Veckobrev 2009-04

Hej!


Måndag 19/1

Avstämning med min ersättare i Demokratiberedningen. Genomgång med ansvarige för kansliet angående veckans handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) som tyvärr saknade ett flertal handlingar, som fick kompletteras. Diverse mail (SKL-styrelsens dagordning till alla gruppledare i Skåne, påminnelse till tisdagens ordförandeträff m m) och skrev veckobrev. Möte med revisionen ang. internkontroll. Rotary-lunch på Fontänhuset (alltid intressant!). Genomgång anteckningar från Demokratiberedningen. Fick igång min nya mobiltelefon (har haft sådana problem med den förra, nu ser jag fram emot en mobiltelefon där jag kan svara när det ringer...). Kort avstämning med kommunchefen. På kvällen kretsstyrelse.


Tisdag 20/1

Ordförandeträff (genomgång av det som är på gång i nämnderna. Lite ekonomi 2008 och 2009.) Avstämningsmöte m-bp-fp inför onsdagens ksau. Förberedde bl a yrkanden vad gäller revidering av investeringsbudgeten 2009 samt hur vi ska tackla ekonomin 2009-2010 men konstaterar även att det blir en del återremisser p g a för dåligt underlag (se 19/1). Efter lunch möte med våra två kommunala bolag (Butab och Båstadhem), revisionen och kommunstyrelsens presidium. Genomgång av relationen kommunen - bolagen samt vad som kan förbättras, framförallt nämndes en tydligare ägarstyrning (företagspolicy-ägardirektiv-affärsplan) samt rutiner för regelbundna träffar (rutiner för beslut och återkoppling ses som en intern-kommunal fråga). I anslutning möte med enbart Butab (revisionen och kommunstyrelsens presidium). Justering av kommunstyrelsens protokoll.


Onsdag 21/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott från 8:30 (bl a information från Beredningen för tillväxt och hälsa, beslut: inriktningsbeslut utbyggnaden av reningsverket Hedhuset (mycket pengar men vi har inget alternativ. Vi har även höjt antalet personer för Båstad eftersom vi vill undvika en utbyggnad av Burensvik - nu finns möjlighet att flytta över Grevie till Hedhuset. Det blir lite dyrare men blir ändå billigare än utbyggnad Torekov alternativt ett helt nytt reningsverk), räddningstjänsten - enligt gruppbeslut - översyn av vissa styrdokument, samverkanskontor med Försäkringskassan, revidering reglemente Bildningsnämnden och en del motioner). Klara till lunch. Efter lunch avstämningsmöte med kommunchefen. På eftermiddagen till Stockholm (läste styrelsehandlingar på planet) och Sveriges Kommuner och Landsting. På kvällen informationsmöte med Bo Lundgren (från Riksgälden, om dagens läge). I anslutning middag med den moderata gruppen.


Torsdag 22/1

Gruppmöte med moderata gruppen. Genomgång av samtliga beredningars och styrelsens ärenden. Speciell dragning av mig eftersom vi diskuterar första steget i den slutrapport som "min" beredning, Programberedningen för Välfärdsfinansiering, ska komma med i höst och vissa saker måste förankras. Läste färdigt styrelsehandlingarna. Efter lunch möte i programberedningen. Bl a en kille från Försäkringskassan där och presenterade två pm, ett om äldres utträde från arbetsmarknaden (sista åren konstant vid 63,1 års ålder) och ett om hur det ser ut i olika länder med frivilliga och ofrivilliga försäkringar inom sjukvård och äldreomsorg (bägge två intressanta!). På kvällen var styrelsen inbjuden av Landstinget i Västerbotten till Västerbotten-buffé på Grand Hotel. Helt fantastiskt gott!


Fredag 23/1

Gruppmöte moderaterna från kl 8:00, från kl 9:00 hela Alliansen och sedan styrelsemöte kl 10:00. Efter lunch till Bromma och, efter viss väntetid, med Kullaflyg till Ängelholm. Hemma vid 16:00 och då hade mina föräldrar kommit upp från Bonn - så lite social tillvaro på kvällen.


Lördag 24/1 och söndag 25/1

Tack och lov inga åtaganden eftersom jag blev ordentligt förkyld... Halvkass på lördag och heldålig söndag. Svarade bara på en del mail och kollade av facebook...


Hälsningar

Anette


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits