amerikaners brist på miljöintresse kommer på skam...) Verkar ha en bra hemsida www.seattle.gov/dpd/greenbuilding . Intressant: arbetar med "incentive zoning" (vid detaljplaneläggning kan man t ex få bygga högre om man uppfyller vissa krav. Jag uppfattade detta som ett transparant alternativ till våra exploateringsavtal). Jobbar med grönt byggande och gröna jobb. Borgmästaren har satt upp tuffa mål som man försöker klara - kräver att man bryter stuprörstänket och arbetar tillsammans (bl a nämndes energideklarationer, light rail). Det finns en internationell standard LEED som man är tredje bäst i världen: 54 projekt klarar dessa krav. Till 2030 ska byggnader vara koldioxideneutrala (-5% var femte år).


På eftermiddagen/kvällen guidad busstur. Fick bl a se husbåtarna i Lake Union - där Tom Hanks "bodde" i Sömnlös i Seattle. Himla mysigt område, tyvärr stannade vi inte för fotografering... Nyttigt, inte minst för sossarna, att höra om allt som tillkommit genom privata initiativ (sjukhus, opera etc).


Tisdag 31/3 Seattle - San Fransisco

Frukostmöte med International Sustainable Solutions. Vi fick reda på vad de har lärt sig på sina studiebesök över världen och hur de tillämpar kunskaperna rent praktiskt (Malmö, Melbourne, Havanna, Brasilien m fl). Sedan for vi ut till Nordic Heritage Museum. Efter lunch ut till ett vattenupptagningsområde. Först såg vi hur man löst dagvattenhanteringen i några kvarter, s k Broadview Green Grid Project med öppna vattendrag, "vattenfall" och mindre dammar. Sedan till Carkeek Park där vi såg hur dagvattnet togs omhand, laxar föddes upp och planterades ut. Parken har även en utbildningslokal. Halva gruppen åkte ut till flygplatsen kl 16, andra kl 18. Jag hörde till grupp två och hade därför två timmar ledig tid innan vi tog oss ut till flygplatsen. Landade i San Fransisco kl 23.


Onsdag 1/4 San Fransisco

Frukostmöte med information om programmet i San Fransisco. Min grupp åkte direkt efter frukost till Tamalpais Community Services District (på andra sidan Golden Gate-bron). Inom sitt område på ca 250 000 personer sköter de hanteringen av sopor, avlopp samt parker. Fantastiskt engagemang: 12 anställda men många, många frivilliga. Sophantering som vi kanske inte kan tillämpa (vi har NSR och nyttjar våra sopor till biogas och fjärrvärme, inte möjligt i deras lilla skala) - men mycket att lära av det lokala engagemanget, servicetänket och småskaligheten! Inte minst har de "daggmask-odling" (eller vad det kan heta...) och gratis avhämtning av kompost. De återvinner genom att arrangera loppmarknader (skulle konkurrera med våra idrottsföreningar - här har vi också ett fantastiskt lokalt engagemang!). Arbetar aktivt med flera offensiva miljömål (var bl a på klimatkonferensen i Polen!).


Efter lunch till San Fransisco Public Utilities Commission och information om hur storstaden arbetar för att minska/ställa om energiförbrukning: exempel elladdningsstationer för bilar, LED gatulampor. Har idag mycket vattenkraft men satsar framöver även på solenergi, vind och jordvärme. Är med i borgmästarutmaningen (se Seattle). Har även förbjudit plastpåsar och -förpackningar. Försöker ta "grön hänsyn" vid upphandlingar, se till att attrahera företag som ger "gröna jobb". Jobbar mycket med utbildning av barnen i skolorna. Klara vid 15, kl 17 avfärd till hotel för mottagning med svenska generalkonsuln och inbjudna gäster (program en timme, en timme mingling). Middag 19:30.


Torsdag 2/4 San Fransisco

Till City and Council of San Fransisco´s Department of Technology för träff med IT-chef och mediaansvarig. Berättade att de kör så mycket "open source" som möjligt (gratis programvara). Det senaste, som har blivit en succé och är inspirerat av Barack Obamas presidentkampanj, är facebook, youtube, flickr och twitter (!). De samarbetar bl a med företagen bakom facebook och youtube. (T o m de av oss som var skeptiska till detta från början - inte jag! - var faktiskt lyriska efter detta möte! Jag lovar att alla elva kommuner som var med här kommer att försöka tillämpa detta på ett bra sätt på hemmaplan!). De jobbar mycket med att öka transparans och delaktighet (vill ju vi med!) - genom att "vara" där vanligt folk är - även på Nätet. Försöker även nyttja personalens kreativitet, bl a genom att lägga in en "google-dag" (en dag när man får jobba med vad man vill, förutsatt att det kan vara av nytta för jobbet. Google kör tydligen detta en gång i veckan...). Eftermiddagens möte var struket av okänd anledning - så vi fick ledigt resten av dagen. Gemensam avslutningsmiddag på kvällen.


Fredag 3/4 - lördag 4/4 San Fransisco - Båstad

Gemensam reflexion i anslutning till frukost. Vissa av oss åkte tidigt (11:15 från hotellet) så efter mötet var det bara tid att packa ihop och ge sig av. Flyg via Seattle till Köpenhamn och hemma i Båstad med tåget 16:30.

På söndagen var jag bara trött - och är det fortfarande...


Hoppas det inte var för rörigt... Blir mer normala anteckningar nästa vecka!


Hälsningar

Anette

Tel: 0431-731 76, mobil: 070-649 70 09

Mail: anette.akesson@moderat.se

Blogg: http://anetteakesson.webblogg.se

...och på facebook


Kommentarer:
Postat av: Linnea

Tycker om det du skrev! Spännande att se lite sunda grejer och inte bara det generella grejerna som man kan läsa om hela tiden. ;)


Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits